Автоматичне проектування деталі типу "Валик ВП" з використанням САПР Компас та САПР ТП Вертикаль, страница 2

Ескіз може містити текст. По виході з ескізу всі тексти в ньому перетворюються в один або декілька контурів, що складаються з кривих NURBS (нерегулярний раціональний В-Сплайн).

Рисунок  9.3 - Створення ескізу

Наступним кроком робимо видавлювання ескізу в напрямку, перпендикулярно площині ескізу (рис. 9.4). Взагалі кажучи, операції видавлювання та обертання є приватними випадками кінематичної операції. Очевидно, що при видавлюванні траєкторія переміщення ескізу-перетину являє собою відрізок прямої лінії, а при обертанні - дугу кола (або повне коло).

         Рисунок  9.4 - Ескіз і елемент, утворений операцією видавлювання

Після створення базового тіла здійснюється додаток до нього або видалення з нього додаткових обсягів («приклеювання» або «вирізання»). Кожен з них являє собою елемент, утворений за допомогою перерахованих вище операцій над ескізами. При виборі типу операції потрібно відразу зазначити, що створюваний елемент може вираховуватися з основного обсягу або додаватися до нього. Прикладами вирахування обсягу з деталі є отвори, проточки, канавки, а прикладами долучення обсягу - виступи, ребра (рис. 9.5).

Додаткові операції дозволяють спростити завдання параметрів найбільш поширених конструктивних елементів: фасок, скруглювання і циліндричних отворів. Так, для побудови фаски не потрібно малювати ескіз, переміщати його вздовж ребра і відніматиотриманий обсяг з основного тіла. Достатньо вказати ребра чи грані і ввести параметри фаски.

Вся послідовність побудови деталі відображається у вигляді так званого Дерева. У ньому перераховані всі наявні в моделі допоміжні елементи, ескізи і закінчені операції, наведені в порядку їх виконання. При виділенні будь-якого елемента Дерева відповідна йому частину моделі підсвічується у вікні деталі. На графічні об'єкти можуть бути накладені різні типи параметричних зв'язків і обмежень. В ескізах реалізована варіаційна ідеологія параметризації, добре знайома користувачам по роботі з кресленнями та фрагментами, виконаними в «Компас-Графік».

Рисунок  9.5 - Приклади вирахування обсягу з деталі

При створенні моделі система запам'ятовує не тільки порядок її формування, але й відносини між елементами (наприклад, приналежність ескізу грані або зазначення ребра, як шляхи для кінематичної операції). Таким чином реалізована ієрархічна ідеологія параметризації об'ємних побудов. В "Компас-3D" в будь-який момент можлива зміна параметрів усякого елемента моделі (ескізу, операції). Після завдання нових значень параметрів модель перебудовується, при цьому зберігаються всі існуючі в ній зв'язки. Після редагування елемента, модель займає таке місце в ієрархії побудов, що не потрібно заново задавати послідовність побудови підлеглих елементів та їх параметри. Вся ця інформація зберігається в моделі і не руйнується при редагуванні окремих її частин.

У системі КОМПАС-3D є можливість створення асоціативнихкреслень тривимірних моделей.

Після виклику команди на екрані з'явиться стандартний діалог вибору файлу для відкриття. Виберіть модель для створення видів і відкрийте файл. У вікні креслення з'явиться фантом зображення у вигляді габаритного прямокутника виду (рис.  9.6).

  Рисунок  9.6 – Асоціативний вид деталі

Асоціативне зображення формується в звичайному кресленні. У ньому створюються вибрані користувачем асоціативні види тривимірної моделі (деталі або складання):

- Стандартний вигляд (спереду, ззаду, зверху, знизу, праворуч, ліворуч),

-Проекційний вигляд (вид по напрямку, зазначеному щодо іншого виду), - Вид по стрілці; - Розріз / переріз (простий, ступінчастий, ламаний); - Місцевий вид; - Місцевий розріз; - Виносний елемент.

Для створення в поточному кресленні довільного виду моделі викличте команду «Вставка → Вид с модели → Случайный» або натисніть кнопку «Случайный вид» на панелі «Ассоциативные виды».

Формування креслення здійснюється шляхом послідовного додавання необхідних проекцій або розрізів. Спочатку створюється довільний вигляд з вказаної користувачем моделі, при цьому задається орієнтація моделі, яка найбільшпідходить для головного виду. Далі по цьому і наступних видів створюються проекції і розрізи. При необхідності в креслення можуть бути додані виносні елементи; зображення будь-якого виду може бути усічено (таким чином формується місцевий вигляд і вигляд з розривом). При створенні креслень простих моделей можна скористатися командою «Стандартныевиды», що дозволяє відразу отримати необхідний набір проекцій. Стандартні та проекційні види автоматично будуються в проекційному зв'язку (користувач може зруйнувати цей зв'язок у будь-який момент роботи з документом).

Всі види пов'язані з моделлю: зміни в моделі призводять до зміни зображення васоціативному вигляді.

При створенні розрізу/перерізу є можливість призначити "не розрізані" компоненти вироби (деталі або складання).

При створенні будь-якого виду є можливість вказати, які компоненти виробу не потрібно в ньому відображати.