Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, страница 4

   У свою чергу , зростання результатів операційної діяльності пов’язано з ростом на 30 тис. грн. валового прибутку , зниженням витрат на збут на 1,1 тис. грн. Негативно вплинуло на фінансові результати від операційної діяльності зростання адміністративних  витрат на 7 тис. грн. та інших операційних витрат на 3,5 тис. грн.

   Аналізуючи структуру фінансових результатів як негативне явище , необхідно виділити зростання у звітному періоді питомої ваги собівартості реалізованої продукції у виручці від реалізації (виторгу) на 1,11 % , що свідчить про зниження валової рентабельності реалізованої продукції. Позитивне явище – зниження питомої ваги адміністративних витрат, витрат на збут.

   На другому етапі зовнішнього фінансового аналізу виконують факторний аналіз прибутку від реалізації продукції.

  Детальна модель факторного аналізу наведена на рисунку.


Валовий прибуток від реалізації

П вал

 
 


Зміна перехідних залишків готової продукції

 

Виробнича собівартість одиниці продукції

 

Ціна виробів

Ц

 

Собівартість реалізованої продукції

Ср

 

Структура реалізації g

 

Обсяг реалізації Vp

 

Виручка від реалізації

(Виторг) В

 
 

 


Рис. 8.5 Модель факторного аналізу валового прибутку від реалізації.

Але за даними фінансової звітності можливо визначити вплив тільки таких факторів, як обсяг  реалізації (Vр), собівартість реалізованої продукції (Ср) та ціни на продукцію (ц). Для проведення аналізу необхідно знати середній індекс цін на продукцію (Iц), який можливо знайти у статистичному збірнику “Статистичний щорічник України” у відповідному розділі “Ціни і тарифи”, де надаються у тому числі індекси цін виробників за галузями промисловості.

          Підприємство, звіт про фінансові результати якого наведен, відноситься до машинобудівної промисловості.

          Індекс росту цін виробників у машинобудуванні склав у 2000р. порівняно з 1999 роком 1,181. Виходячи з даних звіту, виконаємо факторний аналіз валового прибутку. Застосовуючи спосіб  корегування,  визначимо  вплив обсягу реалізації (DBvp) та цін (DBц   ) на зміну виручки від реалізації:

                                                                                    (8.9)

                                                                                    (8.10)

          Якщо припустити, що собівартість продукції змінюється тільки за рахунок зовнішніх факторів, а саме за рахунок загального зростання цін у галузі, тоді для визначення впливу обсягу та собівартості та загальну величину собівартості реалізованої продукції (∆Сpvp;∆Срср) застосовують такі розрахунки:

                                                                               (8.11)

                                                                                (8.12)

          Загальний вплив зміни обсягу реалізації на валовий прибуток :

Перевiрка:

                                              (8.13)

DПвал=200-170=30=-0,652+45,978-15,326

         Таким чином, зміна цін  вплинула на валовий прибуток найбільш  чутливо. Завдяки росту цін виручка зросла на 45,978 тис. грн., а собівартість зросла на 15,326 тис. грн., прибуток під впливом цін на 30,652 тис.грн. Негативно на зміну прибутку вплинула зміна обсягу реалізації – валовий прибуток знизився на 0,632 тис. грн.


4 Методика проведення внутрішньогосподарського аналізу фінансових результатів

На першому етапі оцінюють виконання плану по основним показникам, які характеризують фінансові результати. Далі, поглиблюючи аналіз, виконують факторний аналіз валового прибутку на випуск та факторний аналіз змін валового прибутку по окремим виробам.