AutoCAD 2006. Autodesk. Szóló szoftver licencmegállapodás

Страницы работы

Содержание работы

Autodesk

egész világra szóló

SZOFTVER LICENCMEGÁLLAPODÁS

GONDOSAN OLVASSA EL: AZ AUTODESK, INC. (“AUTODESK”) CSAK AZZAL A FELTÉTELLEL ADJA ÖNNEK LICENCBÉRLETBE A SZOFTVERT, HOGY ÖN ELFOGADJA A JELEN SZOFTVER LICENCMEGÁLLAPODÁSBAN (A „MEGÁLLAPODÁS”) ELÕÍRT ÖSSZES FELTÉTELT ÉS KIKÖTÉST.

A JELEN MEGÁLLAPODÁS VÉGÉN SZEREPLÕ „ELFOGADOM” („I ACCEPT”) GOMB KIVÁLASZTÁSÁVAL, ILLETVE A SZOFTVER EGÉSZ VAGY BÁRMELY RÉSZÉNEK A LEMÁSOLÁSÁVAL, TELEPÍTÉSÉVEL, FELTÖLTÉSÉVEL, HOZZÁFÉRÉSÉVEL VAGY HASZNÁLATÁVAL ÖN VÁLLALJA, HOGY MEGKÖTI A JELEN MEGÁLLAPODÁST. AZ AUTODESK ÉS ÖN KÖZÖTT SZEMÉLYESEN, -AMENNYIBEN ÖN SAJÁT MAGA SZÁMÁRA VÁSÁROLJA A SZOFTVERT -, VAGY AZON VÁLLALAT ILLETVE JOGI SZEMÉLY KÖZÖTT, AMELY RÉSZÉRE ÖN A SZOFTVERT MEGVÁSÁROLJA, SZERZÕDÉSES MEGÁLLAPODÁS JÖN LÉTRE.

HA ÖN EZT NEM VÁLLALJA VAGY NEM KÍVÁNJA MAGÁT ILLETVE AZ ÖN ÁLTAL KÉPVISELT JOGI SZEMÉLYT ELKÖTELEZNI, EGYÜTTESEN „ÖNÖKET”: (A) NE MÁSOLJA LE, TELEPÍTSE, TÖLTSE FEL, FÉRJEN HOZZÁ VAGY HASZNÁLJA A SZOFTVERT; (B) VÁLASSZA A JELEN MEGÁLLAPODÁS VÉGÉN SZEREPLÕ „NEM FOGADOM EL” („I REJECT”) OPCIÓT (AMELY TÖRLI A SZOFTVER ÁTTÖLTÉSÉT); TOVÁBBÁ (C) A VÁSÁRLÁSTÓL SZÁMÍTOTT HARMINC (30) NAPON BELÜL VISSZATÉRÍTÉS ELLENÉBEN KÜLDJE VISSZA A SZOFTVERT A VÁSÁRLÁS HELYÉRE.

TILOS A JELEN SZOFTVERT VAGY A KÍSÉRÕ DOKUMENTÁCIÓT A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN ENGEDÉLYEZETTÕL ELTÉRÕ MÓDON LEMÁSOLNI VAGY HASZNÁLNI, MERT EZ A JELEN MEGÁLLAPODÁS LÉNYEGI MEGSZEGÉSÉT JELENTI ÉS SÉRTI AZ ADOTT SZOFTVERRE VAGY DOKUMENTÁCIÓRA VONATKOZÓ SZERZÕI- VAGY MÁS SZELLEMI TULAJDONJOGOT. HA ÖN A JELEN MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE NÉLKÜL, ILLETVE AZ AUTODESK ERRE VONATKOZÓ ÍRÁSBELI ENGEDÉLYÉNEK BESZERZÉSE NÉLKÜL LEMÁSOLJA, HASZNÁLJA A JELEN SZOFTVERT VAGY FELHASZNÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA EGÉSZÉT ILLETVE BÁRMELY RÉSZÉT, AKKOR ÖN MEGSÉRTI A SZERZÕI JOGRA ÉS AZ EGYÉB SZELLEMI TULAJDONJOGRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYT. Az ÍLY MÓDON KELETKEZETT KÁROKÉRT MIND AZ AUTODESK VÁLLALATTAL, MIND LICENCTULAJDONOSAIVAL SZEMBEN BÜNTETÕJOGI FELELÕSSÉGGEL TARTOZIK.

1.         meghatározások

1.1.      “Hozzáférés” - a Szoftver használata vagy a funkcióinak használatából eredő előny.

1.2.      „Számítógép” - Különálló elektronikus készülék egy vagy több központi processzorral (CPU), amely digitális vagy hasonló formátumban kap információt, majd egy utasítássor alapján valamely konkrét eredmény elérése érdekében manipulálja azon információkat.

1.3.      “Telepítés” - A szoftver egy példányának keménylemezre vagy más tároló eszközre vitele bármilyen módon (a teljesség igénye nélkül beleértve a Szoftvert kísérő telepítő segédalkalmazás használatát)

1.4.      “Licencparaméterek” - az alkalmazott licenc 2.2. pontban meghatározott hatályának meghatározása és korlátozása.

1.5.      “Engedélyezett szám” - a vonatkozó Licencparaméterek szempontjából fontos szám, amelyet az Autodesk határoz meg a vonatkozó Felhasználási dokumentációban. Az Engedélyezett szám egy (1), hacsak az Autodesk írásban másképpen nem rendelkezik.

1.6.      “Szoftver” - az a számítógépes program, amelybe a jelen Megállapodást beágyazták vagy amely a jelen Megállapodással együtt előrecsomagolva érkezik. Amennyiben Önnek a programokat a címében a „sorozat” kifejezést tartalmazó szoftvercsomag részeként szállítják le, a Szoftver kifejezés az adott sorozat részeként Önnek leszállított összes programot magában foglalja.

1.7.      “Felhasználói dokumentáció” - kinyomtatott vagy elektronikus magyarázó anyag, amelyet az Autodesk vagy megbízott forgalmazója épít be, szállít le a Szoftvert tartalmazó csomagban vagy csomagon, vagy küld el Önnek számlán, e-mailben, faxon vagy más módon, miután Ön megvette vagy telepítette a Szoftvert, a teljesség igénye nélkül beleértve a licenc specifikációt, az engedélyezési kódot, a Szoftver használatára vonatkozó utasításokat, és/vagy a műszaki specifikációt.

1.8.      “Ön” -  személy szerint Ön (vagyis az a magánszemély, aki elolvassa és javaslatra elfogadja a jelen Megállapodást), ha Ön magának veszi meg a Szoftvert, illetve az a vállalat vagy jogi személy, akinek a részére Ön megveszi a Szoftvert.

2.         SZOFTVERLICENC

2.1.      Licenctámogatás. Az Autodesk licenc alszerződéssel tovább nem adható, nem kizárólagos, át nem ruházható, korlátozott licencet biztosít Önnek  a Szoftver példányainak használatára abban a jogrendszerben, amelyben Ön beszerzi a Szoftvert, mégpedig a vonatkozó Felhasználói dokumentáció értelmében és a Licencparaméterek hatáskörén belül. Az Autodesk licenctámogatása attól függ, hogy Ön folyamatosan betartja-e a licenccel kapcsolatosan a jelen Megállapodás leírt összes korlátozást. Amennyiben Ön megsérti bármelyik korlátozást, akkor a licenctámogatás automatikusan és azonnali hatállyal lejár. A jelen 2. pontban szereplő licencleírások megszabják, hogy az Autodesk milyen jogokat biztosít Önnek. A szoftvernek a vonatkozó licenctámogatás hatáskörén kívüli használata az Autodesk szellemi tulajdonjogainak megsértését, valamint a jelen Megállapodás megszegését jelenti.

2.2.      Licencparaméterek. Az Autodesk licenctámogatása a jelen 2.2. pontban meghatározott egy vagy több Licencparamétertől függ a Felhasználói dokumentációban leírtak szerint. Hacsak az Autodesk kifejezetten elő nem írja vagy a Felhasználói dokumentációban más módon nem egyezik bele, minden Szoftverre kizárólag a különálló (egyedi) változatokra szóló licenc az irányadó (ld. a 2.2.1. pontot).

Похожие материалы

Информация о работе