Вивчення механізму діагностики банкрутства як складової антикризового управління та вибір найбільш ефективної моделі імовірності банкрутства (на прикладі ВАТ „Сумський завод ”Насосенергомаш”)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Призначення дати складання розпорядником майна реєстру вимог кредиторів; дати попереднього засідання суду; дати скликання першого загального збору кредиторів; дати засідання суду, на якому буде винесена ухвала про санацію боржника, або про визнання його банкротом.

Попереднє засідання арбітражного суду

·  Блок-схема: узел: 41Розгляд реєстру вимог кредиторів і вимог, щодо яких були заперечення боржника і які не були включені в реєстр

·  Визначення розміру визнаних судом вимог кредиторів, які включаються розпорядником майна в реєстр вимог кредиторів і затвердження реєстру

·  Призначення дати проведення збору кредиторів


Проведення збору кредиторів і створення комітету кредиторів

Блок-схема: узел: 5Звернення до арбітражного суду з клопотанням про:

1)  відкритті процедури санації

2)  висновку світової угоди

3)  визнанні боржника банкротом і відкритті ліквідаційної процедури


Підсумкове засідання арбітражного суду

·  Блок-схема: узел: 6r Ухвала про проведення санації боржника і призначення керівника санацією.

·  Ухвала про висновок світової угоди

·  Ухвала про визнання боржника банкротом і відкриття ліквідаційної процедури

Рисунок .  Етапи проведення справи про банкрутство відповідно до нового законодавства

2. З моменту порушення справи про банкрутство існує вірогідність банкрутства і ліквідації підприємства. Тому доведеться докласти немало зусиль, щоб довести кредиторам можливість санації (за винятком випадку, коли «свої» кредитори увійдуть до комітету кредиторів з кількістю голосів більш 50%).

3. Згідно п.1 ст. 18 Закону №784 необхідно в дуже стислі терміни (протягом 3 місяців з моменту винесення господарським судом рішення про санацію підприємства) розробити і представити на розгляд комітету кредиторів план санацій. Якщо в майні підприємства частка держави перевищує 25%, то план санації треба заздалегідь погоджувати з органом, уповноваженим управляти державним майном (п.5 ст. 18 Закону). Злагоджений і затверджений комітетом кредиторів план санації необхідно представити в господарський суд на твердження. Якщо через шість місяців з моменту ухвалення господарським судом рішення про санацію (395 днів з моменту відкриття справи про банкрутство) в господарський суд не буде представлений план санації, то суд має право відкрити ліквідаційну процедуру (п.6 ст. 18 Закону № 784).

4. Навіть якщо комітет кредиторів ухвалив рішення про санацію підприємства, то існує вірогідність повної втрати контролю над підприємством, оскільки «чужі» кредитори можуть призначити керівником санацією «свого» арбітражного керівника.

У зв'язку з цим доцільно, щоб  справа про банкрутство була збуджена за ініціативою керівника підприємства-боржника в цілях санації підприємства (п. 1 ст.7, ст.53 Закону № 784)

Такий алгоритм порушення справи про банкрутство найбільш оптимальний і безпечний. Хоча і тут є свої нюанси. Треба підготуватися і подати заяву до того, як це зробить хтось з кредиторів. А для цього треба підготувати план санації, погоджувати його не менше ніж з 50% кредиторів (в грошовому виразі) і, природно, отримати «добро» від кредиторів на проведення санації і призначення керівником санації керівника підприємства.

Крім того, як видно з рисунка 1.4, якщо підприємство не зможе виконати план санації і відновити платоспроможність, то (не дивлячись

Похожие материалы

Информация о работе