Вимоги до виконання курсової роботи з дисципліни “Програмування та алгоритмічні мови”

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра моделювання складних систем

КУРСОВА  РОБОТА

з дисципліни “Програмування та алгоритмічні мови”

Варіант №

Залікова книжка №

Виконав:

                  Студент                              

                  Група                                  

                  Курс                                     2

                  Факультет                                    фізико - технічний

Перевірив                                              ст. викл. Базиль О.О.

СУМИ 2004


ЗМІСТ

Завдання                                                                                                 3

Вступ

Блок – схема завдання

Опис змінних та функцій програми, математичний розв’язок

Інструкція користувачу

Програма

Результат роботи програми

Висновок по роботі

Список використаних джерел

Чисті листи для рецензій


ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

            Робота виконується МАШИНОПИСОМ на білих листах формату А4 з полями сліва, справа, зверху та знизу не менше 2.5 см і вкладується в прозорий швидкозшвивач або в папку на кнопці.

          Роботу виконувати на одній мові: українській або російській.

            Всі пункти КУРСОВОЇ РОБОТИ (Завдання, Вступ, Блок – схема завдання і т.д.) починати з нової сторінки.

            Текст повинен мати розмір шрифта 14, вирівнювання тексту - по ширині, заголовків – по центру.

1 лист роботи - титульний.

2 лист - зміст з проставленими номерами сторінок пунктів КУРСОВОЇ РОБОТИ.

3 лист - завдання.

Далі складаються листи згідно змісту.

Розділ “Вступ” – що таке С, можливості, переваги, недоліки мови програмування і т.д.

Блок – схема завдання

            В розділі “Опис змінних та функцій програми, математичний розв’язок“ необхідно описати призначення всіх функцій, змінних, використаних в роботі. Навести опис всіх числових методів та аналітичний розв’язок поставленої задачі (якщо він існує). Оцінити точність числових розрахунків.

            Інструкція користувачу – запуск та вихід із С++, створення файлу, відкриття свого файлу та його збереження на гнучкий диск, запуск на компіляцію, перегляд результатів, підключення бібліотек і т.д.

            Програма з обов’язковим використанням коментаріїв, підключенням файлу для виведення результату, два режими роботи (розрахунки та графіки). Використання вікон. Естетичне їх оформлення.

            Результат роботи програми

            Висновок по роботі (де можна використати результати роботи, чого навчилися при виконанні роботи і т.д.).

Список використаних джерел повинен включати не менше 3 джерел: книги, журнальні статті, адреси Internet, конспект лекцій.

2 - 3 чистих листи для рецензій.

Обовязкова дискета (текст КУРСОВОЇ РОБОТИ + робоча програма).

Робота, виконана з порушенням вимог буде повернена студенту на доопрацювання.

Роботу здати на перевірку до 10 грудня.

Оцінювання роботи буде проходити по 4 параметрам: естетичне оформлення (без помарок, чітко до вимог, правильне розположення, виділення основних моментів різними типами шрифтів або накресленням), вчасність подання роботи на перевірку викладачу, коректність та правильність роботи програми та сам захист студентом роботи. Оцінка буде середньо арифметичною по цим трьом параметрам.

Зниження оцінки по параметру “вчасність подання роботи на перевірку викладачу” буде на 0.1 бал за кожний день (включаючи вихідні).

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
65 Kb
Скачали:
0