Перелік питань для виконання контрольної роботи з дисципліни “Міжнародні економічні відносини”

Страницы работы

Содержание работы

ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ  ДЛЯ  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ  З  ДИСЦИПЛІНИ  “МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ”  СТУДЕНТАМИ – ЗАОЧНИКАМИ

1.  Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини.

2.  Поняття та організаційна структура світового господарства: місце України в міжнародному суспільстві.

3.  Міжнародні розподіли праці – основа формування світового господарства: місце України в міжнародному розподілі праці.

4.  Міжнародна спеціалізація та кооперування як основа міжнародного розподілу праці: участь у їх України.

5.  Глобальні проблеми світового господарства: екологічні проблеми України.

6.  Проблеми входу України у світове господарство.

7.  Світова торгівля та її місце в системі міжнародних економічних відносин; зовнішньоторговий оборот України: структура, аналіз.

8.  Класичні теорії світової торгівлі.

9.  Теорія внутрішньогалузевої торгівлі та попиту, що перетинається.

10.  Вплив зовнішньої торгівлі на національну економіку країни.

11.  Сучасні особливості та тенденції розвитку світової торгівлі.

12.  Міжнародні угоди в сфері послуг, місце України у цієї сфері.

13.  Послуги міжнародного транспорту; Україна на світовому ринку транспортних послуг.

14.  Міжнародні поїздки як види послуг на світовому ринку.

15.  Державне регулювання зовнішньої торгівлі.

16.  Свобода торгівлі та протекціонізм.

17.  Митні тарифи та пошліни як державні інструменти регулювання зовнішньою торгівлею; митні тарифи в Україні.

18.  Економічні наслідки введення країною імпортних тарифів.

19.  Демпінг як різновид торгової політики.

20.  Аргументи “за” та “проти” введення митних тарифів.

21.  Кількісні обмеження як нетарифні засоби регулювання міжнародної торгівлі; приклади з національного життя.

22.  Фінансові засоби торгової політики держави.

23.  Сутність та форми закордонних інвестицій.

24.  Економічні ефекти прямих закордонних інвестицій; прямі інвестиції в Україні.

25.  Міжнародні корпорації як основна ланка прямих закордонних інвестицій; участь та перспективи України.

26.  Інвестиційний клімат країни як умова “переливу” закордонного капіталу.

27.  Вільні економічні зони як фактор інтенсифікації міжнародних інвестицій: види, форми, оцінка.

28.  Ціноутворення в світовій торгівлі.

29.  Міждержавне регулювання зовнішньої торгівлі.

30.  Міжнародні товарні угоди.

31.  Валютний курс і фактори, що впливають на його формування.

32.  Міжнародні валютні ринки: поняття, види, головні фінансові центри.

33.  Міжнародні валютно-фінансові відносини.

34.  Офшорні зони як складова частина світового валютного ринку.

35.  Євроринок як найважливіша частина світового ринку.

36.  Вільні економічні зони в Україні: передмови, стан, шляхи рішення проблем.

37.  Інвестиційний клімат України як одне з найважливіших умов притоку іноземного капіталу в її економіку.

38.  Вплив прямих інвестицій на приймаючі країни та країни базування.

39.  Трансфертні ціни в світовій торгівлі.

40.  Портфельні закордонні інвестиції; участь України в ринку портфельних інвестицій.

41.  Міжнародні запозичення та кредитування; стан в Україні.

42.  Міжнародна міграція робочої сили: поняття, сутність, причини, вплив на економіку країни; стан міграції робочої сили в Україні.

43.  Масштаби та напрями міжнародної міграції робочої сили.

44.  Державне регулювання міжнародної міграції робочої сили; міграційне законодавство України.

45.  Передмови міжнародної економічної інтеграції; стан і перспективи України.

46.  Мети та етапи міжнародної економічної інтеграції.

47.  Ефекти створення інтеграційних об’єднань.

48.  Ефекти створення митних спілок, що проявляться у перспективі.

49.  Розвиток інтеграційних процесів в СНД.

50.  Основні світові центри інтеграційних процесів.

51.  Платіжний баланс країни; стан цього балансу України.

52.  Міжнародна валютна система; місце в неї Україні.

53.  Валюта та валютні курси.

54.  Валютні ризики та форми захисту від них.

55.  Альтернативні валютні режими; валютний режим в Україні.

56.  Міжнародні валютно-фінансові організації, їх роль і значення.

57.  Необхідність регулювання міжнародних економічних відносин на рівні міждержавних організацій; Україна і міжнародні валютно-фінансові організації.

58.  Міжнародний рух технології та її місце в сучасних міжнародних економічних відносинах; Україна на світовому ринку технологій.

59.  Правові форми захисту технології; патентна справа в України.

60.  Форми передачі технології.

61.  Ліцензійні платежі, ціна ліцензії.

62.  Державне регулювання передачі технології; законодавство України в цієї галузі.

63.  Криза зовнішньої заборгованості країн і можливі шляхи його урегулювання.

64.  Європейський економічний союз: етапи створення, сучасний стан, організаційна структура управління, проблеми розвитку.

Похожие материалы

Информация о работе