Розрахунок транзисторних ключових каскадів, страница 8

Перевіримо, як з розрахованими значеннями опорів виконується режим відсічення для Uвх.вкл = 0B (рис.3.7).


Рисунок 3.7 Розподіл струмів і напруг при Uвх вкл = 0 В

В цьому випадку Iвх = Iзс = Uзс(R + Rзс) і, отже

=–1,1В.

Транзистор знаходиться в режимі відсічення. Таким чином, розрахунок виконано правильно.

Задача 3. Ключ на МДН-транзисторі виконаний за схемою  рис.3.2а. Порогова напруга транзистора Uпор = 3B, Uжив = 18B, RC = 1кОм, IC0 = 1 мкА. Визначіть напругу на виході ключа, опір каналу і режим роботи транзистора, якщо вхідна напруга дорівнює: а) Uвх = 2B; б) Uвх = 4B; в) Uвх = 10B. Вихідні характеристики транзистора наведені на рис.3.8а.

Розв’язання.

а) Uвх < Uпор, канал відсутній, Uвих = Uжив – IC0·RC = 17,999 B; еквівалентний опір закритого транзистора в цьому випадку може досягати значення 109…1011Ом;

б) По проекції точки перетинання лінії навантаження (рис.3.8б) з вихідною характеристикою, що відповідає Uвх = 4B на вісь UСВ  визначимо Uвих ≈ 7,5 В. Оскільки Uвх > Uпор і Uвих > UСВ нас гр, робоча точка транзистора знаходиться в положистій області характеристик. Опір каналу в цьому випадку RСВ = UСВ / IC = 7,5В/11,25 мА = 665 Ом;


                             а)                                                                      б)

Рисунок 3.8 – Вихідні характеристики транзистора