Розрахунок приводу (крутний момент - 32 Нм, частота ШД - 2000 Гц, коефіцієнт тертя - 0,005)

Страницы работы

4 страницы (Word-файл)

Содержание работы

3.Розрахунок приводу

- крутний момент:  

- кути повороту ШД: ;

- частота ШД: ;

- щільність робочої рідини:

- тиск max:

- коефіцієнт тертя: b =0,005

8.2. Визначення перекриття в золотниковій парі, при якому беспечивается мінімальний витік рідини, висока швидкодія й чутливість:

, де радіальний зазор;

Визначимо провідність робочої щілини

де  рп – тиск на вході до золотника, рп  = 12,5 МПа;

рзл – тиск на виході з золотника, рзл = 2 МПа ;

Q0 – витрата рідини, 0,8 л/с.

–  Визначимо корисну витрату золотника рд =2/3 рп

Це умова при якій привід розвиває максимальний коефіцієнт корисної дії.

- Визначимо площу поперечного перерізу вхідного кільцевого каналу золотника. Гідравлічні втрати в цьому каналі будуть малими, якщо буде виконуватися наступна умова:

де  Vдоп – припустима середня швидкість робочої рідини в каналі, Vдоп=10...20…20 м/з;

Fк – площа поперечного перерізу вхідного каналу.

де dз – діаметр золотника;

m – відношення діаметра золотника до діаметра шийки, m =dз/dш= 0,6.

Звідки й визначаємо діаметр золотника

Згідно стандарту приймаємо: dз = 24 мм.

Приймаємо: dш = 7 мм.

З урахуванням вибраних діаметрів перерахуємо допустиму швидкість рухові робочої рідини

Визначаємо величину перекриття в золотниковій парі при якому буде забезпечуватися задана витрата робочої рідини (мал. 4.1)

Рис. 4.1. Розрахункова схема золотникової парі

, де ? - коефіцієнт витрат, ? = 0,8;

f – площа поперечного перeрізу, f = πdзx;

ρ – щільність рідини, ρ = 880 кг/м3;

Звідки визначаємо зміщення золотника відносно корпусу

де dз – діаметр золотника, dз = 0,024м.

4.2. Розрахунок струйної трубки

Визначаємо площу поршня силового циліндра (задавшись максі

мальним значенням перепаду тисків ):

, де      Р – максимальне статичне  зусилля при нерухомому поршні Р=800Н;

р – перепад тисків р=1МПа.

Визначаємо втрату рідини в циліндрі й приймачі:

, де      υ – швидкість холостого ходу υ=0,12м/с;

Fп – перепад тисків Fп=0,8·10-3м2.

Визначаємо втрату рідини через насадок трубки, враховуючи обє'ємні втрати:

, де      Q – втрати рідини в циліндрі і приймачі Q=0,96 10-·4м3;

η0 – обє’ємний ККД η0=0,8.

Похожие материалы

Информация о работе