Внутрішнє (машинне) подання базових типів даних у мовах програмування С

Страницы работы

2 страницы (Word-файл)

Содержание работы

Лабораторна робота №1

1.1. Тема:  Внутрішнє подання даних.

1.2. Мета: Отримання та закріплення знань про внутрішнє (машинне) подання базових типів даних у мовах програмування С.

1.3. Теми для попередньої роботи

1.3.1. Інформація і її подання в ЕОМ

1.3.2. Адресація пам’яті

1.3.3. Базові структури даних

1.3.4. Найпростіші статичні структури даних

1.4. Індивідуальні завдання

Написати програму, яка виводить на екран внутрішнє (машинне) подання даних трьох типів.  Типи даних обрати згідно зі своїм номером у журналі по таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. Індивідуальні завдання

integer

short int

long int

float

long double

double

[] n-ви-мірний

struct

enum

1

*

*

1

2

*

*

*

3

*

*

*

4

*

*

2

5

*

*

*

6

*

*

*

7

*

*

3

8

*

*

*

9

*

*

*

10

*

*

1

11

*

*

*

12

*

*

*

13

*

*

2

14

*

*

*

15

*

*

*

16

*

*

3

17

*

*

*

18

*

*

*

19

*

*

1

20

*

*

*

21

*

*

*

22

*

*

2

23

*

*

*

24

*

*

*

25

*

*

3

26

*

*

*

1.5. Типове завдання

Видати на монітор двійкове подання даних типу: ціле число без знака  та символ.

            1.5.1. Текст програми

#include<iostream.h>

#include<iomanip.h>

#include <conio.h>

#include<stdio.h>

  int pr1(void);                         // Прототипи функцій

  int pr2(void);

  main (void)                             //Головна програма

 {

     clrscr();

     pr1();

     getch();

     return 0;

 }

 int  pr1()         //Відображення двійкового подання цілого числа без знака

 {

   unsigned x;

   unsigned c, displayMask=1 << 15;

   cout<<"Уведіть ціле число без знака:  " ;

   cin >> x;

   cout << setw(7) << x << " = ";

   for (c=1; c<=16; c++)

    {

       cout << (x & displayMask ? '1':'0');

       x<<=1;

       if (!(c % 8))      cout << ' ';

     }

   cout << endl;

   return 0;

 }

  int  pr2(void)                         //Робота з даними типу char

 {  char a;                                  // видача ASCII-кода одного символа

   a='A';          

   printf("ASCII-код символа %c дорівнює %d\n",a,a);

   }

1.5.2. Результат роботи програми

Уведіть ціле число без знаку:  67

67 = 00000000 01000011

ASCII-код символа A дорівнює 65

Похожие материалы

Информация о работе