Організація та проведення первинного навчання на базі навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Організація та проведення первинного навчання на базі навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності АР Крим, областей

Перший заступник начальника Інституту державного управління у сфері цивільного захисту Університету цивільного захисту України С.І.

2009

2

Нормативно-правова база

 • Законодавство України про професійно-технічну освіту базується на Конституції України і складається з:
 • Законів України:
 • Про освіту;
 • Про професійно-технічну освіту.
 • Інших нормативно-правових актів:
 • Постанови Кабінету Міністрів України:
 • від 05.08.1998 року № 1240 Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад;
 • від 03.06.1999 року № 956 Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту;
 • від 17.08.2002 року № 1135 Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти.

Нормативно-правова база

 • Накази МОН:
 • від 30.05.2006 № 419 Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (зареєстровано в Мінюсті 15.06.2006 за № 711/12585);
 • від 24.12.2003 № 847 Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти (зареєстровано в Мінюсті 19.01.2004 за № 74/8673);
 • Накази МНС:
 • від 31.08.2005 № 174 Про внесення змін і доповнень до наказу МНС України від 23.04.2002 № 107 Про затвердження Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (зареєстровано в Мінюсті 18.10.2005 за № 1226/11506);
 • від 02.07.2007 № 461 Про затвердження Положення про організацію професійно-технічного навчання в мережі навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (зареєстровано в Мінюсті 20.07.2007 за № 844/14111).

Закон України Про професійно-технічну освіту

Законодавство України в галузі професійно-технічної освіти обов'язкове для застосування на території України незалежно від форм власності та підпорядкування закладів і установ професійно-технічної освіти.

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих професій здійснюється відповідно до вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти.

Система професійно-технічної освіти

Система професійно-технічної освіти складається:

Закон України Про професійно-технічну освіту

Первинна професійна підготовка - це здобуття професійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої професії, або спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності.

Перепідготовка робітників - це професійно-технічне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які здобули первинну професійну підготовку.

Підвищення кваліфікації робітників - це професійно-технічне навчання робітників, що дає можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння і навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг.

Закон України Про професійно-технічну освіту

Зміст професійно-технічної освіти зумовлюється суспільними вимогами до рівня кваліфікації робітничих кадрів і визначається державними стандартами професійно-технічної освіти з кожної професії для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, зазначених у державному переліку професій.

Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах є нормативно-правовим актом про організацію професійно-технічної освіти.

Навчальні пункти НМЦ ЦЗ та БЖД АР Крим, областей

Професійно-технічне навчання у сфері цивільного захисту (первинна підготовка, підвищення кваліфікації та перепідготовка) здійснюється структурними підрозділами НМЦ ЦЗ та БЖД АР Крим, областей – навчальними пунктами

Всього на НМЦ ЦЗ та БЖД АР Крим, областей налічується 24 навчальних пункту

Проведення професійно-технічного навчання на навчальних пунктах

щорічно на базі навчальних пунктів первинну професійну підготовку отримують біля 1 тис. 200 осіб

перепідготовку та підвищення кваліфікації біля 2 тис. 500 осіб

Ліцензії на робітничі професії

Закон України Про професійно-технічну освіту

Державний стандарт професійно-технічної освіти - це сукупність державних вимог до змісту професійно-технічної освіти, рівня кваліфікації випускника професійно-технічного навчального закладу, основних обов'язкових засобів навчання та освітнього рівня вступників.

Державний стандарт професійно-технічної освіти розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти і затверджуються Кабінетом Міністрів України. (Постанова КМУ від 17.08.2002 № 1135)

Державні стандарти з конкретних професій розробляються і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти розробляє і затверджує типові навчальні плани і типові навчальні програми, які визначають загальнодержавний компонент змісту професійно-технічної освіти і є обов'язковими для використання в професійно-технічних навчальних закладах незалежно від форм власності та підпорядкування.

Структура Державного стандарту професійно-технічної освіти з професій

Державний стандарт професійно-технічної освіти з професій «Рятувальник» та «Пожежний-рятувальник» складається з Державних стандартів на кожний рівень кваліфікації (клас, категорію)

Складова Державного стандарту, яка відповідає кожному рівню кваліфікації, має свою завершеність - присвоєння відповідного рівня кваліфікації.

Схематично Державний стандарт має вигляд:

Структура Державного стандарту професійно-технічної освіти з професій «Рятувальник» та «Пожежний-рятувальник»

Структура професійної підготовки у професійно-технічному навчальному закладі першого атестаційного рівня (Навчальному пункті) за державним стандартом має поступовий лінійний вигляд (приклад для професій - «Пожежний-рятувальник» та «Рятувальник»)

Первинна професійна Підвищення кваліфікації підготовка

Тривалість професійної підготовки

Порядок зарахування на навчання

Відбір кандидатів на навчання для потреб органів і підрозділів цивільного захисту та їх направлення до центрів здійснюють територіальні органи управління МНС.

Результати вивчення та перевірок долучаються до особових справ кандидатів на навчання, які зберігаються у замовників на навчання.

Порядок зарахування на навчання

Відібрані замовниками на навчання кандидати на первинну професійну

Похожие материалы

Информация о работе