Завдання та методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Економічна розвідка та безпека бізнесу»

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Кафедра “Економіки, організації і управління підприємством”

ЗАВДАННЯ

та методичні вказівки до семінарських занять

та самостійної роботи

з дисципліни «Економічна розвідка та безпека бізнесу»

для студентів  спеціальності “Економіка підприємства”

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

усіх форм навчання

ХАРКІВ 2004


     Методичні вказівки розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація та управління підприємством”, протокол №12 від 29 квітня 2004 р.

Укладачі:

професор Сивий В.Б.

ст. викл. Плєтникова І.Л.

асистент Воловельська І.В.

асистент Зубенко В.О.

Рецензент:

________________________


Заняття 1-2

Тема -  Історія економічної розвідки

1 Поняття економічної розвідки.

2  Еволюція економічної розвідки.

3 Причини виникнення економічної розвідки

4 Види розвідки.

5 Особливості економічної розвідки.

6 Об'єкти, принципи, засоби і методи економічної розвідки.

Питання для самоконтролю

1.  Покажіть відмінності між економічною розвідкою в теперішній час та у середньовіччя.

2.  Докажіть, що промисловий шпіонаж і комерційна розвідка різняться між собою

3.  Чому технологічне шпигунство є самостійним напрямком економічної розвідки?

4.  В чому полягає відмінність економічної розвідки від політичної та військової ? Обґрунтуйте свою відповідь

5.  Що становить інтерес для економічної розвідки в області кадрової політики?

6.  Методи збору інформації. Їх характеристики 

Понятійний інструментарій

          На первинному рівні виділяються економічна, політична, військова і політична розвідка.

Найбільш складна по своїй структурі – економічна розвідка. Вона має життєво важливе значення і забезпечує переваги конкуренту,

У рамках економічної розвідки можна виділити промислову і комерційну розвідки.

Промислова - охоплює наукові дослідження, технології, організацію виробничих процесів, розвідку ресурсів.

 Комерційне шпигунство відокремлюється відносно досліджень витрат, менеджменту і маркетингу.

Основну долю інформації економічна розвідка одержує з відкритих джерел. Її  розвідувальна діяльність відрізняється рівнем мислення і засобів, що вона застосовує, а також повною відсутністю силових впливів.

Необхідно відзначити також зовсім нове бачення процесу обробки і використання отриманої інформації. Україна переходить до більш активного використання економічних засобів захисту свого життєвого простору. Тепер важливо не тільки одержати, але і правильно використовувати інформацію.

Найважливішими об’єктами ведення бізнесу конкурента, які доцільно досліджувати є: продукти і послуги, що поставляє конкурент  (технічна характеристика продукту, унікальність, конкурентноздатність, терміни появи на ринку, масштаби виробництва, захищеність патентами ноу-хау, прикладні розробки продукту і технологій і ін.).

          Принципи і засоби, які застосовує у своїй діяльності економічна розвідка, визначаються в залежності від задачі. , яку вона розв’язує, а саме:

-  видобуток необхідної інформації про конкурента,

-  охорона власної інформації від розвідки конкурента.

Вся діяльність, пов'язана з вирішенням цих задач повинна опиратись на принципи, а саме:

—  неупередженість у доборі, систематизації, обробці і передачі адресату добутої інформації;

—  системність інформації; конфіденційність.

Існують загальні, особливі і особисті методи розвідки.

Заняття 3-4

Тема - Поняття  економічної розвідки

1 Організація і ефективність економічної розвідки.

2 Конкурентна розвідка. Бенчмаркинг.

3 Поняття бізнес-розвідки, її особливості.

4 Система економічної розвідки промислового підприємства.

Питання для самоконтролю

1.  Ефективність економічної розвідки. Обґрунтуйте дієвість існуючої формули розрахунку

2.  Що таке місцеві, внутрішні розвідники. Назвіть їх відмінності

3.  Яку роль в організації розвідувальної роботи  за кордоном грають філії

4.  Що таке “лоббіювання”. Його роль у розвідці.

5.  Назвіть відмінність ведення розвідки у фірмах в залежності від розміру (великі, середні, дрібні)

6.  Що таке бенчмаркінг. Сфери його застосування

7.  Відмінність конкурентної розвідки від промислового шпигунства

8.  Значення бенчмаркінгу в стратегічно орієнтованому маркетинговому дослідженні

9.  Назвіть мети бенчмаркінгу

10. Що розуміється під терміном “система економічної розвідки” промислового шпигунства

11. Що таке стратегічна і оперативна розвідка

Понятійний інструментарій

Похожие материалы

Информация о работе