Коллективный договор между собственником и работником

Страницы работы

Содержание работы

1.  Загальні відомості

Розділ 1

Данний колективний договір є правовим актом, який регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між власником і працівниками на основі узгодження інтересів сторін.

Сторонами цього  колективного договору є:

Адміністрація – в особі директора Лізенко Д. В, і

Працівники підприємства в особі Гайдара В. В., уповноваженого трудового колектива.

Дія колективної угоди поширюється на всіх працівників підприємства.

Угода визнає виключно право адміністрації в управлінні та контролю виробничої діяльності, найму, професійного переміщення, підвищення кваліфікації та перенавчання працівників.

Сторони зацікавлені в створенні та підтримці обопільного довір’я , поваги, взаємопорозуміння і будуть по можливості уникати конфліктних ситуацій, конфронтаційної політики.

У випадку виникнення розбіжностей в підходах та непорозумінь, вони будуть вирішуватись шляхом переговорів.

Дана колективна угода укладена у відповідності з чинним законодавством, галузевою угодою на один рік, вступає в силу з дня його підписання представниками сторін і діє з моменту, прийняття колдоговору на новий строк.

Виробничо-економічна діяльність

Розділ 2

Адміністрація забезпечує умови для виконання виробничих завдань і одержання обсягів прибутку.

Прибуток буде спрямований на створення:

-  Фонду розвитку виробництва;

-  Фонду соціального розвитку;

-  Фонду матеріального заохочення.

Адміністрація зобов’язується:

-  Здіснити програму технічного переозброєння підприємства з організацією на підготовку і впровадження у виробництво конкурентно-спроможних виробів з метою створення нових робочих місць, розширення гарантій зайнятості працюючих.

Адміністрація забезпечує виконання робітниками трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку.

Уповноважений трудового колективу зобов’язується сприяти виконання робітниками трудової дисципліни і внутрішнього трудового розпорядку.

Сторони зобов’язуються:

-  Протистояти виникненню колективних трудових спорів, а в разі їх  виникнення, вирішувати їх без зупинки виробництва.

-  Забезпечити всі необхідні умови для ефективної роботи комісії по розгляду трудових спорів (Додаток №) 

Трудові відношення

Розділ 3

Адміністрація зобов’язується:

-  Забезпечити зайнятість на виконання працівників у відповідності з їх професією, кваліфікацією та трудовим договором.

-  Офіційно повідомляти уповновадженного трудового колектива про реорганізацію, ліквідацію підприємства не пізніше, як за 6 місяців.

-  Про зміни в організації виробництва і праці – не пізніш, як за 3 місяці.

-  Не звільняти працівника із роботи за ініціативою адміністрації без достатньої підстави і без попередження уповноваженого трудового колектива.

Встановити наступний режим роботи:

Початок робочого дня – 8-00

Перерва на обід – 12-00 – 13-00

Кінец робочого дня – 17-00.

Вихідні дни – субота, неділя.

В предсвяткові дні і неробочі дні продовження робочого дня скорочується на 1 годину.

Забезпечити продовження робочого тиждня не більше 40 годин по 8 годин в зміну.

Скорочення робочої неділі за ініціативою адміністрації впроваджувати, як виключення, тільки на період тимчасових економічних труднощів із збереженням повної тривалості відпустки для робітників та ІТП з ненормованим робочим днем.

Впроваджувати  неоплачувані  відпуски по ініціативі адміністрації  як виключення, тільки в період тимчасових економічних труднощів із збереженням повної тривалості чергової відпустки.

Тривалість основної щорічної відпустки встановити згідно діючого кодексу законів про працю і додатку №

Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за згодою уповноваженого трудового колектива не пізніше 20 січня поточного року.

Не допускати, без згоди робітника розділення щорічної відпустки на частини, не надавати відпустки за ініціативою робітника заміною її матеріальною компенсацією.

Надавати працівникам оплачувані додаткові відпустки за рахунок прибутку, що лишається в розпорядженні підприємства в таких випадках:

-  При одруженні – 3 дні;

-  При народженні дитини – 1 день;

-  При смерті близьких родичів (батьків, дітей, чоловіка, дружини) – 3 дні.

Формування і регулюваня та захищення заробітної плати.

Розділ 4

Адміністрація зобов’язується:

Оплату праці проводити на основі тарифної системи:

-  Місячних тарифних ставок для робочих при погодинній оплаті праці, відрядних розцінок для робочих відрядників, посадових окладів для ІТП.

Встановити із 1.04.2002 р. гарантовану мінімальну тарифну ставку для робочих, які виконують просту роботу не менше Законодавчого встановленного рівня на відповідний період року.

Встановити з 2.04.2002 р. розміри місячних тарифних ставок робочих в залежності від професії.

Встановити з 1.04.2002 р. посадові оклади керівників, спеціалістів та службовців.

Встановити строки виплати заробітної плати:

-  Один раз на місяць з 1 по 3 число кожного місяця.

Встановити доплати при наявності коштів:

-  За роботу в тяжких і шкідливих умовах праці – 4-10 % тарифної ставки, посадового окладу.

Похожие материалы

Информация о работе