Аналіз підготовки, проведення і результатів виховного заходу (Дискусія на тему: "Нетрадиційні методи лікування, в сучасній медицині їх недоліки та переваги")

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.Н.КАРАЗІНА

Кафедра перекладу та англійської мови

Факультет іноземних мов

АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕННЯ І РЕЗУЛЬТАТІВ

ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

Дискусія на тему „Нетрадиційні методи лікування, в сучасній медицині їх недоліки та переваги”

Виконала:

студентка групи ЯЕ-54

Севастьянова І. А.

Харків 2008

АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕННЯ І РЕЗУЛЬТАТІВ

ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

1.  Цілі та завдання: визначити думку студентів щодо ролі і значення нетрадиційних методів лікування в сучасній медицині. Встановити, що для них значить нетрадиційне лікування, які воно має переваги та недоліки. Одним з основних завдань цієї дискусії було надати можливість студентам IІ курсу факультету іноземних мов (група ЯЯ – 22 ) висловити власні думки стосовно теми дискусії. Окрім виховної мети, ми переслідували також навчальну ціль, а саме, розвиток навичок та вмінь усного непідготовленого  мовлення іноземною мовою.

2.  Процес підготовки: з метою зацікавлення студентів та залучення їх до дискусії, ми підібрали низку статей про нетрадиційні методи лікування у нашій країні та закордоном і про ставлення різних верств населення до таких методів. Студентам було запропоновано висловити власні думки з приводу кожного окремого випадку.

3.  Проведення заходу:

а) Організація: залучення студентів до участі у дискусії.

Структура заходу:

§  Вступне слово керівника – 5 хв.

§  Висловлення різних точок зору – 30 хв.

§  Презентація обраних статей – 10 хв.

§  Обговорення запропонованих відповідей – 30 хв.

§  Підбиття підсумків – 10 хв.

б) Зміст:

§  Загальний стан медицини в США, Великобританії та Україні?

§  Історія розвитку нетрадиційних методів лікування?

§  Місце нетрадиційних методів лікування в сучасній медицині?

§  Нетрадиційна медицина в житті людей нашої країни. Висловити свою думку

в) Методика проведення: студентам була надана можливість висловити власні думки, обговорити запропоновані тексти як з точки зору значення розвитку нетрадиційної медицині для кожного, так і з точки зору розвитку її у глобальному масштабі, також обговорювався процес визнання та застосування деяких методів нетрадиційної медицини. Студенти дійшли висновку, що зараз в Україні суспільство почало приділяти більше уваги нетрадиційним методам лікування в порівнянні з 1990-ми роками. Але все ж таки були деякі розбіжності у думках щодо застосування методів нетрадиційної медицини.

г) Психологічний стан групи: під час обговорення переважна кількість студентів активно дискутувала на теми, пов’язані з основною темою бесіди. Усі думки і точки зору, навіть самі непересічні, уважно вислуховувалися.

д) Результати: ця дискусія вплинула на студентів, змусила їх замислитись над розвитком нетрадиційної медицини, необхідністю застосування всіх видів медицини при різних випадках захворювань.

4.  Загальні висновки: дискусія пройшла досить успішно. Активність студентів була високою, оскільки кожен мав змогу спроектувати тему на власний досвід.

5.  Рекомендації: слід якомога частіше проводити зі студентами бесіди на теми, які їх цікавлять та які певним чином пов’язані із темою уроку, який вивчається на даний момент. На мою думку. Це є дуже необхідним особливо для навчання майбутніх перекладачів, оскільки така форма заняття переслідує водночас декілька цілей, а саме:

§  набуття студентами фонових знань про країну, мова якої вивчається;

§  навчання студентів брати участь у дискусії, правилам ведення дебатів, вмінню висловити власну точку зору;

§  виховання у студентів небайдужості до нових процесів розвитку медицини і суспільної думки щодо неї;

§  розвиток навичок та вмінь непідготовленого мовлення іноземною мовою.

Похожие материалы

Информация о работе