Державна політика в галузі охорони праці. Поліпшення умов праці. Створення безпечних і здорових умов праці

Страницы работы

Фрагмент текста работы

РОЗДІЛ 4.ОХОРОНА ПРАЦІ

4.1. Завдання в галузі охорони праці.

Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до конституції України Верховною радою України і спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.

Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах Закону України «Про охорону праці», ст.4:

- пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці;

- підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;

- комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля;

- соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності;

- адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного стану;

- використання економічних методів управління охороною праці та інше.

Сучасний менеджер повинен не тільки знати основні вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, але й уміти за  допомогою сучасних заходів і засобів вирішувати практичні інженерні задачі щодо створення безпечних і здорових умов праці на виробництві. Концепція управління охороною праці спрямована на реалізацію положень Конституції та Законів України щодо забезпечення життя й здоров'я працівників у процесі трудової діяльності, створення безпечних і нешкідливих умов праці на кожному робочому місці, належних умов для формування у працівників свідомого ставлення до особистої безпеки та безпеки оточуючих, запровадження нових і вдосконалення існуючих механізмів управління в галузі охорони праці.

Поліпшення умов праці – важливіше завдання соціальної політики нашої держави. Для рішення теоретичних і практичних завдань, які визначають цю проблему, розроблені та реалізовані чисельні правові, технічні, економічні та організаційні заходи з охорони праці.

Створення безпечних і здорових умов праці ґрунтується на широких науково-практичних дослідженнях. Науково-технічний прогрес вносить принципові нововведення у всі сфери сучасної діяльності, при цьому докорінним чином змінюються знаряддя та предмети праці, методи обробки інформації, що в свою чергу змінює умови праці.

Охорона праці покликана огороджувати працівників від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів, забезпечувати найбільш сприятливі умови праці, що сприяє підвищенню продуктивності праці, сприяє активній участі людей у суспільно - політичному житті.

Вище сказане свідчить о необхідності проведення досліджень стану охорони праці на об’єкті проектування, мета яких – виявити негативні фактори виробничого середовища, дати їм відповідну оцінку і розробити рекомендації щодо їх усунення або доведення до вимог відповідних нормативних документів.

Об'єктом дипломного проектування є підприємство ВАТ «ПОЕ» (ПОЕ). Матеріали до дипломного проекту, в тому числі і про стан охорони праці, збиралися у розрахунковому відділі ВАТ «ПОЕ». Тому в цьому розділі проведемо аналіз умов праці у розрахунковому відділі ВАТ «ПОЕ».

4.2 Аналіз умов праціу розрахунковому відділі  ВАТ «ПОЕ»

4.2.1 Характеристика відділу

Відділ розташований на другому поверсі цегляної будівлі з задовільними теплоізоляційними характеристиками. Приміщення відділу має такі розміри: довжина - 6  м; ширина – 5 м; вишина – 3,0 м (рисунок 4.1).                                                                                                                     

Через вікно розміром 2,0 х 1,5 м  протягом робочого дня  приміщення  відділу в достатній ступені освітлюється природним освітленням.

Штучне освітлення використовується, в основному, у вечірній час доби  і при несприятливих погодних умовах. В приміщенні знаходяться чотири комп'ютери, два принтери, сканер, кондиціонер, холодильник, мікроволнова піч, електричний чайник.

                                                   6 м     

 


                    2                2                2                      

                                                                                  3

 


                  1                                                                    4             5 м     

 


2                2               2                2               

 


Рис. 4.1. - Схема приміщення розрахункового відділу ПОЕ:

де: 1 – вікно; 2 – робочі місця; 3 – шафи і стелажі; 4 - двері.    

Реальна оцінка конкретних умов та характеру праці сприятиме обґрунтованій розробки та впровадженню комплексу заходів і технічних засобів з профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань, зокрема за рахунок покращення параметрів виробничого середовища, зменшення напруженості трудового процесу.

Для певного аналізу умов праці розглянемо присутність всіх можливих

Похожие материалы

Информация о работе