Цивільна оборона: Учбовий посібник (Правові та організаційні основи Цивільної оборони. Організація та порядок проведення рятівних та інших невідкладних робіт в осередку ураження)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

УЧБОВИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПО ПРОГРАМІ СПЕЦІАЛІСТІВ І МАГІСТРІВ

Під редакцією доцента

Відповідальний за видання к.т.н.

В учбовому посібнику розглянуті: правові та організаційні основи Цивільної оборони; стисло відображені основні положення чотирьох Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. та двох Допоміжних Протоколів від 8 червня 1977 р., Закону та Положення про “Цивільну оборону України”; організаційна структура ЦО; осередки ураження та засоби захисту населення, робітників та службовців об’єкта; методики підвищення стійкості об’єкта та інженерного захисту в НС; організація та порядок проведення рятівних та інших невідкладних робіт в осередку ураження; засоби першої до лікарської допомоги потерпілим.

               В учбовому посібнику використані лекційні та методичні матеріали викладачів кафедри ЗЖД НТУУ:

Учбовий посібник з дисципліни “ Цивільна оборона”

затверджено на засіданні .............................................                                                  

......................................................................................... 

Протокол №      від                                    2000 року.

РОЛЬ І ЗАДАЧІ ЦО В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ВСТУП

В мирний час значних людських втрат, екологічних збитків, шкоди навколишньому середовищу наносять надзвичайні ситуації (надзвичайні ситуації техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру). Над рішенням проблеми попередження, а також усунення можливих наслідків надзвичайних ситуацій (НС) працюють вчені всіх країн світу.

Дуже актуальною системою захисту населення в НС для України є цивільна оборона. На території України розміщена велика кількість об’єктів, які є небезпечними у випадку аварії. Це підприємства нафтової, газової та хімічної промисловостей, а також підприємства, які використовують та виробляють радіоактивні, сильнодіючі отруйні, пожежо-вибухові речовини.

Вивчення причин виникнення аварій, катастроф та дії уражуючих факторів стихійних лих та зброї масового ураження на людей, тварин, рослин, сільськогосподарську продукцію, корма, воду, а також знання методів попередження НС і ліквідації їх наслідків може значно зменшити збитки від них. Це є однією з головних задач цивільної оброни, яка передбачає засоби, що направлені на підвищення стійкості об’єктів при будь-якій формі власності та забезпеченості їх роботи в НС.

У відповідності до основного закону держави – конституції України – кожен її громадянин має право на захист свого життя і здоров’я. В умовах НС виникає найбільша загроза життю людей. Тому захисту населення від наслідків НС держава приділяє основну увагу.

Існує три основні засоби захисту:

1. Укриття в захисних спорудах ЦО;

2. Використання засобів індивідуального захисту;

3. Евакуація населення з території де виникла загроза в безпечний район.

Найбільш надійним є захист людей в захисних спорудах, але ефективно можна здійснювати захист людей у випадку комплексного використання всіх засобів з урахування конкретних обставин. Тому на об’єктах господарювання попередньо та під час виникнення НС необхідно проводити комплексні заходи, які забезпечать надійний захист людей. В законі “Про цивільну оборону України” зазначено, що адміністрація об’єкту незалежно від форми власності та ведення господарювання забезпечує своїм робітникам місця в захисних спорудах, надає засоби індивідуального захисту, сприяє виконанню евакуаційних заходів, створенню сил для ліквідації наслідків НС. Адміністрація хімічно- та радіаційно - небезпечних підприємств крім того відповідає за захист населення, яке проживає в зонах можливого ураження від аварій.

Таким чином, основними напрямками в діяльності начальників ЦО, служб та органів управління ЦО є забезпечення надійного захисту населення, робітників підприємств та повинне бути:

у створенні надійної системи визначення загрози НС та оповіщення персоналу і населення про загрозу виникнення НС;

у своєчасному будівництві захисних споруд з потрібними захисними властивостями та підтримання їх у готовності до укриття людей;

у своєчасному накопиченні та забезпеченні всіх людей засобами індивідуального захисту;

у плануванні та практичному здійсненні заходів по евакуації людей з районів можливого впливу наслідків НС;

у захисті продуктів харчування, питної води, фуражу від біологічних, хімічних та радіаційних засобів зараження;

у навчанні людей вмінню застосовувати засоби захисту та діяти в НС та ін.

Конкретні заходи по захисту робітників на об’єкті можуть бути різними в залежності від стану, умов та характеру виробництва. Але більш конкретні заходи можливі на основі попередньої оцінки стану та ефективності реалізації того чи іншого засобу захисту людей. Найбільш великою за об’ємом є оцінка стійкості та інженерного захисту робітників об’єкту, а також організація та проведення рятувальних та невідкладних робіт, якщо виникла НС і об’єкт потрапив у осередок ураження.

Учбовий посібник “Цивільна оборона” розроблено у відповідності до вимог закону “Про цивільну оборону України” та програми підготовки студентів вищих навчальних закладів з цивільної оборони. Основна задача навчання студентів – це підготовка їх до практичного виконання заходів цивільної оборони на підприємствах всіх форм власності в мирний та воєнний час в якості керуючого складу.

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ЦО

Міжнародне гуманітарне право, покликане захищати людину від наслідків

Похожие материалы

Информация о работе