Отримання додаткового прибутку підприємства. Показники виробничої програми. Теоретичні основи підвищення прибутковості, проведений аналіз результатів фінансово-господарської діяльності

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України Харківська національна академія міського господарства кафедра Менеджменту и маркетингу в міському господарстві тема: «Розробка і обґрунтування заходів, спрямованих на підвищення прибутковості підприємства в умовах ринку» Розробник: студент 6-го курсу факультету ЗН Бут Н. П. Керівник: доцент, к.е.н. С.В. 2009

  • ОБ'ЄКТОМ ДОСЛІДЖЕННЯ – є ВАТ “”.
  • ПРЕДМЕТОМ ДОСЛІДЖЕННЯ є отримання додаткового прибутку підприємства.
  • МЕТОЮ ДАНОГО – дипломного проекту є удосконалення шляхів підвищення прибутковості підприємства.
  • В РОБОТІ ДОСЛІДЖЕНІ теоретичні основи підвищення прибутковості, проведений аналіз результатів фінансово-господарської діяльності ВАТ “ПОЕ", проаналізовано діяльності за період 2006 – 2008 роки.

Показники виробничої програми

Показники стану руху основних фондів

Показники з праці

Структура витрат за економічними елементами

Структура доходу від виконання робіт та послуг

Динаміка валового, чистого доходу і прибутку

Інші показники діяльності

Показники рентабельності

Оцінка беззбиткової діяльності, що пов'язано із визначенням постійних і змінних витрат

  • Обсяг беззбиткової діяльності у 2008 р.

Витрати тис. грн.

Зона збитків

Зона прибутку

1015,1

ТБ

Обсяг реалізації продукції тис. грн.

0,0

1244,0

Зниження ТВЕ на її транспорт

Технологічний розвиток, модернізація та будівництво електромереж

Зменшення технологічних втрат електроенергії шляхом встановлення інтегрованої системи обліку споживання енергоресурсів SMART IMS

Термін окупності 2,44

Капітальні вкладення 1348460 грн.

Загальна річна ефективність в 2009 р. 695029 грн.

Економія фонду заробітної плати з урахуванням відрахувань на соц. заходи за рік 403767,0 грн.

Ппідвищення рівня оплати за споживання електроенергії та зменшення втрат е/енергії від без облікового споживання 127937 грн.

Економія річних витрат на засоби захисту складе 20000 грн.

Похожие материалы

Информация о работе