Обгрунтування нового типу виробництва (масове, серійне і одиничне виробництво). Аналіз особливостей конструкції деталей

Страницы работы

Фрагмент текста работы

виробництва зменшується частка живої праці й зростають витрати, пов'язані зі змістом й експлуатацією устаткування. Це веде до зниження собівартості продукції й зміні її структури. Таке розходження собівартості виробу в різних типах організації виробництва визначається складною взаємодією різноманітних факторів: концентрацією виробництва однакових деталей, підвищенням технологічності конструкцій і впровадженням прогресивних типових технологічних процесів, застосуванням продуктивного устаткування, впровадженням зроблених форм організації виробничих процесів - безперервно-потокових механізованих й автоматичних потокових ліній, кращою організацією праці й керування виробництвом. Ці процеси на підприємствах здійснюються безупинно, що створює передумови для переходу від одиничного до серійного й масового типів виробництва.

4.1.1 Масове виробництво

Характерною рисою масового виробництва є виготовлення однотипної продукції в більших обсягах протягом  тривалого часу. Так, автомобілі, трактори виготовляються мільйонами штук у рік, сільськогосподарські машини - десятками тисяч і т.д.  Виготовлення таких виробів звичайно здійснюється на спеціалізованих заводах в спеціалізованих цехах, що ставляться до масового виробництва.

Найважливішою особливістю масового виробництва є обмеження номенклатури  виробів, що випускають. Завод або цех випускають одне-два найменування виробів. Це створює економічну доцільність широкого застосування в конструкціях виробів уніфікованих і взаємозамінних елементів.

Зміна виробів у масовому виробництві відбувається не часто й супроводжується, як правило, реконструкцією підприємства або цеху. Великі обсяги випуску й висока стабільність конструкції обумовлюють економічну вигоду ретельної розробки технологічних процесів. Операції технологічного процесу диференціюються до окремих переходів і виконуються на спеціальному устаткуванні за допомогою спеціального оснащення.

Значні обсяги випуску й диференціації технологічних процесів дозволяють використати високопродуктивне устаткування (автомати, агрегатні верстати, автоматичні лінії).

Замість універсального оснащення використається спеціальна. Диференційований технологічний процес дозволяє вузько спеціалізувати робочі місця за допомогою закріплення за кожним з них обмеженого числа деталеоперацій.

Ретельна розробка технологічного процесу, застосування спеціальних верстатів й оснащення дозволяють використати працю вузькоспеціалізованих робітників-операторів. Разом з тим широко використається праця висококваліфікованих робітників-наладчиків. Різко скорочується обсяг усякого роду ручних робіт, зовсім виключаються доводочні й приганяльні роботи.

При будь-якій зміні конструкції виробу, технологічних процесів, систем планування, обліку й інших сторін організаційно-технічної діяльності підприємства потрібні більші витрати засобів і часу й можуть

Похожие материалы

Информация о работе