Програмні засоби роботи з базами та сховищами данних. Створення звіту і його друк: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 7

Страницы работы

Содержание работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ № 7

Тема: ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ РОБОТИ З БАЗАМИ ТА СХОВИЩАМИ

Тема заняття: Створення звіту і його друк

Мета: Навчитися створювати звіти, редагувати та виводити їх на друк.

Забезпечення заняття: персональний комп’ютер, операційна система Windows, СКБД Microsoft Office Access 2003, методичні вказівки до лабораторного заняття.

Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи. Звіт повинен містити: дату, тему, зміст заняття,  короткий виклад завдань, результати, відповіді на запитання.

Зміст заняття


1.  Створення звіту за допомогою Автоотчета.

2.  Перегляд звіту у режимі Предварительного просмотра.

3.  Проектування запиту на вибірку.

4.  Створення звіту за допомогою Майстра звітів.

5.  Створення звіту за допомогою Конструктора звітів.

6.  Введення полів запиту в область даних звіту.

7.  Створення заголовка звіту.

8.  Створення в звіті розділу заголовка групи.

9.  Форматування і редагування звіту.

10.  Створення малюнка і вставка малюнка у звіт.


Завдання і порядок їх виконання

Завдання 1. Створення звіту за допомогою Автоотчета

1.1.  Запустіть Microsoft Access і відчиніть свою базу даних Університет **

1.2.  На вкладці Таблицы виділіть таблицю Студенти**

1.3.  Активізуйте команду Автоотчет з меню Вставка. У результаті виконання цієї команди з'явиться вікно Отчет в режимі Предварительного просмотра, тобто звіт, готовий до друку.

Завдання 2. Перегляд звіту у режимі Предварительного просмотра

2.1.  У режимі Предварительного просмотра перегляньте піктографічне меню і команди основного меню

2.2.  Перегляньте звіт, використовуючи маркери смуги прокручування (попередньо клацнувши лівою клавішею миші по ньому).

2.3.  Замалюйте в зошит вид звіту, створеного командою Автоотчет. Закрийте звіт, не зберігаючи його

Завдання 3. Проектування запиту на вибірку

3.1.  Створіть новий запит у режимі конструктора.

3.2.  У вікні Добавление таблицы виберіть таблиці Студенти** та Успішність**.

3.3.  У рядок Поле в області бланку для запита перетягніть з таблиці Студенти** поля Група, Призвіще, Ім'я, а потім із таблиці Успішність** поля Математика, Інформатика, Статистика, Бухоблік.

3.4.  У рядку Сортировка для колонки Прізвище встановіть По возрастанию.

3.5.  Збережіть запит з ім'ям Успішність студентів** і виконайте його.

3.6.  Створіть ще один запит як у п. 3.2., 3.3. У режимі конструктора активізуйте команду Групповые операции з Виду. У результаті в області бланку для запиту додасться рядок Групповые операции.

3.7.  У рядку Групповая операция для колонок із полями з таблиці Студенти** та Успішність** встановіть Группировка.

3.8.  У рядку Условие отбора для колонок Математика, Інформатика, Статистика,  Бухоблік уведіть цифру 5

3.9.  Збережіть запит з ім'ям Відмінники**. Виконайте запит та закрийте його.

Завдання 4.Створення звіту за допомогою майстра звітів

4.1.  У вікні бази даних виділіть вкладку Отчеты і клацніть Создать. У вікні Новый отчет виділіть Мастер отчетов, у списку джерел даних внизу вікна виберіть запит Успішність студентів** і клацніть ОК.

4.2.  У вікні Создание отчетов клацніть по кнопці  >> , щоб перенести всі поля з вікна Доступные поля у вікно Выбранные поля і клацніть по кнопці Далее.

4.3.  У вікні Добавить уровни группировки за допомогою кнопки >додайте поле Група і клацніть по кнопці Далее.

4.4.  Далі для поля Прізвище встановіть сортування По возрастанию.

4.5.  Продовжуйте створення звіту, послідовно відповідаючи на запитання майстра. Перегляньте звіт у режимі попереднього перегляду і надрукуйте першу сторінку. Для цього активізуйте команду Печать з меню Файл і задайте сторінки з 1 до 1. Клацніть ОК. Збережіть звіт з ім'ям Успішність**.

4.6.  Перегляньте звіт у режимі конструктора і замалюйте в зошит. Закрийте звіт.

Похожие материалы

Информация о работе