Положення про систему нарахування балів при викладанні навчальної дисципліни "Автоматика і телемеханіка систем газопостачання" за модульно-рейтинговую системою

Страницы работы

Содержание работы

ФАЙЛ “3” - ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ НАРАХУВАННЯ БАЛІВ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Охтирський коледж

Циклова комісія спеціальності 5.06010113

ПОЛОЖЕННЯ

про систему нарахування балів при викладанні навчальної дисципліни

“Автоматика і телемеханіка систем газопостачання”

за модульно - рейтинговую системою

курс 4, спеціальність 5.06010113  “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання”

              Погоджено.                                                               Підготував: .                .

              Зав. відділенням:                                                      Волошин І.Є.

              .             .  Гресь М.Д.

              Методист коледжу    :                            Розглянуто і затверджено

              .             .  Курська Н.П.                         на засіданні циклової комісії.

                                                                               Протокол №  ___ від ___ 09. 2010

                                                                               Голова циклової комісії:

                                                                               .                  .  Пугачов О.О.

Охтирка - 2010

Модулі, елементи модуля

Вид контролю

Сума залікових балів для студента

1

2

3

4

                                МОДУЛЬ № 1

Теоретична частина модуля 1:

Тема №1. Вступ.

Тема №2. Прилади і методи вимірювання температури.

Тема №3. Прилади і методи вимірювання тиску

Тестовий контроль.

    2 - 4

1

Тема №4. Прилади і методи  вимірювання витрат газу.

Тема №5. Прилади і методи вимірювання рівня.

Тема №6. Контроль якості та складу газу.

Самостійна робота студента по модулю 1 :

Тема 1. Стандартизація засобів та методів вимірювання.

Тема 2. Метрологічний контроль.

2

Тема 3. Вимірювання витрат газу за допомогою діафрагм.

Тема 4. Шахтний інтерферометр

Усне опитуван.

    2 - 4

Тема 5. Визначення наявності СО.

Практична частина модуля 1 :

Лабораторна робота №1. Встановлення термометра на газопроводі.

Захист звіту.

3

Лабораторна робота №2. Визначення витрат газу за допомогою діафрагм.

Захист звіту.

    4 - 6

Лабораторна робота №3. Випробування газосигналізатора.

Захист звіту.

Тема №7 Семінар. Прилади і методи вимірювання t°, Р, DР, складу газу

1

2

3

4

- підготовка реферату до семінару;

Доповідь.

     2 - 3

- активність, якість виступів.

Усна відповідь.

Разом по МОДУЛЮ №1  ®

   10 - 17

МОДУЛЬ №2

Теоретична частина модуля 2 :

Тема №8. Автоматичне регулювання і регулятори.

Тестовий контроль.

1

Тема №9. Компоненти регуляторів тиску.

     2 - 4

Тема №10. Регулятори тиску прямої дії.

Тема №11. Пілотні регулятори тиску.

Тема №12. Особливості використання регуляторів тиску

Самостійна робота студента по модулю 2 :

Тема № 7. Підбір регуляторів тиску.

Тема № 8. Газобалонний регулятор

Контроль робота.

     2 - 4

Тема № 9. Комбіновані регулятори тиску.

2

Тема № 10. Регулятори тиску непрямої дії

Тема № 11. Регулювальні газові клапани.

Практична частина модуля 2 :

Лабораторна робота 4. Випробування регулятора прямої дії.

Захист звіту.

3

Лабораторна робота 5. Випробування пілотного РДУК.

Захист звіту.

    4 - 4

Тема №11. Семінар. Регулятори тиску:

- підготовка реферату до семінару;

Доповідь.

    2 - 3

- активність, якість виступів на семінарі.

Усна відповідь.

Разом по МОДУЛЮ №2  ®

   10 - 15

АТЕСТАЦІЯ - 1 :

А1

n теми теоретичної частини ;

n лабораторні роботи;

n  семінари;

n самостійна робота студента.

Тестовий контроль.

10 - 20

8

1

2

3

4

МОДУЛЬ  №3.

Теоретична частина модуля 3 :

Тема №12. Електричні регулятори та виконавчі механізми

Контрол.робота.

Тема №10. Автоматика побутових опалювальних котлів

1

Тема №13. Автоматика «Факел»

Тема №14. Автоматика опалювальних котелень.

    2 - 4

Тема №15. Комплект засобів керування КСУ для парового котла

Тема № 16. Креслення  функціональних схем.

Самостійна робота студента по модулю 3 :

Тема № 13. Автоматика газових плит.

Тема № 14. Проточний нагрівач.

Тема № 15. Автоматика безпеки і регулювання побутового настінного газового котла.

2

Тема № 16. Комплект засобів керування для водяного котла.

Тема № 17. Пуск і зупинка автоматизованого котла.

Усне опитуван.

    2 - 4

Практична частина модуля 3 :

Лабораторна робота 6. Дослідження автоматики побутових газових приладів.

Захист звіту.

Лабораторна робота 7. Вивчення автоматики, КСУМ - 2П.

Захист звіту.

3

Практична робота 1. Складання функціональної схеми парового котла.

Захист звіту.

     4 - 6

Тема №17. Семінар. Автоматизація котлоагрегатів:

- підготовка реферату до семінару;

Доповідь

     2 - 3

- активність, якість виступів на семінарі.

Усна відповідь.

Тема №10. Семінар. Автоматика побутових газових приладів

- підготовка реферату до семінару;

Доповідь

     %%%%

- активність, якість виступів на семінарі.

Усна відповідь.

1

2

3

4

8Разом по МОДУЛЮ №3.  ®

  10 - 17

МОДУЛЬ №4.

Теоретична частина модуля 4 :

Тема №18. Структура та обсяг телемеханізації.

Тестовий контроль.

1

Тема №19. Телемеханічний комплекс  “Ритм”.

Тема №10. Система телеуправління, тел. зв’язку

Тема №20 Прилади і методи контролю зварювання.

Тестовий контроль.

    2 - 4

Тема №10. Прилади і методи контролю якості ізоляції

Тема №21. Обладнання газобалонних автомобілів.

Самостійна робота студента по модулю 4 :

Тема № 20. Централізація контролю і управління у газовому господарстві.

Тема № 21. Система телевимірювання телемеханічного комплексу  “Ритм”.

2

Тема № 22. Телемеханічний комплекс «Контур»

Практична частина модуля 4 :

Тема №23. Семінар. Сучасні системи диспетчерізації:

3

- підготовка реферату до семінару;

Доповідь.

    2 - 3

- активність, якість виступів на семінарі.

Усна відповідь.

Разом по МОДУЛЮ №4  ®

    6 - 11

А2

АТЕСТАЦІЯ - 2

n теми теоретичної частини;

n лабораторні роботи;

n семінари;

n самостійна робота студента.

Тестовий контроль.

  14 - 20

РАЗОМ З  ДИСЦИПЛІНИ В СЕМЕСТРІ :

l МОДУЛЬ №1  +

10 - 17

l МОДУЛЬ №2  +

10 - 15

l МОДУЛЬ №3  +

10 - 17

l МОДУЛЬ №4  +

6 - 11

l АТЕСТАЦІЯ  1 +

10 - 20

l АТЕСТАЦІЯ  2    

14 - 20

å=

60 - 100

8

Похожие материалы

Информация о работе