Робота з приладами радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю

Страницы работы

20 страниц (Word-файл)

Фрагмент текста работы

НЕ 10: “Робота з приладами радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю”

НАВЧАЛЬНА МЕТА:

1.Ознайомити слухачів з призначенням, технічними даними, будовою приладів радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю. 2. Надати практичні навички в роботі з приладами радіаційної і хімічної розвідки, дозиметричного контролю.

Прилади радіаційної розвідки поділяються на: 1. Індикатори - найбільш прості прилади радіаційної розвідки. Визначається факт випромінювання і орієнтована оцінка сили опромінення. Світлова або звукова сигналізація. Датчик газорозрядний лічильник. (ДП-64 та інші). 2. Рентгенометри призначені для вимірювання сили дози рентгенівського або γ променів. Діапазон вимірювання від сотих долів рентгена до декількох сот рентген на годину (Р/год). Працюють на принципі іонізаційної камери або газорозрядного лічильника. (ДП-5В, ДП-3Б, ІДМ-21б, (ІДМ-21 с) та інші). 3. Радіометри (вимірювачі радіоактивності) призначені для визначення ступеню радіоактивного забруднення поверхні одягу, обладнання, об’ємів повітря, головним чином α і β - променями. Радіометрами можливе вимірювання незначних рівнів γ – променів. Працюють за принципом газорозрядних сцинтиляційних лічильників. (КСК-1, КРК-1-01 а, КРБ-4- 1-ем, ІМД-12, РКС-20.03 та інші. 4. Дозиметри призначені для визначення сумарної дози опромінення, яка отримана особовим складом (γ – променів). Індивідуальні дозиметри - малогабаритні іонізаційні камери. (ДП-22 в, ДП-24, ІД-1, ІД-02, ДК-02, ІД-11, ДКТ-02 та інші)..

МКС-У Дозиметр-радіометр універсальний (модернізований рентгенометр ДП-5В) Призначення: Вимірювання потужності еквівалентної дози гамма - та рентгенівського випромінювань. Вимірювання еквівалентної дози гамма - та рентгенівського випромінювань. Вимірювання поверхневої щільності потоку бета - частинок. Вимірювання часу накопичення еквівалентної дози гамма - та рентгенівського випромінювань.

  • Прилад забезпечує:
  • Можливість роботи в умовах атмосферних опадів (дощ, сніг),
  • в умовах запиленої атмосфери та при заглибленні виносного детектора гамма-випромінення
  • у воду на глибину до 0,5 м .
  • Підсвітку індикатората органів керування в темноті.
  • *Автоматичну установку інтервалів та діапазонів вимірювань.

СТОРА-Т Радіометр-дозиметр гамма-бета-випромінювання РКС-01 Призначений для вимірювання потужності еквівалентної дози гамма- та рентгенівського випромінювання, поверхневої щільності потоку бета-частинок, часу накопичення еквівалентної дози в реальному часі. Особливості : п'ять незалежних вимірювальних каналів з почерговим виведенням інформації на один рідкокристалічний дисплей; Двотональна звукова сигналізація перевищення запрограмованих порогових рівнів; Автоматична установка інтервалів та діапазонів вимірювань; Вмонтований гамма- бета- чутливий лічильник Гейгера-Мюллера; Індикація розрядки джерела живлення; Два гальванічних елементи живлення.

ТЕРРА Дозиметр-радіометр МКС-05 Призначення Вимірювання потужності еквівалентної дози гамма- та рентгенівського випромінювання. Вимірювання еквівалентної дози гамма- та рентгенівського випромінювань. Вимірювання поверхневої щільності потоку бета-частинок. Вимірювання часу накопичення еквівалентної дози. Вимірювання реального часу.

Особливості Наявність п'яти незалежних вимірювальних каналів з почерговим виведенням порогових рівнів. Автоматична установка інтервалів та діапазонів вимірювань. Вмонтований гамма - бета чутливий лічильник Гейгера - Мюллера. Цифровий дисплей з під світкою. Індикація розрядки джерела живлення. Два гальванічних елементи живлення типорозміру АА.

ПРИЗНАЧЕННЯ ДП-5В   ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИМІРУ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНІ РІЗНИХ ПРЕДМЕТІВ І ДЛЯ ВИМІРУ ПОТУЖНОСТІ АЛЬФА, БЕТТА, ГАМА- ВИПРОМІНЮВАННЯ   СКЛАД ДП-5В  ПРИЛАД ДП-5В  ФУТЛЯР, ПАСКИ  ШТАНГА ПОДОВЖУВАЛЬНА  ДІЛЬНИК НАПРУГИ  ГОЛОВНІ ТЕЛЕФОНИ  КОМПЛЕКТ ЗАПАСНОГО МАЙНА  ЯЩИК УКЛАДАЛЬНИЙ    ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ДП-5В   ОГЛЯД ТА РЕМОНТ ВІДКРИТОГО ПРИЛАДУ НЕОБХІДНО ВИКОНУВАТИ ТІЛЬКИ ІНСТРУМЕНТОМ З ІЗОЛЯЦІЙНИМИ РУЧКАМИ

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ДП-5В   ДІАПАЗОН ВИМІРІВ ,Р/ГОД 5…200 МР/ГОД 0,0 5…5000 ЖИВЛЕННЯ ПРИЛАДУ: КОМПЛЕКТ ЕЛЕМЕНТІВ 3 КБ-1 ДЖЕРЕЛО ПОСТІЙНОГО СТРУМУ,В 12 ; 24   ЧАС БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ ВІД КОМПЛ. ЕЛЕМЕНТІВ КБ-1, год 55   ЧАС ВИМІРУ З ГАРАНТОВАНОЮ ТОЧНІСТЮ, с 45 ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ, хв 1

  • ПІДГОТОВКА ДП-5В ДО РОБОТИ
  • 1. ШТАНГУ ПРИЄДНАТИ ДО БЛОКУ ДЕТЕКТУВАННЯ:
  • ВСТАВИТИ У ЗАХВАТ ШТАНГИ КАБЕЛЬ, ЩОБ ТОРЦЕВІ ПАЗИ БУЛИ ЗВЕРНЕНІ УБІК БЛОКУ ДЕТЕКТУВАННЯ
  • ВСТАВИТИ ЗАХВАТ В СПОЛУЧНЕ МІСЦЕ БЛОКУ ДЕТЕКТУВАННЯ, НАТИСНУТИ

Похожие материалы

Информация о работе