Міжнародне співробітництво на Миколаївщині у сфері екології

Страницы работы

Содержание работы

19. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ

Міжнародне співробітництво на Миколаївщині у 2004 році здійснювалося у різних формах – миколаївці брали участь у реалізації декількох міжнародних проектів, громадських і наукових міжнародних заходах, у розробці і обговоренні міжнародних документів.

У нашому регіоні продовжувалась діяльність декількох громадських міжнародних організацій та програм через свої представництва, осередки або окремих осіб: UNEP – Миколаївський осередок Українського комітету сприяння ООН з навколишнього середовища (Укр ЮНЕПком),  Bird Life International – Українське товариство охорони птахів (УТОП) – колективний член - РЛП “Гранітно-степове Побужжя”,   Black Sea NGO Network – Чорноморська мережа НУО, European ECO-Forum – Європейська коаліція екологічних НУО (ЕКО-Форум) – колективний член МК “Спільні дії”.

Міжнародна співпраця держуправління екоресурсів в Миколаївській області здійснювалася у рамках другого етапу проекту “Оцінка і поліпшення якості води естуарію Дніпра”, що виконується згідно Протоколу про співпрацю між Міністерством екології та природних ресурсів України та Агенцією охорони навколишнього середовища (АОНС) Сполучених Штатів Америки з метою поліпшення екологічного стану басейну річки Дніпро.  Для розробки моделі якості води Естуарію Дніпра на основі комп’ютерних програм для моделювання озер і водосховищ, що були надані АОНС США,  держуправління передає зібрані та узагальненні данні до українського виконавця Корпоративної Угоди АОНС – Українського центру менеджменту землі і ресурсів.

В 2004 році продовжувалися роботи по моніторингу естуарію Дніпра – контроль поверхневих вод в створах р. Інгул, р. П. Буг, Бузького лиману, Дніпро-Бузького лиману, Чорного моря. Моніторинг проводився за такими показниками: розчинений кисень, БСК, рН, електропровідність, солоність, амоній-іони, нітрити, нітрати, фосфати, мінералізація, завислі речовини, БСК. В період з січня по грудень 2004 року  виконано щотижневі відбори проб та аналіз поверхневої води в “граничних” створах – р. Південний Буг, м. Нова Одеса, щомісячний відбір проб та аналіз поверхневої води в створі р. Інгул, Інгульський міст, у червні – серпні : експедиції  з дослідження якості естуарію та якості води у Дніпро-Бузькому лимані та відкритому морі, відбір та аналіз усереднених за добу проб стічних вод з очисних споруд м. Миколаєва  під час експедицій, збір додаткових  гідрометеорологічних та гідрохімічних даних по басейну естуарію Дніпра  - пост м. Очаків.

Значною є міжнародна співпраця Миколаївського міськвиконкому  у галузі екології. м. Миколаїв разом з фірмою “Global to Local” (Великобританія) й Аналітичним центром екологічно безпечного розвитку  представили проект “Сеть экологически устойчивых городов Украины, внедряющих систему экологического менеджмента в практику городского управления”. Після  трьох відбіркових турів на нагородження  “Бременською нагородою” (“Bremen partnership award”2004) – найбільшою в світі конкурсною нагородою за партнерство у сфері екології, наш проект пройшов до фіналу семи кращих проектів та зайняв П місце .

Урочиста церемонія презентації і нагородження фіналістів проходили у присутності 500 чоловік  в історичній ратуші м. Бремена за участю Клауса Топфера, директора UNEP (Екологічна програма ООН), Ніколаса  Ю, керівника сектору передового досвіду і політики Програми ООН “НАВІТАТ”, сенаторів Федеральної Землі Бремена, громадськості і преси.

          У 2004 році було продовжено:

-  співпраця Миколаївського міськвиконкому з міжнародною мережею “зелених” муніципальних покупок (BIG-мережа);

-  участь м. Миколаєва в Кампанії по сталому розвитку європейських міст, які підписали Ольборзьку хартію).

У серпні 2004 року делегація Миколаївського міськвиконкому, за запрошенням Департаменту природокористування і охорони навколишнього середовища Уряду Москви, вивчала передовий досвід  Москви  по моніторингу атмосферного повітря  і поверхневих вод, очищенню поверхневих і госппобутових стічних вод, управлінню транспортними потоками та міжнародному співробітництву у сфері навколишнього середовища.

У рамках Угоди між Міністерством охорони навколишнього природного середовища  України та Данським агентством охорони довкілля протягом 2004 року  в Україні реалізовувався  Українсько- данський проект “Допомога українським органам влади в управлінні забрудненими ділянками” ( зареєстрований в Мінекономіки від 29.01.04 № 1366) за фінансової підтримки Уряду Данії. Державне управління екології та природних ресурсів в Миколаївській області приймало активну участь у реалізації цього проекту на підпорядкованій території.

Першочерговим завданням проекту було проведення інвентаризації  місць забруднення з метою отримання можливості оцінки та визначення небезпеки цих місць відповідно до їх потенціальних можливостей щодо шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей. Після проведення інвентаризації потенційні місця забруднення  відображалися на карті,  проводилося ранжирування у порядку відповідно до рівня їх небезпеки. В Миколаївській області проінвентаризовано і проведено ранжирування  642  забруднених ділянок. Найбільший вплив з факторів ризиків небезпеки становлять: ризик викиду токсичних газів та ризик через забруднену питну воду на промислових підприємствах м. Миколаєва, м. Первомайська, м. Вознесенська, які використовують в виробничих  процесах кислоти, луги, інші хімічні речовини, мають запаси  паливно – мастильних матеріалів.

Впродовж 2004 р. члени екоцентру працювали над впровадженням трьох міжнародних екологічних проектів, а саме: “Підтримка розвитку Національної екологічної мережі України у рамках формування Всеєвропейської екомережі. Задум та втілення у пілотній зоні” (PIN-MATRA); “Розробка та впровадження пілотного проекту з відновлення водно-болотних угідь Нижнього Дніпра” (UNDP/GEF, BSERP); “Акція по збереженню реліктових популяцій полоза лісового в басейні Південного Бугу” (KNIP Fund).

Протягом року дирекція РЛП “Гранітно-степове Побужжя” продовжувала участь у проекті Глобального екологічного фонду – Всесвітнього банку “Збереження біорозмаїття в Азово-Чорноморському коридорі”, у якому, зокрема,  передбачено матеріально-технічне забезпечення дирекції парку, підвищення кваліфікації персоналу, розробка та впровадження наукової моніторингової, еколого-освітньої програм, впровадження програми малих грантів для місцевого населення з метою сприяння збереженню біорозмаїття, а також створення національного природного парку на базі РЛП “Гранітно-степове Побужжя”.

 У квітні – травні 2004 року  взято участь у роботі  міжнародних конференцій “Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки. Формування Панєвропейської екологічної мережі”, “Водно–болотные угодья как инструмент смягчения неблагоприятных изменений климата и региональное развитие в Азово–Черноморском регионе Украины”.

Похожие материалы

Информация о работе