Підсумковий тест з дисципліни "Історія української культури", страница 2

3. культура синтезує в цілісну форму всі складові внутрішнього світу особистості.

4. культура формує у людини ціннісні потреби та орієнтації, за якими визначається ступінь культурності особистості.

Компенсаторна функція культури полягає в тому, що:

1. Культура налагоджує зв’язки між індивідами та соціальними групами, здійснює взаємопроникнення різних культур;

2. культура забезпечує духовну та психологічну розрядку, відволікає людину від повсякденних проблем;

3. культура синтезує в цілісну форму всі складові внутрішнього світу особистості.

4. культура формує у людини ціннісні потреби та орієнтації, за якими визначається ступінь культурності особистості.

Доповніть функції культури:

1. Людинотворча;

2. _____________

3. _____________

4. _____________

5. _____________

Доповніть характеристики етносу:

1. Його представники мають спільні типові риси : зовнішність, світогляд, традиції та звичаї, релігійні вірування, територію та мову;

2. _____________________________

3. _____________________________

Доповніть історичні форми етносу в хронологічному порядку їх виникнення:

1. Рід;

2. ________

3. ________

4. ________

Оберіть варіант з вірним розташуванням в хронологічному порядку історичних форм етносу:

1. Рід, плем’я, народність, нація;

2. рід, народність, плем’я, нація;

3. народність, рід, плем’я, нація.

Нація – це:

1. історична форма етносу, що виникає в період капіталізму і утворюється шляхом об’єднання декількох народностей;

2. історична форма етносу, що базується на територіальних та економічних зв’язках;

3. історична форма етносу, властива первісній культурі, в основі якої лежать родові відносини.

Плем’я – це:

1. історична форма етносу, що виникає в період капіталізму і утворюється шляхом об’єднання декількох народностей;

2. історична форма етносу, що базується на територіальних та економічних зв’язках;

3. історична форма етносу, властива первісній культурі, в основі якої лежать родові відносини.

Процес еволюції етносу, його історико-культурного розвитку називається:

1. філогенез;

2. етногенез;

3. історія культури.

Основним виробничим осередком первісного ладу вважається:

1. Плем’я;

2. рід;

3. нація;

4. народність.

Рід, плем’я, народність, нація – це:

1. Форми політичної організації суспільства;

2. історичні форми етносу;

3. історичні форми виробничої діяльності етносу;

4. культурні епохи.

Основною ознакою нації є наявність:

1. Спільної території проживання;

2. єдиної мови;

3. державності;

4. специфічного менталітету та національного характеру;

5. єдиної релігії.

До представників офіційної історичної науки Російської імперії, який не вважав українців окремим етносом, належить історик:

1. В. Ключевський;

2. М. Костомаров;

3. М. Грушевський.

Вперше існування українського етносу як окремого утворення обґрунтував історик:

1. В. Ключевський;

2. М. Костомаров;

3. М. Грушевський.

Вважав, що український етнос формується з 4 ст., а Київська Русь – це українська держава, історик:

1. В. Ключевський;

2. М. Костомаров;

3. М. Грушевський.

За даними сучасних дослідників, українська нація утворилася у :

1. XII-XIII ст.

2. XIV-XVII ст.

3. XIXст.

Вважали, що український, білоруський та російський народи та їхні мови  мають єдине коріння – давньоруську народність, представники історичної науки:

1. Російської імперії;

2. СРСР;

3. УНР;

4. сучасної незалежної України.

Сучасні українські історики у питанні щодо періоду виникнення українського етносу в цілому погоджуються з точкою зору:

1. Радянських вчених;

2. М. Костомарова та М. Грушевського;

3. В. Ключевського.

Доповніть етапи формування українського етносу:

1. III-II тис. до н.е. – витоки етнічних відмінностей, часи формування давньоєвропейських праетносів, в тому числі - українського;

2. XII-XIII ст. н.е.  - виникнення українського етносу;

3. __________________

4. __________________

5. __________________

Українська нація утворилась у:

1. III-II тис. до н.е.;

2. XII-XIII ст.;

3. XIV-XVII ст.;

4. середині XIX ст.

5. 90-ті роки XX ст.

Фіксація національної ідентичності українців на рівні незалежної держави відбулася у :

1. III-II тис. до н.е.;

2. XII-XIII ст.;

3. XIV-XVII ст.;

4. середині XIX ст.

5. 90-ті роки XX ст.

Доповніть географічні фактори формування національної культури: