Управління соціально-психологічною системою. Трудові ресурси підприємства. Набір кадрів. Співбесіда. Тестування

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ТЕМА 5. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЮ СИСТЕМОЮ


Питання для теоретичної підготовки

1.  Трудові ресурси підприємства

2.  Психологічні типи людей

3.  Набір кадрів. Співбесіда. Тестування

4.  Мотивація персоналу

5.  Етика ділового спілкування

6.  Діловий етикет

5.1   ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

Місце фахівця в конкретній області діяльності й вимоги до його компетентності, іншим соціально важливих властивостей й якостей певні в  Державному стандарті вищого утворення України. Кодифікація й конкретні області діяльності, професійні назви робіт, коди й назви класифікаційних угруповань професій установлюються Державним класифікатором професій ДК 003–95.

Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” відповідає базовому вищому утворенню. Бакалавр здатний виконувати роботу на низовому рівні управління в лінійних і функціональних підрозділах організацій різних форм власності й організаційно-правових форм (ДК 003-95). Освітньо-кваліфікаційний  рівень “магістр” одержують на базі вищого утворення  при умовах знаходження практичного досвіду й звичок, поглиблення знань за спеціальними програмами підготовки магістра.

Ефективність використання трудових ресурсів залежить від організації роботи, що спрямована на більше повне й раціональне використання робочої сили, ріст продуктивності роботи на кожнім робочому місті. Робоче місце — це той простір, у межах якого здійснюється трудовий процес і розміщаються необхідні предмети й знаряддя роботи. Організація роботи використає наступні поняття:

Завдання діяльності– ціль діяльності, задане в певних умовах і може бути досягнута в результаті певної структури діяльності:

·  предмет діяльності (роботи) – те, що суб'єкт має до початку своєї діяльності й що підлягає трансформації в продукт;

·  об'єкт діяльності – процеси або (і) матеріальні об'єкти, на які спрямована діяльність фахівця;

·  засіб діяльності (роботи) – об'єкт, що опосередковує вплив суб'єкта на предмет діяльності, або те, що звичайно називають “знаряддям роботи”, і стимули, які використаються в процесі управління (менеджменту);

·  процедура діяльності (роботи) – це технологія (спосіб, метод) одержання бажаного продукту;

·  продукт діяльності  (роботи) – те, що отримано в результаті трансформації предмета в процесі діяльності;

·  робота – певні завдання й обов'язки, які виконані, виконуються або можуть бути виконані однією людиною;

·  умови діяльності (роботи) – характеристика середовища, у якому суб'єкт здійснює свою діяльність (температура, склад повітря, рівень акустичних шумів, пристосованість приміщення до роботи, меблі, а також соціальні умови й час).

Професія визначає здатність виконувати певний вид роботи. 

1. Керівники професії, пов'язані з керівництвом об'єднаннями підприємств, підприємствами, організаціями і їхніми підрозділами незалежно від форм власності й видів діяльності.

2. Професіонали професії, які передбачають високий рівень знань фізичних, математичних, технічних, біологічних,  гуманітарних наук.

3. Фахівціпрофесії, які передбачають знання в одній або більше областях природознавчих, технічних або гуманітарних наук.

4. Технічні службовці—- професії, які передбачають знання, необхідні для підготовки, збереження або відновлення інформації й проведення обчислень (виконання секретарських обов'язків, робота на друкарських машинках, записі й обробки цифрових даних або обслуговування клієнтів).

5. Кваліфіковані робітники з інструментом — професії, які передбачають знання, необхідні для обрання способів використання матеріалів або інструментів, визначення стадій робочого процесу, характеристик і призначення кінцевої продукції.

6. Оператори й збирачі встаткування й машин — професії, які передбачають знання, необхідні для експлуатації й нагляду за роботою встаткування або машин, у тому числі високоавтоматизованих.

7. Найпростіші професії  мають потребу в знаннях для виконання простих завдань із використанням ручних інструментів, у деяких випадках зі значними фізичними зусиллями. Для виконання низько кваліфікованих робіт досить неповної середньої освіти.

Кваліфікаціяздатність виконувати завдання й обов'язки відповідної роботи. Кваліфікаційний рівень виконуваних робіт і рівень кваліфікації (розряд) робітників установлює тарифно-кваліфікаційний довідник. Він приводить виробничі характеристики робіт, розділяє їх на групи-розряди залежно від ступеня складності, точності й відповідальності робіт, визначає кваліфікаційні характеристики робочих різноманітних професій і розрядів, установлює коло й обсяг їхніх знань й умінь, перераховує роботи, які вони повинні вміти виконувати самостійно.

Ця нормативна база є основою розрахунку планової чисельності й оплати праці персоналу підприємства.


Тема 5.2    ПСИХОЛОГІЧНІ ТИПИ ЛЮДЕЙ

Щоб не зробити помилки, корисно знати, до якому типу характеру належить людина, з яким ви знайомите або працюєте.

КРИВЛЯКА

Таким людям, раніше ніж прийняти яке-небудь рішення, потрібно, щоб за ними довго доглядали. При першій зустрічі в жодному разі не вимагайте от їх відповісти

Похожие материалы

Информация о работе