Вимірювання віброакустичних складних сигналів, що містять дискретні складові й суцільну частину в спектральній області з використанням техніки, що робить виміри в 1/3-октавних смугах, страница 2

Таблиця 4.1. Стандартне відхилення в дБ для аналізу в третино октанових смугах при різних значеннях часу усереднення

Програма, позначена «Синус», не показана у табл. 4.1, тому що вона не задовольняє вимозі . Вона прийнятна для вимірювання СКЗ детермінованих процесів, що мають тільки одну синусоїдальну складову на смугу вимірювання.

Оскільки ширина смуги пропущення октавного фільтра в три рази більше, ніж смуга третинооктавного фільтру, значення часу усереднення, дані в табл. 4.1, слід ділити на три.

Основна вимога до вимірювача СКЗ детермінованих процесів – довести пульсацію до прийнятного значення. Якщо в смугу пропущення попадає тільки одна синусоїдальна складова, то пульсація рівня буде менше  дБ за умови, що

(4.13)

де  – частота даної складової.

Завдання по лабораторній роботі

Об’єкт проведення вимірів й обробки досліджуваних віброакустичних сигналів, так само як і у лабораторних роботах № 2 й № 3 [2], розбивається на дві частини. У першій частині виробляються виміри й обробка складного тест-сигналу, заданого в лабораторній роботі № 3 за допомогою стандартного прийомного тракту, що супроводжують  октавних фільтрів (модель – 1517) і вимірювальний підсилювач 2607. У другій частині виконуються виміри й обробка цього ж тест-сигналу за допомогою вузькосмугового частотного аналізатору типу 2033. При проведенні лабораторної роботи № 4 використовується той самий акустичний тест-сигнал (див. лабораторну роботу № 3), досліджуваний двома способами.

У результаті обробки виміряних в обох випадках ідентичних сигналів необхідно виміряти, визначити й порівняти абсолютні інтегральні значення амплітуди й інтенсивності сигналів, підтвердивши в такий спосіб правильність проведених вимірів й обробки в частотних ( октавних) областях і при вузькосмуговому аналізі.

Порядок виконання роботи

1. На рис. 4.2 представлена структурна схема стенду.

Рис. 4.2. Схема стенду № 3

Випромінюючий тракт залишився тим самим (див. стенд № 1 у лабораторній роботі № 2 [2]), так само як і параметри тест-сигналу, що використовується в лабораторній роботі № 3 [2].

2. У табл. 4.2. представлені вихідні дані ( – центральні частоти третинооктавних фільтрів і відповідна ширина смуги пропущення кожного фільтра ). З огляду на те, що наш тестовий сигнал лежить у діапазоні частот 30 – 500 Гц. У таблиці наведені вихідні дані фільтрів, спільна смуга про­пущення яких (спільне вікно прозорості) охоплює необхідний діапазон частот.

3. Після занесення в таблицю вихідних даних необхідно попередньо зробити обчислення

.

(4.14)

Таблиця 4.2. Таблиця результатів

,
[Гц]

,
[Гц]

fl ,
[Гц]

fu ,
[Гц]

Ny ,
[дБ]

,
[Па]

,
[Па2]

Сумар. акт. тиск сигналу

Для перевірки

,
[Па]

,
[Па2]

Р(ω)

=
=Р(ω),
[Па]

,
[Па]

31,5

7,3

28,1

35,4

65

3,4 × 10-2

1,16 × 10-3

Р[Па]=0,65 Па → Р[дБ] =90дБ

1,26 × 10-2

3,4 × 10-2

1,16 × 10-3

40

9,2

35,7

44,9

67

0,046

2,12 × 10-3

2,52 × 10-2

6,35 × 10-4

-*-

3,8 × 10-2

1,44 × 10-3

50

11,6

44,5

56,1

67

4,29 × 10-2

1,84 × 10-3

-*-

4,29 × 10-2

1,84 × 10-3

63

14,5

56,2

70,7

68

4,79 × 10-2

2,29 × 10-3

-*-

4,79 × 10-2

2,29 × 10-3

80

18,3

71,4

89,7

81

0,23

0,053

0,22

0,05

-*-

5,39 × 10-2

2,9 × 10-3

100

23

89,2

112,2

70

6,03 × 10-2

3,6 × 10-3

-*-

6,03 × 10-2

3,6 × 10-3

125

29

111,3

140,3

76

0,121

0,015

0,1

0,01

-*-

6,78 × 10-2

4,6 × 10-3

160

37

142,6

179,6

72

7,66 × 10-2

5,87 × 10-3

-*-

7,66 × 10-2

5,87 × 10-3

200

46

178,3

224,3

73

8,54 × 10-2

7,29 × 10-3

-*-

8,54×10-2

7,29 × 10-3

250

58

222,7

280,7

88

0,509

0,26

0,502

0,25

-*-

9,59×10-2

9,2 × 10-3

315

73

280,6

353,6

75

0,115

0,013

4 × 10-2

1,6 × 10-3

-*-

10,76 × 10-2

11,58 × 10-3

400

92

356,6

448,5

76

0,119

14,2 × 10-3

1,26 × 10-2

1,59 × 10-4

-*-

12,08 × 10-2

14,59 × 10-3

500

116

445,4

561,4

81

0,22

0,048

0,178

0,03

-*-

13,56 × 10-2

18,39 × 10-3

Вираз (4.14) визначено з формул (4.5) і (4.6) роздягнула 4 ці роботи, де  – нижня границя частотного діапазону в смузі пропущення i-го фільтра;  – ширина смуги пропущення i-го фільтра.

,

(4.15)

де  – верхня границя частотного діапазону в смузі пропущення i-го фільтра.

4. У таблицю заносяться параметри сигналу , що відображає смугу прозорості кожного фільтру (дискрети й шум), для чого й були визначені граничні частоти  й .

5. Коефіцієнт пропущення супровідного фільтра дорівнює 1.

6, Вимірювальний підсилювач дає показання в дБ, послідовно опитуючи кожен фільтр у відповідній смузі щодо опорної напруги  В, що відповідає граничному акустичному тиску  Па, тобто

,

(4.16)

де  – показання вимірювального підсилювача 2507, дБ;  – напруга, В, вимірювана підсилювачем.

(4.17)

7. Використовуючи дані, занесені в таблицю , необхідно побудувати спектральну характеристику сигналу в смузі 30¸500 Гц, відкладаючи спектральні рівні  на осі ординат у відповідному масштабі.

8. Для перевірки правильності вимірів у таблицю необхідно занести величини, визначені розрахунковим шляхом і порівняти з результатами, отриманими при вузькосмуговому аналізі в лабораторній роботі № 3.

9. Якщо в смугу деякого фільтру потрапила дискрета, то інтегральне значення акустичного тиску в Па в смузі фільтра буде дорівнює

,

(4.18)

де  – акустичний тиск k-ої дискрети [Па].

10. Інтегральне значення акустичного тиску у всьому діапазоні частот сигналу 30 – 500 Гц відповідно дорівнює

.

(4.19)

11. Заповнення таблиці перевірочними розрахунками й проведений у лабораторній роботі вузькосмуговий аналіз варіантів тест-сигналів повинен показати достатню відповідність й отже правильне сприйняття викладу теоретичного й практичного матеріалу.