Відповіді на тест із 13 запитань з дисципліни "Бази даних" (Яка підмножина даних повертається SQL-командою. Речення HAVING в SQL-запиті)

Страницы работы

Содержание работы

Бази даних «4»

1.  Яка підмножина даних повертається SQL-командою

SELECT Tn, AdT

FROM Tenant

WHERE Tn NOT IN (SELECT Ow FROM Owner)

горизонтальная

2.  Опишіть призначення SQL-команди

SELECT DISTINCT Rent.Rn, Realty.AdR

FROM Rent, Realty

WHERE Realty.Typ = Rent.Typ

Стоимость аренды по каждому адресу

3.  Яка підмножина даних повертається SQL-командою

SELECT Tn, AdT

FROM Tenant

WHERE Tn IN (SELECT Ow FROM Owner)

Горизонтальная

4.  Укажіть елементи SQL команди, яка повертає горизонтальну підмножину даних

SELECT

FROM

WHERE

5.  Укажіть елементи SQL команди, яка повертає дані таблиці Tenant, яких немає в таблиці Owner

SELECT Tn, AdT

FROM Tenant

WHERE Tn IN (SELECT Ow FROM Owner)

6.  Відзначте операції, які на Ваш погляд можуть порушити посилальну цілісність бази даних

Дублирование значений ключевых полей, удаление ключа при существовании записи в дрочерних таблицях

7.  У цілісній частині реляційної моделі даних формулюються наступні основні обмеження: ...

Запрещение удалять кортежи на которые есть ссылки

Значение ключа не определено

Каскадноее удаление

8.  Чи можливе сортування результатів вибірки SQL-запиту (за допомогою оператора ORDER BY) по стовпцю, який не був вибраний (не вказаний в рядку SELECT)?

НЕТ

9.  Чи правильний наступний запит для виведення середньої заробітної платні для кожного відділу, за умови, що середня заробітна платня перевищує 2000?

SELECT dept_id, AVG(salary)

FROM    s_emp

WHERE AVG(salary)>2000

GROUP BY dept_id;

НЕТ, НЕ ХВАТАЕТ 1 СТРОКИ

10.  Чи правильний наступний запит для виведення номерів відділів, виплата зарплати для співробітників якого перевищує 4000?

SELECT dept_id

FROM    s_emp

GROUP BY dept_id

HAVING SUM(salary)>4000;

НЕ ХВАТАЕТ sum(SALARY)

11.  Оператор IN в SQL-запиті:

Пересечение отношений

12.  Речення GROUP BY в SQL-запиті:

          Инициализация группировки строк

13.  Речення HAVING в SQL-запиті:

Определить критерий для исключения группы из выборки

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Базы данных
Тип:
Ответы на тесты
Размер файла:
30 Kb
Скачали:
0