Проектування токарного різця з механічним кріпленням багатогранної непереточуваної пластини

Страницы работы

Содержание работы

         1.Проектування головки різця

          Згідно завдання необхідно спроектувати різець для обробки з такими параметрами різання: V=145 м/хв, S=0,32 мм/об, t=7 мм. Матеріал деталі – сталь 40Х.

          Для обробки приймаємо токарний збірний прохідний різець з механічним кріпленням багатогранної пластини з твердого сплаву гойдаючимся    штифтом. Ескіз головки приведений на рисунку 1.

          Рисунок 1- Ескіз головки різця.

          2  Твердосплавна пластина та її позначення

          Згідно [1, с.116] для напівчистового точіння вуглецевої сталі приймаїмо матеріал твердого сплаву – Т15К6.

          Згідно з [2, с.85] вибираємо квадратну твердосплавну пластину

SNUM 13 05 12 *, ескіз якої зображений на рисунку 2.

                    

  Рисунок 2 – Ескіз пластини

          .

          Розшифровка позначення пластини:

1. S – форма пластини – квадратна;

2. N – задній кут - 0°;

3. U – буква, яка позначає клас допуска;

4. M – конструктивні особливості пластини (з односторонніми стружколамаючими канавками та отвором);

5. 13 – довжина різальної кромки – 12,700 мм;

6. 05– товщина пластини – 4,76 мм;

7. 12 – радіус при вершині – 1,2 мм;

8. *- особливі позначення виробника.

         3.Механізм кріплення твердосплавної пластини

          Для закріплення твердосплавної пластини вибираємо механізм кріплення гойдаючимся штифтом. Схема кріплення цим механізмом зображена на рисунку 3.

          1 – тіло різця; 2 – твердосплавна пластина; 3 – опорна пластина;

4 – штифт; 5 – гвинт; 6 – пружина.

                               Рисунок 3 – Схема кріплення пластини.

          4 Розрахунок сил різання та перетину державки різця

          Згідно [1,с.271] сила різання визначається за формулою:

                                                                  (1)

де: Ср, t x, S y, V n, KР – поправочні кофіцієнти.

                                                                                         (2)

де: Kmp – залежить від оброблюваного матеріалу, Kmp =  = =0,877 [1,табл.9с.264];

       Kγp – залежить від переднього кута, , Kγp = 1,25 [1,табл.23с.275];

       Kλp – залежить від кута нахилу головної різальної кромки, λ = 0º,

 Kλp = 1,0[1,табл.23с.275] ;

       Kφp – залежить від головного кута в плані, φ = 74,5 º, Kφp = 0,91 [1,табл.23с.275].    

= 300;  Х = 1,0;  У = 0,7;  n = – 0,15 [1,табл.22с.273].

          Тоді:   Н

Знаходимо параметри перетину державки

                                                                                                        (3)

де - ширина державки;

   - висота державки; ;

- виліт різця;

;

;

                                                                                                   (4)

= 40 кг/мм2 – напруження вигину державки.

мм.

мм

          Приймаємо перетин державки .

         5 Позначення різця по ISO

Різець PSVCR4032R19

1. P  – схема силового замкнення – гойдаючимся штифтом;

2. S  – форма пластини – квадратна;

3.V  – головний кут в плані - ;

4. C – задній кут - 7°;

5. R - напрям різання – правий;

6. 40 – висота корпуса – 40 мм;

7. 32 – ширина корпуса – 30 мм;

8. R – довжина різця – 200 мм;

9. 13 – довжина різальної кромки – 12,700 мм.

Список літератури

1. Справочник технолога – машиностроителя. В 2-х т. Т. 2/Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд., перерад. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. 496 с., ил.

2. Металлообрабатывающий твердосплавный инструмент: Справочник/ В.С. Самойлов, Э. Ф. Эйхманс, В. А. Фальковский и др.; Редкол.: И. А. Ординарцев (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – 368 с.: ил. – (Б-ка инструментальщика).

 


Міністерство освіти та науки України

Сумський державний університет

Кафедра МРВ

Індивідуальне завдання

з різального інструменту:

“Спроектувати токарний різець з механічним кріпленням

багатогранної непереточуваної пластини ”

                  Виконав:                                                        Пашук М.П.

                  Група:                                                            ВІ-31

                  Перевірив:                                                     Швець С.В.

2006

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Домашние задания
Размер файла:
157 Kb
Скачали:
0