Відповіді на екзаменаційні питання № 1-26 з дисципліни "Політологія" (Перші форми демократичного правління. Легітимність політичної влади)

Страницы работы

38 страниц (Word-файл)

Фрагмент текста работы

більш ефективної політ сис-ми, на мій погляд, може заключатися у становленні в Укр. Двопартійної сис-ми на зразок розвинених країн світу.


7. “Лобізм” - це представлення і захист інтересів у структурах державної влади. Це спроба організацій або окремих громадян впливати не тільки на прийняття, відхилення чи зміну законів у парламенті, а також впливати на адміністративні рішення уряду, спираючись на підтримку не тільки обраних депутатів, а й різних політичних партій, державних і недержавних установ, підтримку громадськості та через засоби масової інформації. Лобісти становлять велику силу яка використовуючи різні прийоми, впливає на прийняття рішень як на національному рівні, так і на рівні області, району чи міста.Лобісти використовують різні прийоми, щоб переконати представників державної влади прийняти певне рішення. Ці прийоми можуть бути прямими і непрямими. До прямих прийомів належать: приватні зустрічі з законодавцями; збирання інформації, проведення досліджень і підготовка презентацій перед законодавцями; присутність і виступ на слуханнях комітетів та інших урядових відомств; надання професійних порад, допомога у підготовці законопроектів; запрошення законодавців на громадські заходи і неофіційні зібрання; внесення грошей на виборчі кампанії, що у нас є особливо популярним . Прикладами непрямого лобізму є: Вплив громадськості, Опитування населення, Залучення виборців, Об’єднання різних груп.Лобізм має як позитивні, так і негативні наслідки. Зіткнення протилежних інтересів щодо вирішення проблеми дозволяє представникам влади приймати більш виважені рішення. Коли законодавці зустрічаються з групами протилежних інтересів, вони вивчають “дві сторони медалі”, зважуючи позитивні і негативні сторони проблеми, таким чином, законодавець має “повну картину” перед дебатами законопроекту в парламенті. Лобісти передають інформацію від зацікавлених груп відповідним владним інституціям, полегшуючи таким чином взаєморозуміння та процес обміну знаннями. Але проблемою нашого суспільства є те , що політичні структури часто не зважають на спроби лобіювання їх інтересів. Вони «відгороджуються» від думки народу і не хочуть її чути. Лобізм — це представницька діяльність, яка доповнює виборчий процес і заохочує громадян до участі у ньому. Але лобізм може сприйматися як шкідливе явище, коли йдеться про діяльність, яка проводиться таємно. Прикладами такої найпоширенішої шкідливої діяльності в Укр. можуть бути таємні внески в кампанію депутата чи стосунки з офіційними особами, які є неетичними або і зовсім незаконними. Така корупційність в Укр. Є одним з найбільших негативних наслідків лобізму в Укр. Оскільки призводить до неефективного керівництва країною.

В розвинених країнах лобістська діяльність регулюється законодавчим шляхом, тоді як в Укр. Законодавча база лобізму буквально відсутня (представлена законами про партійну діяльність).


8. В сучасній мові термін “демократія” має декілька значень. Його основоположне значення пов’язане із походженням поняття (етимологією). В перекладі із давньогрецької це народовладдя. Згідно із інтерпритацією А. Лінкольна, це “правління народу, обране народом і для народу”. Одним з найпоширеніших трактувань поняття є : Демократія – оснований на певній системі цінностей ідеал суспільного устрою і відповідний йому світогляд. Головними цінностями є свобода, рівність, права людини, народний суверенітет. Сучасна модель демократії ідейно формується та практично втілюється в ХХ ст. Вона спирається на такі визначальні риси: Надання рівних громадянських і політичних прав усім громадянам країни; Вільні, всезагальні вибори, мінімізація виборчих цензів; Наявність права на створення політичних

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Политология
Тип:
Ответы на экзаменационные билеты
Размер файла:
187 Kb
Скачали:
0