Контрольні роботи № 1-2, що складаються із 10 варіативних завдань з курсу "Методика викладання математики та інформатики", страница 2

4.  Обчислити значення виразу , якщо .

5.  Обчислити .

6.  Розв’язати рівняння .

7.  Знайти площу паралелограма . У якого  см.,  см.

8.  Розв’язати рівняння .

9.  Довести нерівність .

Варіант 10

1.  Обчислити .

2.  Розв’язати рівняння .

3.  Розв’язати нерівність .

4.  Одне число менше другого в 4 рази. Знайти більше число, якщо середнє арифметичне дорівнює 15.

5.  Розв’язати рівняння .

6.  Розв’язати нерівність .

7.  Коло описано навколо правильного шестикутника. Сторона якого дорівнює . Знайти довжину кола.

8.  Два конуси мають концентричні основи і один і той же кут  між висотою і твірною. Радіус основи зовнішнього конуса дорівнює . Бокова поверхня внутрішнього конуса в 2 рази менше повної поверхні зовнішнього конуса. Знайти радіус основи внутрішнього конуса.

9.  Розв’язати рівняння .

Контрольна робота №2

Варіант 1

 1. Знайти , якщо .
 2. Знайти , якщо .
 3. Знайти нулі функції .
 4. Визначити проміжки знакопостійності функції .
 5. Побудувати графік функції , якщо відома одна із двох точок перетину графіка з віссю Ох: .
 6. Дослідити функцію на парність: .
 7. . Знайти .
 8. Знайти найменший додатній період функції: .
 9. Побудувати графіки функцій: а) , б) .

Варіант 2

 1. Знайти , якщо .
 2. Знайти , якщо .
 3. Знайти нулі функції .
 4. Визначити проміжки знакопостійності функції .
 5. Побудувати графік функції , якщо відомо, що його корні зв’язані відношенням .
 6. Дослідити функцію на парність: .
 7. . Знайти .
 8. Знайти найменший період функції: .
 9. Побудувати графіки функцій: а) , б) .

Варіант 3

 1. Знайти , якщо .
 2. Знайти , якщо .
 3. Знайти нулі функції .
 4. Визначити проміжки знакопостійності функції .
 5. Є функція: . Указати всі значення , при яких графік розташован у верхній півплощині.
 6. Дослідити функцію на парність: .
 7. . Знайти .
 8. Знайти найменший додатній період функції: .
 9. Побудувати графіки функцій: а) , б) .

Варіант 4

 1. Знайти , якщо .
 2. Знайти , якщо .
 3. Знайти нулі функції .
 4. Визначити проміжки знакопостійності функції .
 5. Побудувати графік функції , якщо ордината вершини параболи дорівнює -3.
 6. Дослідити функцію на парність: .
 7. . Знайти .
 8. Знайти найменший додатній період функції: .
 9. Побудувати графіки функцій: а) , б) .

Варіант 5

 1. Знайти , якщо .
 2. Знайти , якщо .
 3. Знайти нулі функції .
 4. Визначити проміжки знакопостійності функції .
 5. Побудувати графік функції , якщо відома одна із двох точок перетину графіка з віссю Ох: .
 6. Дослідити функцію на парність: .
 7. . Знайти .
 8. Знайти найменший додатній період функції: .
 9. Побудувати графіки функцій: а) , б) .

Варіант 6

 1. Знайти , якщо .
 2. Знайти , якщо .
 3. Знайти нулі функції .
 4. Визначити проміжки знакопостійності функції .
 5. Побудувати графік функції , якщо найменше значення її дорівнює .
 6. Дослідити функцію на парність: .
 7. . Знайти .
 8. Знайти найменший додатній період функції: .
 9. Побудувати графіки функцій: а) , б) .

Варіант 7

 1. Знайти , якщо .
 2. Знайти , якщо .
 3. Знайти нулі функції .
 4. Визначити проміжки знакопостійності функції .
 5. Дано: . Довести, що .
 6. Дослідити функцію на парність: .
 7. Дано: . Знайти .
 8. Знайти найменший додатній період функції: .

Побудувати графіки функцій: а) , б) .

Варіант 8

 1. Знайти , якщо .
 2. Знайти , якщо .
 3. Знайти нулі функції .
 4. Визначити проміжки знакопостійності функції .
 5. Дано: . При якому значенні аргументу  значення функції дорівнює 4?
 6. Дослідити функцію на парність: .
 7. Дано: . Знайти .
 8. Знайти найменший додатній період функції: .
 9. Побудувати графіки функцій: а) , б) .

Варіант 9

 1. Знайти , якщо .
 2. Знайти , якщо .
 3. Знайти нулі функції .
 4. Визначити проміжки знакопостійності функції .
 5. Знайти  і , якщо точка  є вершиною параболи: .
 6. Дослідити функцію на парність: .
 7. Дано: . Знайти .
 8. Знайти найменший додатній період функції: .
 9. Побудувати графіки функцій: а) , б) .

Варіант 10

 1. Знайти , якщо .
 2. Знайти , якщо .
 3. Знайти нулі функції .
 4. Визначити проміжки знакопостійності функції .
 5. Побудувати графік функції , якщо відомо, що найменше її значення дорівнює -16.
 6. Дослідити функцію на парність: .
 7. Дано: . Знайти .
 8. Знайти найменший додатній період функції: .
 9. Побудувати графіки функцій: а) , б) .