Оцінка потенціалу підприємства, його складових та розвиток потенціалу, страница 2

в) методом середньозваженого коефіцієнта капіталізації; методом порівняння продажів; методом техніки залишку для землі; методом статистичних спостережень.

13  Метод залишку для землі передбачає:

а) використання індексного методу розрахунку;

б) використання методу скоригованих чистих активів;

в) виділення та капіталізацію доходу від використання земельної

 ділянки, що є складовою частиною об’єкта нерухомості;

14 . На якому принципі базується метод залишку для землі?

а) найбільш ефективного використання;

б) внеску (граничної продуктивності);

в) заміщення.

15 За методом техніки залишку для землі залишок чистого операційного доходу, що відноситься до землі, визначається

а) шляхом дисконтування загального чистого операційного доходу;

б) як сума загального чистого операційного доходу та доходу, що відноситься до будинків і споруд;

в) як різниця загального чистого операційного доходу та доходу, що відноситься до будинків і споруд.

16 Оцінка вартості будинків і споруд (відбудовної вартості або вартості заміщення) здійснюється методами:

а) методом дисконтованих грошових надходжень; індексним способом оцінки; методом поелементного розрахунку;

б) методом порівняльної одиниці; індексним способом оцінки; методом порівняння продажів;

в) методом порівняльної одиниці; індексним способом оцінки; методом поелементного розрахунку.

17 Індексний спосіб оцінки будинків і споруд здійснюється за допомогою множення  ..........   вартості об'єкта на відповідний індекс для переоцінки основних фондів;

а) балансової;

б) ринкової;

в) відновної.

Тематичний критерій 7. Визначення вартості машин і обладнання

1 Метою і мотивами оцінки машин і устаткування є:

Варіанти відповідей: незалежна від інших видів майна оцінка машин і устаткування;

б) оцінка машин і устаткування, як один з етапів оцінки (переоцінки) основних фондів

в) незалежна від інших видів майна оцінка машин і устаткування; оцінка машин і устаткування, як один з етапів оцінки (переоцінки) основних фондів або як один з етапів оцінки підприємства в цілому.

2 Основні розходження між методиками оцінки машин й устаткування і оцінки нерухомості полягяють в наступному:

а) для багатьох видів машин й устаткування ринок обмежений; при оцінці машин й устаткування фактор зношування можна майже не враховувати; вартість машин й устаткування майже не залежить від територіальних факторів;

б) при оцінці машин й устаткування фактор зношування можна майже не враховувати; для багатьох видів машин й устаткування ринок обмежений;

в) вартість машин й устаткування майже не залежить від територіальних факторів; для багатьох видів машин й устаткування ринок обмежений; машини й устаткування можуть бути переміщені в інше місце без заподіяння непоправного фізичного збитку як самим собі, так і тій нерухомості, до якої вони були тимчасово приєднані;

3 Об'єктами оцінки машин і устаткування можуть виступати:

а) одна окремо взята машина або устаткування; безліч умовно незалежних друг від друга одиниць машин й устаткування;

б) виробничо-технологічні системи; комплекс машин й устаткування з обліком наявних виробничо-технологічних зв'язків; одна окремо взята машина або устаткування; безліч умовно незалежних друг від друга одиниць машин й устаткування.

в) комплекс машин й устаткування з обліком наявних виробничо-технологічних зв'язків; виробничо-технологічні системи.

4 Витратний підхід припускає оцінку машин й устаткування виходячи з

а) загального розміру понесених для їхнього придбання витрат;

б) загального розміру понесених для їхнього придбання й уведення в експлуатацію витрат;

в) загального розміру понесених для їхнього придбання і поточної експлуатації витрат.

Витратний підхід в оцінці машин й устаткування ґрунтується на принципі

а) найбільш ефективного використання;

б) очікування;

в) заміщення.

6 Під вартістю відновлення оцінюваних машин й устаткування розуміється

а) вартість відтворення їхньої повної копії в поточних цінах на дату оцінки,

б) вартість придбання нового об'єкта, повністю ідентичного даному по конструктивних, функціональних й інших характеристиках у поточних цінах.