Розрахунок зон санітарної охорони свердловини

Страницы работы

Содержание работы

Розрахунок зон санітарної охорони свердловини

Санітарні умови території  водозабору сприятливі, однак  згідно з вимогами  «Положення про порядок  проектування та експлуатації зон санітарной охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько-питного призначення» та СнiП 2.04.02-84,для захисту від забруднення проектованої свердловини та наміченого до експлуатації водоносного горизонту, передбачається організація зон санітарної охорони свердловини (ЗСО),яка складається з трьох поясів, опис та разрахунок яких приводиться нижче.

Перший пояс ЗСО-зона суворого санітарного режиму –приймається згідно з СнiП 2.04.02-84 по узгодженню з Харьківскою обл. СЕС, з урахуванням сприятливих санітарних умов дільниці забору (територія заводу каналізована,облаштована загороджена та знаходиться під охороною).  разміром 55х40м.

Відкритих джерел забруднення немає.

Другий пояс –зона обмеженої господарської діяльностї, передбачається для захисту та попередження від бактеріологічного забруднення підземних вод.Кордон цього пояса визначається розрахунком та не загороджується.На території 2 пояса обмежується будь яка діяльнїсть,яка може спричинити бактеріологічне забруднення підземних вод,- в першу чергу розміщення звалищ ,туалетів,помийних ям,органічних добрив і т.д.При розрахунках розмірів 2 пояса ЗСО вихідним є час,необхідний для втрати потогенними організмами життедіяльності,який для умов грунтових вод становить400 діб,а для міжпластових вод -100-200діб.Розміри 2-го пояса залежать від розмірів водозабору, проникливості та активної пористості порід.Можливі випадки,коли розмір цього  пояса меньше, ніж розмір зони суворого режима. В цьому випадку 2-й пояс не виділяється, оскільки обмеження в зоні суворого режима містить всі вимоги,які висунуті для 2 пояса ЗСО.

Так як цей пояс призначенний для охорони від бактеріологічного забруднення,то в ньому заборонена будь яка діяльність,яка призводить до бактеріологічного забруднення.Забороняється розміщення скотомогильників, полігонів твердих побутових відходів,заборонена розкопка земель,     садівництво.

Третій пояс- ЗСО також уявляє собою зону обмежень господарської  діяльності, та призначенний для попередження хімічного забруднення підземних вод на весь строк роботи водозабору.Якщо строк спеціально не встановлений, то при розрахунках розмірів 3-го пояса час дії водозабору приймаєм 25 год.На території  3-го пояса обмежується діяльність, яка пов язана зі зберіганням,використанням та внесенням в грунт хімічних речовин, які можуть погіршити якість підземних вод.Забороняється закачка відпрацьованих вод підземні горизонти,підземне складування твердих побутових відходів, розміщення сховищ мінеральних добрив.

Геологічна характеристика розрізу

Глибина

Залягання

(м)

Потужність

(м)

Геологічний

індекс

Літологічний

склад

Опис порід

Гідрогеологічна

характеристика

1

0-1

1

Q

Насипний

грунт

Безводний

2

1-7

6

Q

Суглинок

буро-жовтий

Слабо водоносний

3

7-9

2

Q

Пісок

жовтий

4

9-22

13

Q

Глина

коричнева

щільна

Безводний

5

22-28

6

 N2

Пісок

жовто-сірий

Безводний

6

28-31

3

 N2

Глина

червоно-бура

Маловодний

7

31-33

2

 N2

Пісок

світло-

сірий

8

33-43

10

 N2

Глина

жовто-коричнева

9

43-62

19

 N2

Пісок

жовтий,

жовто-сірий

Водоносний 

Вихідні данні для розрахунку :

Q-дебід свердловини, Q=384 м3/діб;

m-потужність водоносиченого горизонту,м=16.5м;

n-активна пористість ,n =0,15;

Тм-час виживання бактерії ,Тм=200 діб;

Тэ-час експлуатації водонасиченого горизонта, Тэ=10000 діб.

Розрахунок радіуса II пояса R(м).

 =  = 99,4 ( м ),

Де:

Тм - час виживання бактерії ,приймаєм 200 діб;

m- потужність водоносиченого горизонту м;

Q- потужність насосу,м3/добу;

n – активна пористість порід.

Радіус II пояса зони санітарної охорони данного водозабору дорівнює 99,4 м.

Розрахунок радіуса III пояса R(м).

 =  = 702 ( м ),

Де:

Те - час експлуатації водонасиченого горизонту,10000 діб;

m- міцність водоносиченого горизонту м;

Q-виробничисть насоса,м3/добу;

n- активна пористість порід .

Радіус III пояса зони санітарної охорони данного водозабору дорівнює 702 м.

Висновок : всі норми та вимоги, щодо обладнання та використання свердловинного водозабору,дотримані.

Похожие материалы

Информация о работе