Тест із 20 запитань низького рівня з дисципліни "Бази даних" (Визначення повної ФЗ. WHERE в SQL-запиті)

Страницы работы

Содержание работы

Бази даних «3»

1. Виберіть правильне визначення повної ФЗ: 

 • С --> B і С частина складеного детермінанта А
 • А --> B і В не залежить від підмножини атрибутів детермінанта А
 • А--> B і В-->С

2. Виберіть правильне продовження фрази "інформаційні системи діляться на 2 типу ...

 • OLTP та OLAP";
 • IDEF0 та DFD";
 • UML та SADT".

3. Виберіть неправильні характеристики бази даних:

 • вертикальна однорідність даних;
 • не великі обсяги інформації.
 • вертикальна неоднорідність даних;

4

 • Кожному CUSTOMER може відповідати один або більш ORDER
 • Кожному CUSTOMER повинен відповідати один або більш ORDER
 • Кожному CUSTOMER може відповідати  нуль або більш ORDER

5. Виберіть термін не пов'язаний з нотацією DFD

 • зовнішня сутність
 • потік даних
 • внутрішня сутність
 • процес

6. Виберіть правильне продовження фрази "нормалізація - це ...

 • число екземплярів відношення, яке може бути пов'язане з екземплярами іншого відношення";
 • асоціація між двома сутностями або між екземплярами однієї й тої ж сутності";
 • процес уточнення й перегрупування атрибутів сутностей відповідно до нормальних форм".

7. Укажите тип связи

Вкажіть тип зв'язку

·    Слабкий зв'язок (Nonidentifying Relationship)

·    Сильний зв'язок (Identifying Relationship)

8. Виберіть правильне продовження фрази "підмножина даних, яка повертається SQL-командою

         SELECT ename, job, deptno

           FROM Emp

           WHERE job='CLERK'

формується як набір даних: 

 • колонок
 • рядків
 • не формується (порожній набір)
 • даних таблиці Deptno

9. Укажіть базову структуру реляційної моделі даних:

 • функція;
 • залежність;
 • відношення;
 • ребро графа.

10. Укажіть неіснуючу модель зберігання даних:

 • реляційна;
 • ієрархічна;
 • функціональна;
 • мережева.

11. Виберіть вірне продовження фрази "первинний ключ - це … 

сукупність полів, що однозначно ідентифікує запис

 • атрибут, значення якого є унікальним для кожного екземпляра сутності
 • мінімальна сукупність полів, що однозначно ідентифікує запис
 • номер запису в таблиці

12. Какое подмножество данных возвращает SQL команда

SELECT Emp.empno, Emp.ename, Dept.loc
   FROM Emp, Dept
   WHERE Emp.deptno = Dept.deptno

 • данные Emp, которых нет в Dept
 • одинаковых данных таблиц
 • записи Emp и Dept, для кот. значения полей deptno одинаковы
 • не формується (порожній набір)

13. Відношення знаходиться в 2НФ, якщо

 • воно знаходиться в 1НФ і кожен неключовий атрибут нетранзитивно залежить від первинного ключа.
 • воно знаходиться в 1НФ і кожен неключовий атрибут функціонально повно залежить від ключа.
 • воно знаходиться в 1НФ і кожен неключовий атрибут функціонально залежить від частини складеного ключа.

14. Відношення знаходиться в 3НФ, якщо

 • воно знаходиться в 2НФ і кожен неключовий атрибут нетранзитивно залежить від первинного ключа.
 • воно знаходиться в 2НФ і кожен неключовий атрибут функціонально повно залежить від ключа.
 • воно знаходиться в 2НФ і кожен неключовий атрибут транзитивно залежить від первинного ключа.

15. Вкажіть автора реляційної моделі

 • Codd
 • Бахман
 • Sarson
 • Кодд

16. Виберіть терміни, які не належать до нотації IDEF0 

 • блок
 • лінія
 • процес
 • дуга

17. Якщо в SQL-запиті в команді UPDATE відсутня речення WHERE, то

 • Змінюються всі рядки в таблиці 
 • Виникне помилка виконання SQL-скрипта
 • Ніяких змін в таблиці не відбувається

18. Виберіть правильне продовження фрази "підмножина даних яка повертається SQL-командою

         SELECT DISTINCT job, deptno

           FROM Emp

формується як набір даних: 

 • рядків
 • не формується (порожній набір)
 • колонок
 • даних таблиці Deptno

19. Оператор BETWEEN в SQL-запиті:

 • визначає набір значень, в яких значення, що перевіряється, повинно бути включено
 • визначає набір значень, що не включає шукане
 • визначає діапазон значень, в який повинні потрапляти значення, що перевіряються
 • визначає діапазон значень, в який не повинні потрапляти значення, що перевіряються

20. Речення WHERE в SQL-запиті:

 • дозволяє встановлювати предикати, умова яких може бути вірною або невірною для будь-якого запису таблиці
 • дозволяє визначити групи полів, для значень яких можна буде застосувати агрегатні функції
 • видаляє значення, що повторюються
 • визначає критерії, використовувані для видалення певних груп з висновку

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Базы данных
Тип:
Тестовые вопросы и задания
Размер файла:
58 Kb
Скачали:
0