Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз», страница 5

Вплив зміни обсягу виробництва усіх виробів на змінну собівартість товарного випуску () визначається:

.                                     (4.2)

Вплив зміни змінної собівартості окремого виробу () визначається:

.(4.3)

Вплив зміни змінної собівартості усіх виробів () визначається:

.                                            (4.4)

Результати усіх розрахунків необхідно звести у таблицю, після чого зробити перевірку:

.            (4.5)

У висновках зазначити, за рахунок яких виробів та факторів і у якому розмірі відбулося збільшення чи зменшення собівартості товарного випуску у частині змінних витрат.

Розділ 5

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, КРИТИЧНОГО ВИТОРГУ ТА ЗАПАСУ ФІНАНСОВОЇ МІЦНОСТІ

Завдання

1  За вихідними даними додатку Г визначити показники, які характеризують фінансові результати, критичний виторг та запас фінансової міцності за планом та фактично, та відхилення фактичного рівня показників від планового. Результати розрахунків звести у таблицю 5.1. Зробити висновки.

2  Виконати факторний аналіз маржинального доходу та прибутку, результати якого звести у таблицю 5.2. Зробити висновки.

Методичні вказівки до розв’язання завдання

Критичний обсяг виробництва це такий обсяг виробництва при якому  підприємство не отримує ні прибутків ні збитків, тобто прибуток дорівнює  “0”.

Визначення критичного обсягу необхідно при аналізі та плануванні діяльності фірми бо це така межа, нижче якої виробництво продукції (робіт, послуг) стає невигідним.

Критичний обсяг виробництва можливо визначити у натуральному , умовно – натуральному та вартісному виразі.


Таблиця 3.1 – Аналіз змін обсягу виробництва та цін на продукцію

Найменування виробу

Обсяг виробництва,шт.

Абсолютне відхилення, (+,-), шт.

Оптова ціна , грн.

Абсолютне відхилення, (+,-), грн.

За планом

Фактично

За планом

Фактично

1

2

3

4

5

6

7

А

Б

С

Таблиця 3.2 – Аналіз виконання плану за обсягом та асортиментом.

Найменування

виробу

Товарний випуск ,тис. грн.

Виконання плану

за обсягом,

(%)

Обсяг випуску товарної

продукції, зарахованої у

виконання плану з асортименту, тис. грн.

За планом

За плановими цінами та фактичним обсягом виробництва

1

2

3

4

5

А

Б

С

Усього


Таблиця 3.3      Факторний аналіз обсягу товарного випуску.    

Наймену-

вання виробу

Товарний випуск, тис грн

Абсолютне відхилення фактичного обсягу товарного випуску від планового

Структуратоварного випуску, %

За планом

За плановими цінами та фактичним обсягом вир-ва

Фактично

Усього

У т.ч. за рахунок зміни

За планом

Фактично

обсягу випуску

оптових цін

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А

В

С

Усього

100

100

Таблиця 4.2 – Аналіз собівартості товарного випуску у частині змінних витрат