Автоматичне проектування деталі типу "Валик ВП" з використанням САПР Компас та САПР ТП Вертикаль

Страницы работы

Содержание работы

9 АВТОМАТИЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ДЕТАЛІ ТИПУ ВАЛИК ВП З ВИКОРИСТАННЯМ САПР КОМПАС ТА САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ

9.1 Компас

Можливості сучасних ПК дозволяють їм справлятися із завданнями, які ще кілька років тому були прерогативою дорогих робочих станцій, здатних виконувати комплексне вирішення проблем проектування. Восени 1999 р. компанія «АСКОН» (www.ascon.ru), відома як розробник креслярські-графічного пакета «Компас-Графік» і сімейства ПЗ під маркою «Компас», представила систему твердотілого тривимірного моделювання «Компас -3D». Його основна особливість - використання математичного ядра і параметричних технологій, розроблених спеціалістами цієї фірми. Область застосування системи «Компас-3D» визначається набором розв'язуваних завдань:

- Моделювання деталей з метою розрахунку їх геометричних розмірів;

- Моделювання деталей для передачі даних в програми аналізу;

- Моделювання деталей для передачі даних в пакети розробки управляючих програм для устаткування з ЧПУ;

- Створення ізометричного зображення деталей (наприклад, для складання каталогів, створення ілюстрацій до технічної документації і т. п.).

У «Компас-3D» реалізований гнучкий спосіб створення об'ємних примітивів - виконання такого переміщення плоскої фігури в просторі, слід від якого визначає формупримітива (наприклад, поворот кола навколо свого діаметра утворює сферу, а переміщення багатокутника - призму). Плоска фігура, на основі якої утворюється тіло, називається ескізом, а формоутворюючепереміщення ескізу - операцією. Ескіз зображується на площині стандартними засобами креслярсько-графічного редактора «Компас-Графік» і при цьому може бути параметричним. В ескізі допускається перенесення зображення з раніше підготовленого в «Компас-Графік» креслення або фрагменту. Це дозволяє при створенні тривимірної моделі спиратися на вже існуючу креслярсько-конструкторську документацію.

Розглянемо «Компас» на прикладі проектування деталі типу валик ВП.

Проектування нової деталі починається з вибору в панелі «Компас-3D» пунктів «Создать →  деталь» (рис. 9.1).

         Рисунок 9.1 - Перший етап в проектуванні деталі в Компас-3D

У кожній фото моделі (в тому числі у новій, щойно створеній) існує система координат і визначені нею проекційні площини. Назва цих об'єктів відображається вгорі «Дерева модели».

Зображення системи координат моделі (рис. 9.2) показується по середині вікна у вигляді трьох ортогональних відрізків червоного, синього та зеленого кольорів. Загальнийпочаток відрізків - це початок координат моделі, точка з координатами (0, 0, 0).

Площини показуються на екрані умовно - у вигляді прямокутників червоного, синього та зеленого кольорів, що лежать в цих площинах. За замовчуванням, прямокутники розташовані так, що їх центри поєднані з початком координат - таке відображення дозволяє користувачеві побачити розміщення площин в просторі. Іноді, для розуміння розташування площинипотрібно, щоб прямокутник був більше (менше), або перебував в іншому місці площини. Можна змінити розмір і положення цього прямокутника, для цього перетягніть курсором його характерні точки (вони з'являються, коли площину виділено).

Рисунок 9.2 - Зображення системи координат моделі

Площини проекцій і систему координат неможливо видалити з файлу моделі. Їх можна перейменувати, а також відключити їх показ у вікні моделі. У лівому нижньому куті вікна моделі з'явиться ще один символ системи координат. Він складається з трьох об'ємних стрілок червоного, зеленого і синього кольорів, що показують позитивні напрямки осей X, Y, Z відповідно. При повороті моделі вона повертаєтьсятак само, як і значок, розташований на початку координат, але, на відміну від останнього, не зсувається при переміщенні моделі і не може бути відключена.

Проектування деталі починається зі створення базового тіла шляхом виконання операції над одним або декількома ескізами (рис. 9.3). Кожна операція має додаткові параметри, завдяки чому можна варіювати правила побудови тіла.

Плоска фігура, на основі якої утворюється елемент, називається ескізом, а формоутворююче переміщення ескізу - операцією.

Ескіз може розташовуватися в одній з ортогональних площин координат на плоскій межі існуючого тіла, або під допоміжною площиною, положення якої задано користувачем.

Ескіз зображується на площині стандартними засобами креслярсько-графічного редактора «Компас-3D». При цьому доступні всі команди побудови і редагування зображення, команди параметризації і сервісні можливості. Винятком є неможливість введення деяких технологічних позначень, об'єктів оформлення і таблиць.

У ескіз можна перенести зображення з раніше підготовленого креслення або фрагменту. Це дозволяє при створенні тривимірної моделі спиратися на існуючу креслярські-конструкторську документацію. Порядок побудови в ескізах таких геометричних об'єктів, як прямокутники, многокутники і ламані, нічим не відрізняється від порядку побудови аналогічних об'єктів в графічному документі. Однак результатом побудови є не єдині об'єкти, а набори відрізків, що становлять побудовані прямокутники, многокутники або ламані.

Похожие материалы

Информация о работе