Організація бухгалтерського обліку виробничих запасів на ВАТ "Автопродсервіс" (Розділ дипломної роботи)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Журналі реєстрації доручень (типова форма № М-3) та видаються відповідальній особі. Строк дії доручень встановлюється в залежності від можливого терміну вивозу від постачальника відповідних цінностей, але не більш десяти днів.

Після кожного постачання виробничих запасів на підприємство, отриманих за дорученням, накладною постачальників, матеріально відповідальна особа не пізніше наступного дня надає до бухгалтерії документ про отримання цінностей та їх здачу на склад чи матеріально відповідальній особі. Невикористані доручення повертаються на підприємство не пізніше наступного дня після закінчення строку їх використання.

Товарно-транспортна накладна типової форми № 1-ТН — це єдиний первинний документ, який є підставою для списання ТМЦ у вантажовідправника і оприбуткування їх у вантажоодержувача при перевезенні вантажів у межах України, а також для їх склад­ського, оперативного і бухгалтерського обліку. Вона відправля­ється вантажовідправником на кожне перевезення автомобілем і для кожного вантажоодержувача окремо. Накладна виписується в 4-х примірниках. Перший примірник залишається у вантажовід­правника і є підставою для списання ТМЦ. Другий примірник водій здає вантажоодержувачу — він є підставою для оприбуткуван­ня ТМЦ. Третій і четвертий примірники, завірені підписом і печат­ками вантажоодержувача, водій передає замовнику автотранспор­ту для оплати за виконане перевезення. Четвертий додається до подорожнього листа і є підставою для обліку транспортної роботи та нарахування заробітної плати водієві.

На підприємстві придбані виробничі запаси своєчасно оприбутковуються на склад шляхом складання прибуткового ордеру (типова форма № М-4). При надходженні запасів до основного складу підприємства вони перевіряються на відповідність асортименту, кількості (за рахунком, вагою, об'ємом) та якості, що вказані у супроводжувальних документах (рахунок-фактура, накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, товарно-транспортна накладна). У випадку приймання запасів, що мають кількісні та якісні розбіжності з даними супроводжувальних документів постачальника або у випадку приймання запасів без супроводжувальних документів складається Акт на приймання матеріалів (типова форма № М-7), де вказуються фактичні дані (найменування, кількість та вартість запасів).

На підприємстві основним первинним документом на відпуск запасних частин на ремонт чи модернізацію основних засобів є накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма № М-11).  Даний документ виписується у двох примірниках: один примірник накладної з розпискою завідуючого складом та начальника ремонтного цеху

Похожие материалы

Информация о работе