Цех по виробництву збірних залізобетонних конструкцій потужністю 80 тис.м в рік (Архітектурно-будівельний розділ дипломного проекту)

Страницы работы

Содержание работы

 1. Архітектурно - будівельний розділ.

  1.1 Розробка варіантів об’ємно – планувальних та архітектурно - конструктивних рішень.

  Промислові будівлі значно відрізняються від житлових та громадських як за зовнішнім виглядом, так і за конструктивним вирішенням, що обумовлено виробничо-технологічними потребами. Характерними для таких будівель є відносно великі за площею приміщення, в ряді випадків наявність засобів та конструктивних елементів для кріплення і пересування підвісних кранів, надбудов на покриттях у вигляді світлових та аераційних фонарів і ряду інших особливостей ( наприклад, підвищена вологість, теплові виділення та ін.).

  Вагомим для архітектурно-будівельного вирішення промбудівель є їх поверховість. Розрізняють по двом видам промбудівлі: одно та багатоповерхові. Одноповерхові в промисловому будівництві переважають. Їх, як правило, споруджують в тому випадку, коли використовується важке технологічне устаткування, вимагаюче значних прольотів й утворююче значні динамічні навантаження при великих габаритах і масі випускаємої продукції у виробництві, основний технологічний процес яких протікає по горизонталі.

  Одноповерхові промбудівлі проектуються як з фонарями так і без них. Будівлі можуть бути як одно пролітні так багато пролітні, які й переважають зараз.

  Одноповерхові виробничі будівлі будують найчастіше всього каркасними. Елементи каркасу виконують звичайно з збірного залізобетону, рідше із сталі, в деяких випадках з деревини.

  Питання з цілеспрямованості використання залізобетонних, металевих та інших будівельних конструкцій потрібно вирішувати з врахуванням ефективності їх використання і наявності в районі будівництва відповідних виробничих баз і матеріальних ресурсів. В основному використовують збірний з/б каркас, який складається з поперечних рам – системи колон, защемлених в фундаментах та ригелів у вигляді балок та ферм. Часто використовують сітку колон 18*12м та 24*12м.

  Основні обємно - планувальні параметри будівлі: шаг, прольот, висота. Величину шагу звичайно приймають 6 або 12м і більше, але кратно 6м. Величину прольотів промбудинків приймають від 12 до 36м і більше, але кратно 6м ( в окремих випадках – 3м ). Висота приміщень різна, але не менше 3м і не слід назначати її кратної 0,6м.

  Вимоги технологічних процесів зумовили укрупнення габаритних розмірів одноповерхових виробничих будівель і їх основних об’ємно – планувальних параметрів, що обумовило удосконалення конструктивних схем і конструктивних рішень будівель, в тому числі перехід в ряді випадків від плоских систем до просторових.

   Даний дипломний проект “Цех по виробництву збірних залізобетонних конструкцій потужністю 80 тис. мв рік в м. Суми ” розроблений на основі завдання на проектування та типових рішень промбудинків даної технологічної лінії.

Проект призначений для будівництва в місті Суми:

- середня температура найбільш холодних п’яти днів –240 С;

- середня температура найбільш холодних діб –280 С;

- абсолютна мінімальна температура -360  С;

- швидкісний напір вітру на висоті 10м над поверхнею землі 3кПа (30кгс/м2)

- нормативне снігове навантаження на 1м2 площі горизонтальної поверхні 0,7кПа (70 кгс/ м2);

максимальна глибина промерзання ґрунтів при природному сніговому покриві досягає 134 см, нормативна –120см.

місце будівництва відноситься до II кліматичного району підрайон В (СНиП 2-А.6-72) і за границею сейсмічної зони.

Згідно звіту про інженерно - геологічні вишукування , основою для фундаментів буде слугувати:

для пальових фундаментів – пісок мілкий маловологий , щільний потужністю від 5м до 11,2м . Дозволене розрахункове навантаження на забивну палю перерізом 300*300мм при абсолютній відмітці низу ростверку 174,50:

при довжині палі 9м – Р=39тс

при довжині палі 10м – Р=46тс

- для стовпчастих фундаментів – супіски лесові із слідуючими розрахунковими фізико - механічними характеристиками: g=16,2кн/м3 , Е=18,7мПа, С=0,005мПа, j=260

Ґрунтові води при бурінні не були знайдені. Об’ємно планувальне рішення розроблено на основі будівельних норм і правил на проектування промислових і житлових будинків.

1.2 Генеральний план.

Проектований цех по виробництву збірних залізобетонних конструкцій розміщений в центральній частині Сумського Північного промвузла.

Проектована площадка промислової будівлі розміщена в північній частині Сумського Північного промвузла  південно – східніше від існуючої промплощадки Сумського заводу атомного насособудівництва. З східної сторони до території площадки промбудівлі прилягає проектована площадка складського комплексу бази СМНВО ім. М. В. Фрунзе.

Територія площадки вільна від забудови, частково  зпланована насипними ґрунтами. Основна частина площадки розміщена на території недіючих кар’єрних вироблень цегляного заводу і перетворена частково в

неорганізоване звалище відходів і будівельного сміття.  

Похожие материалы

Информация о работе