Звіт про проходження практики у конструкторському відділі

Страницы работы

Содержание работы

                                                  Зміст

Вступ……………………………………………………………………4

1.  Загальні положення про відділ…………………………………….5

2.  Основні завдання відділу…………………………………………..6

3.  Функції відділу……………………………………………...………6

4.  Структура (состав) конструкторського відділення…………….   10

5.  Інструкція з техніки  безпеки  відділу…………………...………11

6.  Охорона   праці…………………………………………………….13

Висновок……………………………………………………………….  ………….          15

Список літератури…………………………………………………….16

Додаток А…………………………………………………………..17

                                              Вступ

Даний звіт виконаний відповідно до індивідуального завдання й протоколу проходження практики, являє собою загальну інформацію про місце проходження другої технологічної практики, структуру конструкторського відділення (КВ). У ньому також зазначені головні функції відділу й завдання, які покладають на відділ під час виробничого процесу створення турбоагрегату. Також перераховані головні положення інструкції з техніки безпеки під час роботи у відділі і надані необхідні нормативи по охороні праці. До звіту додається у додатку А індивідуально складений технологічний процес по створенню Цапфа ротора ТВТ.

1.  Загальні положення про відділ

1.1 Конструкторське відділення (КВ) є самостійним структурним підрозділом Центра науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (ЦНДДКР) "Машпроект" і забезпечує виконання проектних, дослідно-конструкторських і науково-дослідних робіт зі створення й подальшого вдосконалювання газотурбінних двигунів (ГТД) і установок (ГТУ) для народного господарства; військово-морського флоту (ВМФ), цивільного флоту (ЦФ), а також супутніх пристроїв: турбодетандерів, компресорів, що дожимають газ, редукторів, укриттів різного призначення, гідравлічних гальм  навантаження.

1.2 Конструкторське відділення очолює заступник директора ЦНДДКР по конструкторських розробках - начальник КВ (далі по тексту - начальник КВ), що підкоряється безпосередньо першому заступникові генерального директора - головному конструкторові ГП НПКГ - директорові ЦНДДКР (далі по тексту - директор ЦНДДКР).

1.3 Начальник КВ призначається й звільняється від займаної посади наказами генерального директора ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект» (далі по тексту - генеральний директор) по поданню директора ЦНДДКР.

1.4 Начальник КВ повинен мати повне вище технічне утворення (магістр, фахівець), післядипломне утворення в області керування й стаж роботи із професії на керівних посадах не менш 5 років.

1.5 У своїй виробничій діяльності КВ керується:

-  посібником з якості ЦНДДКР «Машпроект» і нормативною документацією системи керування якістю;

-  Кодексом Законів про працю й іншими законами України;

-  комплексним планом технічного розвитку комплексу, затвердженими тематичними планами Центра НДДКР на рік, планами проектно-конструкторських робіт Центра НДДКР на рік, квартальними виробничо-тематичними планами підрозділів Центра НДДКР, квартальними планами проектно-конструкторських робіт, місячними планами дослідно-доводочних робіт, планами-звітами підрозділів КО на місяць.

2.  Основні завдання відділу

2.1  Розробка технічних проектів і випуск робочої конструкторської документації (РКД) по створенню й подальшому вдосконалюванню газотурбінних двигунів й установок для військово-морського флоту (ВМФ) і цивільного флоту (ЦФ), газової промисловості (газоперекачуючі агрегати для компресорних станцій), енергетичної промисловості (електростанцій), а також супутніх пристроїв: турбодетандерів, компресорів, що дожимають, редукторів, систем автоматичного керування й регулювання, гідрогальм (навантажувальних пристроїв), укриттів різного призначення (далі виробів) відповідно до договірних зобов'язань.

2.2  Проведення дослідно-конструкторських, науково-дослідних й експериментальних робіт на розроблювальних зразках ГТУ, розробка програм випробувань, конструкторський супровід проведення експериментальних робіт і випробувань на стендах науково-дослідного відділення (НДВ) ЦНДДКР і стендах іспитових цехів (ц.100, ц.180).

2.3  Відпрацьовування конструкторської документації для серійного виробництва, авторський нагляд робіт при виготовленні серійної матчастини, авторський супровід газотурбінної техніки в експлуатації, виконання гарантійних зобов'язань.

2.4  Забезпечення виконання перспективних конструкторських і науково-
 дослідницьких розробок на рівні світових досягнень, здійснення заходів щодо зниження вартості й скороченню циклу конструкторської підготовки виробництва.

3.  Функції відділу

3.1  Підготовка проектної документації й подання її на конкурсні тендери, участь у тендерах на одержання замовлень, підготовка матеріалів і ведення ділової переписки в роботі з договорів і контрактів.

3.2 Аналіз технічного рівня розроблювальних виробів й установок, вивчення вітчизняного й закордонного досвіду проектування, виробництва й експлуатації аналогічних виробів і впровадження його в розробку виробів й установок.

3.3   Розробка технічних пропозицій, ескізних, технічних і робочих проектів. Випуск робочої конструкторської документації (РКД) на всіх стадіях проектування відповідно до затверджених планів, технічними завданнями й договірними зобов'язаннями.

3.4   Виконання конструкторських, науково-дослідних і дослідно-доводочних робіт, спрямованих на реалізацію єдиної технічної політики підприємства в забезпечення вдосконалювання конструкцій, підвищення технічних, економічних й екологічних характеристик створюваних виробів й їхніх елементів, що відповідають сучасним і світовим вимогам.

3.5    Вибір методів і засобів проведення конструкторських розробок, шляхів рішення поставлених завдань, оптимального варіанта виробу, що забезпечує заданні тактико-технічні данні виробу при мінімальній його вартості й трудомісткості.

3.6  Підготовка проведення секції НТС із метою визначення перспективних стратегічних напрямків науково-технічної діяльності ЦНДДКР, здійснення науково-технічної оцінки тематики й результатів науково-дослідних, проектно-конструкторських і дослідно-конструкторських робіт зі створення й впровадження високоефективної газотурбінної техніки різного призначення, обґрунтування й формування технічної політики ЦНДДКР.

3.7 Пошук і застосування в розробках передових технологічних методів виготовлення виробів, забезпечення застосування високопродуктивного встаткування.

Похожие материалы

Информация о работе