Розробка маршруту механічної обробки деталі з вибором технологічних баз і обладнання. Розробка операційного технологічного процесу токарної обробки О21f7

Страницы работы

46 страниц (Word-файл)

Фрагмент текста работы

Методичні вказівки розроблені згідно з програмою курсу «Технологія машинобудування» для спеціальності 5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях стосовно до учбового плану.

Вони включають питання самостійної підготовки до виконання курсового проекту, методичні вказівки до проектування і розробки курсового проекту.

У методичних рекомендаціях приведені зміст і послідовність виконання курсового проекту, методичні вказівки до виконання всіх розділів КП, список рекомендованої літератури. Наведені приклади виконання всіх розділів КП.

Призначені для студентів спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях».

Методичні вказівки розроблені викладачем предмета «Технологія машинобудування» Л.М. Погорецькою.

 


Зміст

Передмова…………………………………………………………………………4

1.  Мета, етапи, послідовність виконання курсового проекту……………………5

1.1  Мета, етапи, послідовність виконання курсового проекту……………………6

1.2  Вибір теми курсового проекту та порядок видачі завдання на курсове проектування

2.  Методичні вказівки щодо аналізу робочого креслення деталі та технічних вимог до виготовлення деталі………………………………………………………………7

Рекомендації щодо оформлення «вступу»

2.1  Короткі відомості про деталь…………………………………………………….7

Приклади 2.1; 2.2………………………………………………………………….7

Приклади 2.3

2.1.2 Аналіз технічних вимог…………………………………………………….8

Приклад 2.4

2.2  Матеріал деталі, його хімічний склад і механічні властивості………………..8

Приклад 2.5

2.3  Аналіз технологічності конструкції деталі…………………………………….10

Приклад 2.6

2.4  Вказівки щодо вибору типу виробництва та його характеристики…………...13

Приклад «Визначення типу виробництва»

3.  Вказівки щодо вибору засобу отримання та проектування заготовки

3.1  Вибір методу одержання заготовки…………………………………………..…16

Приклад підрозділу «Вибір виду та методу одержання заготовки»

Приклад підрозділу «Техніко-економічне обґрунтування вибору заготовки»

Приклад підрозділу «Розробка маршруту механічної обробки  деталі з вибором технологічних баз і обладнання »

Приклад підрозділу «Характеристика обладнання, яке використовується при виготовленні  деталі»

4.  Вказівки щодо розрахунку межоперіційних припусків та операційних розмірів на механічну обробку заготовки………………………………………………………28

Приклад підрозділу «Визначення припусків і встановлення операційних розмірів, допусків для поверхні О21f7. Побудова схеми розташування полів допусків і припусків для цієї поверхні ».

Приклад підрозділу «Розробка операційного технологічного процесу токарної обробки  О21f7»………………………………………………………………………34

Приклад підрозділу «Розрахунок режимів різання»

Приклад підрозділу «Розрахунок норми штучного часу для задоної операції техпроцесу»

5.  Методичні вказівки щодо розробки маршрутного техпроцесу

5.1  Основні принципи проектування технологічних процесів механічної обробки деталей

5.2  Правила оформлення карт технологічного процесу

6.  Методичні вказівки щодо структурного елементу «Висновки»

6.1  Приклад написання структурного елементу «Висновок»

7.  Методичні вказівки щодо структурного елементу «Література»

7.1  Приклад написання структурного елементу «Література»

8.  Основні привила оформлення пояснювальної записки

Додаток А (завдання)

Додаток Б (альбом технологічних карт)

Приклад титульного аркушу до технологічного процесу

Приклад маршрутної карти до техпроцесу

Приклад операційної карти до техпроцесу

Приклад карти ескізів

Приклад написання структурного елементу «Вступ»

Графічнв частина курсового проекту

Креслення деталі «Валік»

Креслення заготовки

Креслення карт наладок інструментів

ПЕРЕДМОВА

Курсове проектування для машинобудівних спеціальностей є важливим етапом процесу формування знань технолога.

Створення та освоювання продуктивних та технологічних процесів в машинобудуванні потребує відповідної підготовки висококваліфікованих фахівців нового типу технологів, які володіють прогресивними технологічними знаннями та уміють застосовувати у своїй роботі мікро-ЕОМ та САПР ТП.

Саме цей навчально-методичний посібник допоможе студентам щодо підготовки висококваліфікованих фахівців  - майбутніх технологів, конструкторів.

В запропонованому навчально-методичному посібнику, призначеному для студентів машинобудівної спеціальності 5.05050302, які вивчають курс «22Технологія машинобудування», розглядаються правила заповнення карт техпроцесів механічної обробки деталей у машинобудуванні, розрахунки режимів різання та норм часу, також наведені зразки маршрутно-операційних техпроцесів механічної обробки типових деталей на металорізальних верстатах, оснащених системами ЧПК.

Для виконання курсових і дипломних проектів зміст навчально-методичного посібника дає змогу вивчення методики розробки маршрутних, операційних технологічних процесів механічної обробки деталей на верстатах з ЧПК, проведення розрахунків режимів різання і норм часу.

Мета навчально – методичного посібника – забезпечити студентів

Похожие материалы

Информация о работе