Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області. Державне управління у сфері цивільного захисту

Страницы работы

Фрагмент текста работы

НМЦ ЦЗ та БЖД області Державне управління у сфері цивільного захисту

Навчальні питання

 1. Єдина державна система цивільного захисту (ЄДС ЦЗ)
 2. Управління ЄДС ЦЗ в режимі повсякденної діяльності
 3. Управління ЄДС ЦЗ в режимі підвищеної готовності
 4. Управління ЄДС ЦЗ в режимі надзвичайної ситуації
 5. Управління ЄДС ЦЗ в режимі надзвичайного стану
 6. Управління ЄДС ЦЗ в режимі воєнного стану

Закони України:

 • “Про правові засади цивільного захисту” 24.06.2004р. №1859-ІV;
 • “Про аварійно-рятувальні служби” 14.12.99р. №1281-ХІV;
 • “Про правовий режим надзвичайного стану” 16.03.2000р.№1550-ІІІ;
 • “Про правовий режим воєнного стану” 6.04.2000р. №1647-ІІІ;
 • “Про оборону” 6.12.91р.№1932-XІІ;
 • “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” 2.03.2005р. №2435-ІV.

Постанови КМ України:

 • “Про Державну комісію з питань ТЕБ та НС” від 16.02.1998р. №174;
 • “Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань ТЕБ та НС” від 12.10.2010р. №927;
 • “Про затвердження Плану реагування на НС державного рівня” від 16.11.2001р. №1567;
 • “Про затвердження Положення про штаб з ліквідації НС техногенного та природного характеру” від 19.08.2002р. №1201;

 • “Про затвердження Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації НС техногенного та природного характеру і Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації НС техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об’єктового рівня” від 14.06.2002р. №843;
 • “Про затвердження Положення про МНС” від 02.11.2006р. №1539;
 • “Про затвердження Порядку класифікації НС техногенного та природного характеру за їх рівнями” від 24.03.2004р. №368.

Накази МНС:

 • Про затвердження Методичних рекомендацій “Організація управління в НС” від 5.10.2007р. №685;
 • Про затвердження Положення про Головне управління (управління) МНС України в АРК, областях,містах Києві та Севастополі від 24.10.2001р. №686;
 • Про затвердження Порядку створення і функціонування територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ від 03.11.2004р. №145 .
 • Державний класифікатор НС ДК 019-2001,
 • затверджений наказом Держстандарту від 19.11.2001р. №552

Перше навчальне питання Єдина державна система цивільного захисту (ЄДС ЦЗ)

ЄДС ЦЗ

Система ЦО

ЄДС НС

Закон України “Про захист на- селення і тери- торій від НС тех. та природн. хар.” Постанова КМУ 3.08.98р. №1198 “Про ЄДС запоб. і реагування на НС техн. і приро- дного характеру”

Закон України “Про правові засади цивільного захисту” Наказ МНС від 3.11.2004 року №145 “Про затвердження Порядку створ. терит.підс.ЄДС

Закон України “Про Цивільну оборону України” 3.02.93 року. Постанова КМУ 10.05.94р. №299 “Про затвердж. Положення про ЦО України”

Цивільний захист (ЦЗ) – це функція держави, яка спрямована на захист населення, територій, довкілля та майна від НС шляхом попередження і ліквідації таких ситуацій та надання допомоги постраждалим. ЦЗ здійснюється на всій території України у мирний час та в особливий період і стосується всього її населення, органів державної влади,органів місцевого самоврядування,підприємств та інших юридичних осіб.

Принципи здійснення ЦЗ:

 • комплексний підхід до вирішення завдань ЦЗ;
 • відповідальність посадових осіб за недотримання законодавства з питань ЦЗ;
 • пріоритетність завдань,спрямова-них на рятування життя та здоров’я громадян;
 • єдиноначальність та централізація управління у сфері ЦЗ.

ЄДС ЦЗ – це сукупність органів управління, підпорядкованих їм сил ЦЗ, установ та організацій, які реалізують державну політику у сфері ЦЗ. ЄДС ЦЗ складається з постійно діючих територіальних і функціональних підсистем. Територіальні підсистеми створюються в областях органами виконавчої влади. Функціональні підсистеми створюються центральними органами виконавчої влади за напрямами діяльності.

Єдина державна система цивільного захисту

Начальник ЦЗ-Прем’єр-міністр України

Кабінет Міністрів України

Наукові уст..

Сили ЦЗ

РНБО, ДК ТЕБ та НС

МНС України

ВНЗ МНС

Територіальна підсистема

Функціональна підсистема

Начальник ЦЗ області

НМЦ ЦЗ

ГУ МНС в обл..

Нач.ЦЗ відомства

Облдержадміністрація

Ком.ТЕБ та НС

Відомство

Упр(від)ГУМНС

Сили ЦЗ

Управління з НС

Орган управлін.ЦЗ

Нач.ЦЗ СГ

Регіон.орган відом.

Нач.ЦЗ району(міста)

Адміністр.СГ

РДА (міськвиконком)

Комісія з НС

Місц.орган відомс.

Орган управл.ЦЗ

Ком.ТЕБтаНС

Від.(особа)НС

Упр.(відділ) НС

Сили ЦЗ

Сили ЦЗ

Служба цивільного захисту – державна служба особливого характеру, пов’язана із забезпеченням пожежної безпеки, запобіганням і реагуванням на інші надзвичайні ситуації техногенного, природного та військового характеру, ліквідацією їх наслідків, захистом населення і територій від їх негативного впливу. На особовий склад органів і підрозділів цивільного захисту поширюється Дисциплінарний статут, затверджений законом. Громадяни України, які вперше призначаю-ться на посади рядового і начальницького складу органів і підрозділів ЦЗ, складають Присягу, затверджену законом.

Завдання ЦЗ:

 • Девіз ЦЗ: запобігти, врятувати, допомогти.
 • Запобігти:
 • прогнозування НС;
 • здійснення нагляду і контролю у сфері ЦЗ;
 • розроблення та виконання науково-технічних програм
 • щодо запобігання НС;
 • створення,збереження і раціональне використання
 • матеріальних ресурсів;
 • розроблення і здійснення запобіжних заходів у сфері ЦЗ;
 • збирання та аналітичне опрацювання інформації про НС;
 • забезпечення постійної готовності сил і засобів ЦЗ;
 • навчання населення способам захисту в разі виникнення
 • НС, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій.

 • Врятувати:
 • оперативне оповіщення населення про НС
 • або загрозу її виникнення, своєчасне інформування про обстановку та заходи;
 • організація захисту населення і територій від НС, надання невідкладної медичної, психологічної та іншої допомоги потерпілим;
 • проведення невідкладних робіт з ліквідації НС.

 • Допомогти:
 • забезпечити лікування постраждалих;
 • забезпечити житлом громадян, які його втратили внаслідок НС;
 • організувати регулярне харчування постраждалих під час ліквідації НС;
 • забезпечити предметами першої необхідності та надати матеріальну допомогу;
 • надати допомогу населенню при виникненні несприятливих побутових або нестандартних ситуацій.
 • Допомога постраждалому населенню при НС надається безоплатно.

Управління діяльністю ЄДС ЦЗ здійснюється органами управ-ління та координуючими орга-нами, які функціонують на за-садах ієрархічної побудови, під керівництвом єдиного центру, з використанням пунктів управ-ління, механізмів управління та засобів управління.

 • Друге навчальне питання
 • Управління ЄДС ЦЗ
 • в повсякденному
 • режимі функціонування

Режим повсякденного функціонування ЄДС ЦЗ діє за умов нормальної виробни-чо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометео-рологічної, техногенної та пожежної обстановки, за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій. Для встановлення цього режиму норматив-но-правові акти не створюються.

 • Управління ЄДС ЦЗ в повсякденному режимі здійснюється на засадах:
 • розташування органів управління,координуючих органів, сил ЦЗ в місцях

Похожие материалы

Информация о работе