Інфекційні захворювання, їх профілактика і заходи боротьби з ними

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Тема: «Інфекційні захворювання. Їх профілактика і заходи боротьби з ними»

Громадяни мають право на: - безпечні для здоров’я і життя харчові продукти, питну воду, умови праці, навчання, виховання, побуту, відпочинку та навколишнє природне середовище; - участь у розробці, обговоренні та громадській експертизі проектів програм і планів забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, внесення пропозицій з цих питань до відповідних органів; - відшкодування шкоди, завданої їх здоров’ю внаслідок порушення підприємствами, установами, організаціями, громадянами санітарного законодавства; - достовірну і своєчасну інформацію про стан свого здоров’я, здоров’я населення, а також про наявні та можливі фактори ризику для здоров’я та їх ступінь. Законодавством України громадянам можуть бути надані й інші права щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя. Закон України « Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

 • Громадяни зобов’язані:
 • - піклуватися про своє здоров’я та здоров’я і гігієнічне виховання своїх дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян;
 • - брати участь у проведенні санітарних і протиепідемічних заходів;
 • - проходити обов’язкові медичні огляди та робити щеплення у передбачених законодавством випадках;
 • - виконувати розпорядження та вказівки посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні ними державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

1 навчальне питання. Поняття про інфекційні процеси та інфекційні хвороби

2 навчальне питання. Класифікація інфекційних захворювань

3 навчальне питання. Профілактика інфекційних захворювань

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА - Кодексу цивільного захисту України від 2. 10. 2012. № 5403-V - Закон України « Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», від 24.02.1994 № 4004 – ХІІ. - Указ Президента України “Щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні” -ПКМУ від 26.06.2013р. № 443 "Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту". -ПКМУ від 26.06.2013р. № 444 "Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях". -ПКМУ від 23.10.2013р. № 819 "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту" -Організаційно-методичні вказівки ДСНС України від 19.09.2013р. з підготовки працюючого населення до дій у НС. - розпорядження МОДА від 06.11.2013р. № 324-р "Про організацію функціонального навчання осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту в мережі підрозділів НМЦ ЦЗ та БЖД Миколаївської області у 2014 році" - Борчук Н.І. Медицина екстремальних ситуацій: Посібник – Мінськ, 2001. - Курс лекцій з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань ЦО, робітників та службовців, працівників сільського господарства на об’єктах економіки та непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях, Ч.3 – К., “Укртехногрупа”,2000, стор. 179-183 - Лапін В.М. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник – Л. -К ., 2002, стор.92; - Михайлюк В.О. Цивільний захист: Надзвичайні ситуації, Ч.2 – М.: МУК, 2003, стор. 43; - Наука виживання, Ч.3-я- Житомир,2000, стор.. 52 - Нестеров П.І. Інфекційні захворювання: Посібник, 2002 - Шляхов К.Н. Епідеміологія: Посібник, 2006 Періодичні видання МНС, МОН, МОЗ України: ж-л «Надзвичайна ситуація», «Основи здоров’я та фізична культура», Здорово: профілактика, рекомендації та самолікування»

1 навчальне питання. Поняття про інфекційні процеси та інфекційні хвороби

Інфекція — це поняття характеризує проникнення патогенного (хвороботворного) збудника (вірусу, бактерії та інш.) в інший більш високоорганізований рослинний або тваринний організм і в подальшому їх взаємовідношення як антагоністів.

Інфекційний процес — це обмежена в часі складна взаємодія біологічних систем мікро- (збудник) і макроорганізму і протікає в певних умовах зовнішнього середовища, що виявляється на субмолекулярному, субклітинному, клітинному, тканинному, органічному рівнях і, закономірно закінчується або загибеллю макроорганізму, або його повним звільненням від збудника. Епідемічний (інфекційний) процес – це процес передачі збудника інфекційного захворювання від хворого до здорового організму, завдяки чому зберігається вид цього мікроорганізму.

Інфекційна хвороба — це конкретна форма прояву інфекційного процесу, ступеню його розвитку і має характерні ознаки. Інфекційні хвороби — це загальна група хвороб, викликаних патогенним (хвороботворним) збудником. На відміну від інших захворювань інфекційні хвороби можуть передаватися від зараженого організму здоровому і здібні до масового (епідемічного) розповсюдження. ІЗ займають від 20 до 40% загальних захворювань людини . маніфестні

Форми течії інфекційного процесу

стерті

атепічні

безсимптомні

Ланки епідемічного процесу

Механізм передачі

Фекально-орально

Сприятливий організм

Повітряно-крапельна, пилова

Джерело збудника інфекції

Трансмісійна

Контактний (укус)

Фактори тяжкого протікання захворювання

Перегрівання

Голодування

Переохолодження

Перевтомлення

Гельмінтні захворювання

Нестача вітамінів

Нерегулярне харчування

інфекція, інфекційний процес, інфекційна хвороба. З’ясовано форми течії інфекційних процесів, ланки епідемічного процесу, негативні фактори, що спонукають до більш тяжкого протікання хвороби і виникнення ускладнень.

2 навчальне питання. Класифікація інфекційних захворювань

 • Класифікація може бути:
 • 1.за видом джерела
 • 2.за кількістю видів збудників;
 • 3.за контагіозністю з поділенням на групи;
 • 4.за місцем упровадження збудника в організм (вхідні ворота);
 • 5.за клініко-анатомічним принципом;
 • 6.за біологічним принципом;
 • 7.за проявом;
 • 8.за тяжкістю;
 • 9. за клінічною формою;
 • 10. за течією;

Однієї з найпоширеніших є класифікація Л. В. Громашевського, побудована за принципом обліку механізму передачі

Похожие материалы

Информация о работе