Основні відомості про підбір, технічне забезпечення та економічну ефективність обладнання підприємства харчування

Страницы работы

Содержание работы

Тема1.Основні відомості про підбір, технічне забезпечення та економічну ефективність обладнання підприємства харчування.

1.При вивченні цієї теми студент повинен по літературним джерелам засвоїти правила і методику обчислення кількості необхідного обладнання ґрунтуючись на нормах забезпечення торгового –технічного обладнанням. Ознайомитись з методикою визначення продуктивності машин і апаратів ,знати основні показники  економічної ефективності  використання обладнання і навчитись її визначити.

    Питання по темі:

1.Поняття технологічної машини.

2.З чого складається технологічна машина?

3.Перерахуйте основні техніко –економічні показники технологічного обладнання.

4.Як визначається продуктивність машин періодичної та безперервної дії?

5.Що характеризує показники  фондовіддачі?

6.Що таке рентабельність?

7.Для чого існують Норми оснащення торгово-технологічним і холодильним обладнанням?

8.Які показники характеризують економічну ефективність використання обладнання?

9.Для чого проводиться технічне обслуговування обладнання?

   2.Типові задачі по темі:

Задача 1.Визначити продуктивність овочерізки ,диск якої обертається з частотою п=140 об/хв., має  Z=6 ножів, площина зрізу F=350 см3 ,висота шару ,що зрізається h=5см. щільність сировини прийняти  600кг/м3.

Задача 2. Визначити питому енергоємкість  машини для подрібнення, якщо потужність приводу N=2кВт,продуктивність машини П=8000кг/год.

Задача 3. Визначити продуктивність шнекового транспортера для умов :

Середня площа поперечного перерізу потоку матеріалу F=0,00785м3;

Швидкість поступального руху продукту в жолобі V=0,064 м/с, щільність матеріалу p=680 кг/м3.

Література

1.  Елхина В.Д., Богачев М.К., Проничкина Л.П. Оборудование предприятий общественного питания. Т.1. Механическое оборудование. М. Экономика, 1987.- 447 с.

2.  Титова А.П., Шляхтина А.М. Торгово- технологическое оборудование. М. Экономика, 1983.- 286 с.

3.  Шеляков О.П. Технологические расчеты механического и теплового оборудования. Учебное пособие по курсу «Технологическое оборудование и холодильная техника» Полтава,: Укоопсоюз,1995. – 111с

Похожие материалы

Информация о работе