Питання техніки безпеки, охорони праці та екологічної безпеки

Страницы работы

Содержание работы

9 Питання техніки безпеки, охорони праці   та екологічної безпеки

9.1 Електробезпечність

9.1.1 Техіка безпеки технічному обслуговуванні й ремонті електронної медичної апаратури

Основними причинами поразки електричним струмом при технічному обслуговуванні й ремонті електронної медичної апаратури є:

– випадковий дотик без захисних мір, або  небезпечне наближення до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою;

 – дотик до струмоведучих неметалевих частин електроустаткування, що виявилися під напругою внаслідок ушкодження ізоляції або захисних пристроїв;

– порушення правил технічної експлуатації електроустановок і правил техніки безпеки.

Електричний струм, проходячи через живий організм, робить теплову, хімічну і біологічну дію. Результат поразки електричним струмом залежить від різних факторів, основними з яких являються наступні фактори:

– шлях протікання струму через організм людини;

– час його дії;

– величина струму;

– частота струму;

– зовнішнє середовище;

– індивідуальні особливості людини.

Найбільш небезпечним є подовжній шлях протікання струму через тіло людини, м'язи грудної клітки. Чим довше за часом тривалість протікання струму через організм людини, тим більше важкі наслідки, імовірність смерті.

Для зменшення величини струму, що протікає через організм людини, при дотику до струмоведучих частин електроустановок, що знаходяться під напругою, необхідно штучно збільшити сумарний опір організму людини за допомогою ізолюючих захисних засобів.

Ремонт електромедичної  апаратури (наприклад, заміна запобіжників, радіоелементів і монтаж у схемі апарата, підключення блоків, розбирання апарата та інше) необхідно проводити при відключеному від мережі приладі.

Забороняється ремонтувати електронну медичну апаратуру під час її роботи.

При регулюванні електронної медичної техніки, що знаходиться під напругою, для забезпечення безпеки проведення робіт необхідно дотримуватись наступних правил:

– струмоведучі частини, що знаходяться під напругою, повинні бути розташовані перед регулювальником або тільки з одного його боку;

– організувати постійне спостереження за регулювальником під час проведення роботи;

– регулювальник повинен користуватися справним ізольованим інструментом.

Регулювання електронної медичної техніки, що знаходиться під напругою, повинно проводитись особою, що має досить високу виробничу кваліфікацію і кваліфікаційну групу по техніці безпеки. Не нижче ІV при роботі з апаратурою напругою вище 1000 В та не нижче ІІІ - при роботі з апаратурою до 1000 В під спостереженням іншої особи, що володіє безпечними прийомами звільнення потерпілого від дії електричного струму й правилами надання першої медичної допомоги особам, що потрапили під дію електричного струму. До початку регулювання електронної медичної техніки необхідно перевірити наявність і працездатність інструмента і захисних засобів:

– електропаяльників - на відсутність замикання на корпус;

– наявність інструментів з ізольованими рукоятками й стан їхньої ізоляції;

– діелектричні рукавчики – на відсутність проколів і наявність клейма, що свідчить про їхню придатність;

– відсутність механічних ушкоджень і термін придатності по штампу на діелектричному гумовому коврику;

– проводу живлення – на відсутність ушкоджень ізоляції.

Захисні міри, що не перевірені або без клейма, що свідчить про їхню придатність, або з простроченим терміном їхньої перевірки повинні бути вилучені з використання.

Регулювальникові категорично забороняється застосовувати захисне устаткування, що не відповідають вимогам і правилам використання відповідно до інструкції «Правила використання й перевірки, захисних мір, що використовуються в електроустановках», регулювати апарат, що знаходиться під напругою, без захисних мір.

Забороняється одночасне регулювання електромеханіком  декількох апаратів під напругою.

До подачі живлячої напруги при регулюванні, технічному обслуговуванні й проведенні інших робіт металеві корпуси електронної медичної техніки класів захисту 01;1 і вимірювальні прилади повинні бути заземлені (занулені) відповідно до вимог «Інструкції із захисного заземлення електронної медичної техніки в установах охорони здоров'я України». При відключенні апаратури провід захисного заземлення відключається в останню чергу.

9.1.2 Занулення

Занулення – навмисне електричне з'єднання металевих неструмоведучих частин електроустановки, що можуть виявитися під напругою, із глухозаземленим виводом обмотки джерела струму в однофазних мережах і з глухозаземленою середньою точкою обмотки джерела енергії в мережах перемінного струму.

Принцип дії зануления  - це перетворення замикання на корпусі в однофазне  коротке замикання (тобто замикання між фазними і нульовим захисним провідниками) з метою викликати великий струм, що може забезпечити спрацьовування захисту і тим самим автоматично відключити ушкоджену електроустановку від живильної мережі.  .

Зануление здійснює дві захисних дії – швидке автоматичне відключення ушкодженої установки від живильної мережі і зниження напруги занулених  металевих неструмоведучих частин, що опинилися під напругою, відносно  землі.

9.2 Пожежна безпека

Пожежна безпека – це стан об'єкта, при якому з встановленою імовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі, а так само забезпечується захист матеріальних цінностей і людей.

Похожие материалы

Информация о работе