Сертифікація систем якості продукції. Порядок проведення робіт. Підтвердження відповідності продукції. Акредитація органів оцінки відповідності

Страницы работы

2 страницы (Word-файл)

Содержание работы

Сертифікація систем якості продукції. Порядок проведення робіт.

Сертифікація систем якості продукції проводиться з метою забезпечення впевненості виконавчого держ. органу, який займається сертифікацією, у тому, що продукція, яка заявлена на сертифікацію відповідає усім вимогам нормативних документів і є безпечною для споживачів.

Сертифікацію систем якості здійснюють органи, які акредитовані у системі УкрСЕПРО і мають право на проведення таких робіт на підставі звернення виробника.

Перевірці підлягають такі елементи:

1.Організаційна структура підприємства.

2.Адміністративні та технологічні процедури з організації вир-ва.

3.Кваліфікація вир-го та обслуговуючого персоналу, стан технолог. обладнання та лінії.

4.Наявність нормат.технічної документації.

Порядок проведення робіт із сертифікації систем якості

Виробник звертається у письмовій формі до відповідного держ.органу із сертифікації. До заяви додається комплект необхідних документів, які документально підтверджують наявність такої системи на підприємстві. Орган по сертифікації приймає відповідне рішення і обґрунтовує його фінансовими зобов’язаннями заявника. За результатами документів призначаються відповідні виконавці, які проводять перевірку системи безпосередньо на підприємстві згідно з розробленою та затв.програмою. За результатами перевірки комісія складає звіт встановленої форми, в якому відображає зауваження і недоліки, виявлені в процесі перевірки. Виробнику надається можливість у встановлені терміни усунути виявлені недоліки і прозвітувати про результати відповідним органам по сертифікації. За результатами позитивного оцінювання систем якості на вир-ві орган по сертифікації приймає рішення про видачу сертифіката відповідності на термін від 3 до 5 років.

Підтвердження відповідності продукції

У зв’язку з прийняттям закону Укр «Про підтвердження відповідності» в нашій державі розпочато побудову нової системи оцінки відповідності продукції, яка буде відповідати вимогам угоди СОТ щодо усунення бар’єрів у міжнародній торгівлі. Крім цього, така система дозволить поступово відмовитись від сертифікації кінцевого продукту.

Підтвердження відповідності має 2 форми:

-декларування відповідності

-сертифікація вибору

Декларування відповідності – процедура, за допомогою якої виробник або уповноважена особа письмово заявляє, що заявлена ними продукція повністю відповідає усім обов’язковим вимогам. Така процедура є більш адекватною, так як дозволяє зекономити кошти виробників, підвищити довіру споживачів до продукту, здійснювати контроль за випуском продукції на усіх етапах його вир-ва.

Процедура відповідності встановлюється у технічних регламентах,  які конкретизують вимоги до якості продукції, її пакування, маркування відповідно до встановлених вимог, а також відповідність продукту на мікробіологічну і біологічну чистоту.

Акредитація органів оцінки відповідності

Акредитація – це процедура, за допомогою якої національних орган з акредитації офіційно визнає повноваження органів з оцінки відповідності проводити роботи за затверджу вальним напрямом діяльності.

В Укр створено нац.орган з акредитації , до складу якого входять: рада з акредитації; технічні комітети з акредитації; комісії з акредитації.

Відповідно до вимог закону акредитованими можуть бути органи з оцінки відповідності будь-якої форми власності, при цьому орган може бути акредитований якщо він має:

1.організаційну структуру, технічні можливості для проведення робіт з підтвердження відповідності у заявленій галузі.

2.адміністративну та фінансову незалежність від вир-ків.

3.компетентний і висококваліфікований персонал.

4.актуалізований фонд НТД на продукцію та методи випробувань.

5.документацію, яка регламентує його діяльність.

6.досвід роботи з підтвердження відповідності.

Міжнародні організації із сертифікації

Найбільша організація із сертифікації цеISO, яка об’єднує і координує на міжнародному рівні роботи сертифікації та підтвердж. відповідності продукції.

1.Європейська організація з акредитації (ЄА)

2.Європейський комітет із стандартизації та сертифікації (CEN)

3.Комітет з оцінювання відповідності, який проводить розробку настанов з якості та сприяє взаємному визнанню нац.систем з оцінювання відповідностей.

4.Європейська комісія, яка здійснює управління системою сертифікації на відповідність вимог продукції європейським стандартом.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Ответы на экзаменационные билеты
Размер файла:
14 Kb
Скачали:
0