Об’єктна декомпозиція предметної області, оголошення класів та об’єктів в мові Object Pascal

Страницы работы

Содержание работы

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1.

ТЕМА. Об’єктна  декомпозиція предметної області, оголошення класів та об’єктів в мові Object Pascal.

Мета: ???????

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.

Об’єктно-орієнтована технологія ґрунтується на так званій об'єктній моделі. Основними її принципами є: абстрагування, інкапсуляція, модульність, ієрархічність, типізація, паралелізм і зберігаємість. Кожний з цих принципів сам по собі не новий, але в об'єктній моделі вони вперше застосовані в сукупності.

Об’єктно-орієнтований аналіз і проектування принципово відрізняються від традиційних підходів структурного проектування: тут потрібно по-іншому уявляти собі процес декомпозиції та архітектуру програмного продукту, що у значній мірі виходить за рамки традиційних для структурного програмування уявлень.

Методи структурного проектування допомагають спростити процес розробки складних систем за рахунок використання алгоритмів як готових будівельних блоків. Аналогічно, методи об’єктно-орієнтованого проектування створені, щоб допомогти розроблювачам застосовувати могутні виразні засоби об'єктного й об’єктно-орієнтованого програмування, що використовує як блоки класи й об'єкти.

Об'єктно-орієнтоване програмування – ??????.

Об’єктно-орієнтованепроектування - ???????.

Об’єктно-орієнтований аналіз – ???????.

Концептуальною базою об’єктно-орієнтованого стилю програмування – є об'єктна модель. Вона має чотири головних елементи:

-  абстрагування;

-  інкапсуляція;

-  модульність;

-  ієрархія.

Ці елементи є головними так як без будь-якого з них модель не буде об’єктно-орієнтованою. Крім головних, є ще три додаткових елементи:

-  типізація;

-  паралелізм;

-  зберігаємісь.

Називаючи їх додатковими, ми маємо на увазі, що вони корисні в об'єктній моделі, але не обов'язкові.

Розглянемо головні елементи об’єктної моделі більш детально:

Абстракція– ???????.

Інкапсуляція – ???????.

Модульність ???????.

Ієрархія – ???????

Тепер дамо визначення додаткових елементів об’єктної моделі:

Типізація – ???????.

Паралелізм ???????.

Зберігаємість – ???????.

В процесі виконання лабораторної роботи застосовується об’єктно-орієнтована алгоритмічна мова Object Pascal. Розглянемо синтаксичні конструкції вказаної мови програмування, що реалізують компоненти об’єктної моделі.

Узагальнений синтаксис оголошення класу має вигляд:

type Ідентифікатор_Класу = class (Ідентифікатор_Предка)

    Ідентифікатор_властивості1: Тип_властивості1;

    Ідентифікатор_властивості2: Тип_властивості2;

    . . .

          Заголовок_Методу1;

          Заголовок_Методу2;

    . . .

end;

Таким чином, узагальнений вигляд реалізації методу буде наступним:

[procedure / function / constructor / destructor]

Ідентифікатор_Класу.Ідентифікатор_Методу (Інтерфейс_Методу);

          Локальні_Розділи_Опису;

begin

          Текст_Програми_Що_Реалізує_Метод;

end;

Виконання роботи.

На віробнічій нараді були розглянуті та визначені слідучи питання:

а) операційну систему для якої буде розроблятися програмний продукт;

Вирішено розробляти програмний продукт для операційної системи Windows, тому що ???????.

б) алгоритмічну мову та середовище проектування для розробки програмного продукту;

Вирішено користуватися середовищем програмування Borland Delphi. Мова програмування Pascal. ???????.

в) ознайомитися з існуючими програмними продуктами в даній предметній області (блочно-структурне моделювання динамічних систем) – система SIAM, середовище MatLab);

г) визначити спосіб взаємодії користувача з програмним продуктом, для вибраного інтерфейсу сформувати набір команд;

Способі взаємодій:

командний рядок

д) сформувати список ключових абстракцій програмного продукту;

ж) визначити попередній перелік класів; 

Попередній перелік класів:

Toperation

TSource

TForm

TSystem

TValueTable

TPlotter

TObject

TDynamic

TBlock

TList

TModellingApplication

TComponent

Вывод: ???????.

Похожие материалы

Информация о работе