Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Техніко-економічний аналіз на залізничному транспорті", страница 11

Продовження додатка А

11 Середньодобовий пробіг вагона, км

82

75

72

81

89

101

100

100

98

94

90

12 Вага тари вагона, т

23,9

23,8

23,2

23,4

23,0

23,1

22,9

22,8

23,0

22,9

23,0

13 Середньодобовий пробіг локомотива, км

399

391

390

395

396

379

397

392

394

395

390

14 Середня вага вантажного поїзда, т

2940

2854

2792

2880

2920

2780

2925

2902

2893

2875

2861

15 Частка допоміжнього лінійного пробігу у загальному лінійному пробігу, %

19,85

19,34

20,51

18,23

18,04

20,0

18,91

19,02

19,12

19,34

19,62

Додаток Б

Показники, що характеризують роботу залізниці

Найменування

 показника

Значення за варіантами

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Експлуатаційні

 витрати, тис.грн

629142,9

707703,0

704998,4

747041,2

779920,5

829947,8

879544,3

849991,3

820987,9

800254,4

750227,6

2 Питома вага витрат, залежних від обсягу перевезень

30,8

31,2

31,4

31,6

30,8

29,6

29,5

30,2

30,8

31,1

31,4

3 Середньоспискова чисельність праців-ників, зайнятих на перевезеннях, роб.

39252

38424

38202

39004

39020

38500

38420

38402

38308

38205

38120

4 Середньоспискова чисельність праців-ників, у части ні, що залежить від обсягу перевезень

10429

10106

9829

10205

10588

10517

10354

10412

10239

10150

9920

5 Середньорічна вартіс-ть основних виробничих фондів, тис. грн

3295409

4383640

4025251

4215480

4399940

4452500

4025298

4254911

4092549

4192548

4329970

6 Доходна ставка за   10 пас.км. , к. за видами сполучення:

—  пряме

—  місцеве

—  приміське

13,612

9,029

2,42

14,616

9,385

2,525

15,212

9,025

2,425

15,252

9,322

2,41

14,921

9,421

2,41

12,866

7,538

2,062

13,812

8,825

2,095

14,012

8,92

2,03

14,921

9,21

2,04

14,99

9,32

2,31

15,22

9,41

2,39

7 Доходна ставка за 10 тариф ткм, к.

31,017

35,539

32,224

30,004

33,075

35,014

35,889

35,121

34,121

33,125

32,142