Побудова статичних характеристик розімкнених і замкнених САУ при різних видах з’єднання ланок

Страницы работы

Содержание работы

 Лабораторна робота №3

Мета роботи: засвоїти методику побудови статичних характеристик розімкнених і замкнених САУ при різних видах з’єднання ланок та методику формування і дослідження впливу параметрів на точність лінійних замкнених САУ в усталених режимах.

Хід роботи:

1.  За допомогою середовища СИАМ побудували узагальнену статичну характеристику трьох паралельно з’єднаних ланок, для цього було побудовано блочно-структурну схему:

Статичні характеристики елементів та схеми відображені на графіку:

2.  За допомогою середовища СИАМ побудували узагальнену статичну характеристику трьох послідовно з’єднаних ланок, для цього було побудовано блочно-структурну схему:

Статичні характеристики елементів та схеми відображені на графіку:

3.  За допомогою обчислювального середовища СИАМ побудували узагальнену статичну характеристику послідовно з’єднаних 4 ланок, для цього було побудовано відповідну блочно-структурну схему:

Була отримана наступна характеристика:

4.  Побудували узагальнену статичну характеристику розімкненої САУ, її блочно-структурна схема має такий вигляд:

 


В результаті моделювання було отримано наступну характеристику:

5.  Побудували узагальнену статичну характеристику ланки, що охоплена від’ємним зворотним зв’язком, відповідна блочно-структурна схема:

Отримана характеристика:

6.  Реалізували узагальнену статичну характеристику ланки, що охоплена додатним зворотним зв’язком:

Отримана статична характеристика:

7.  Розглянули вплив коефіцієнтів підсилення  на вигляд статичної характеристики. Для цього було побудовано відповідну блочно-структурну схему у СИАМ:

Отримана характеристика:

 


Висновки: в ході виконання лабораторної роботи була розглянута методика побудови статичних характеристик розімкнених та замкнених САУ при різних видах з’єднання ланок методика формування та дослідження впливу параметрів на точність САУ в усталених режимах.

Похожие материалы

Информация о работе