Оцінка надійності проводу повітряної лінії за критерієм механічної міцності в умовах обмерзання. Оцінка ймовірності відмови вантажного гака мостового крана (у техніці випадкових процесів)

Страницы работы

Содержание работы

Задача 1. Оцінити надійність (у техніці випадкових величин) проводу повітряної лінії за критерієм механічної міцності в умовах обмерзання. У випадку недостатньої надійності підібрати необхідний діаметр проводу. Початковий діаметр проводу d=6мм, проліт проводу l=250м, товщина криги b=6мм, середня густина криги 0,5 г/см3 та коефіцієнт варіації густини 0,2. Середнє граничне напруження в проводі становить 100 Мпа, коефіцієнт варіації граничного напруження 0,1. Нормативний показник надійності (ймовірність безвідмовної роботи) [P]=0,999.

Визначаємо несучу здатність проводу:

-  площа перерізу проводу

-  математичне сподівання несучої здатності проводу:

-  стандарт несучої здатності:

Зусилля у проводі від зовнішнього навантаження.

-  Власною вагою проводу нехтуємо, враховуємо тільки кригу з площею перерізу:

-  Математичне сподівання погонного навантаження проводу від криги:

-  Середній розмір (зусилля) у проводі як у непологій гнучкій нитці :

Оцінка надійності проводу.

- Характеристика резерву несучої здатності згідно з формулами:

Характеристика безпеки:   

Імовірність безвідмовної роботи:

P(β)=0.5+Ф(β)= 0.001856516<[P]=0.999

Надійність проводу недостатня.

Підбір нового діаметра проводу.

Приймаємо d=20мм і повторюємо перевірку надійності.

   

P(β)=0.5+Ф(β)= 0.9999 [P]=0.999

Надійність проводу забезпечена.


Вихідні дані

Несуча здатність провода

Зусилля у проводі від зовнішнього навантаження

Оцінка надійності

Висновок

d - діаметр, мм

l - про-літ, м

b - тов-щи-на кри-ги, мм

r - сер. щіль-ність криги

Vp - коеф. варіації густини криги

sy - мат. очікуван-ня міцності сталі, МПа

Vs - коеф. варіації сталі

[p] - показник надій-ності

Площа перерізу А, мм2

Мат. споді-вання несучої здат-ності, кН

Стан-дарт несучої здат-ності, кН

Площа перерізу криги Sкр, см2

Мат. Споді-вання наван-тажен-ня q, кН/см

Про-гин про-воду f, см

Сер. розпір, кН

Стан-дарт

Резерв несучої здатнос-ті матема-тичного сподіва-ння

Стан-дарт

Характе-ристика безпеки

Ймовір-ність безвід-мовної роботи

10

150

10

0,5

0,2

120

0,1

0,999

78,540

9,425

0,942

6,283

0,031

750

11,557

2,311

-2,132

2,496

-0,854

0,1965

Надійність недостатня

12

150

10

0,5

0,2

120

0,1

0,999

113,097

13,572

1,357

6,912

0,034

750

12,713

2,543

0,859

2,882

0,298

0,6171

Надійність недостатня

14

150

10

0,5

0,2

120

0,1

0,999

153,938

18,473

1,847

7,540

0,037

750

13,869

2,774

4,604

3,333

1,382

0,9164

Надійність недостатня

16

150

10

0,5

0,2

120

0,1

0,999

201,062

24,127

2,413

8,168

0,040

750

15,024

3,005

9,103

3,854

2,362

0,9909

Надійність недостатня

18

150

10

0,5

0,2

120

0,1

0,999

254,469

30,536

3,054

8,796

0,043

750

16,180

3,236

14,356

4,449

3,227

0,9994

Надійність достатня

18

150

10

0,5

0,2

120

0,1

0,999

254,469

30,536

3,054

8,796

0,043

750

16,180

3,236

14,356

4,449

3,227

0,9994

Надійність достатня

18

160

10

0,5

0,2

120

0,1

0,999

254,469

30,536

3,054

8,796

0,043

800

17,259

3,452

13,278

4,609

2,881

0,9980

Надійність недостатня

18

170

10

0,5

0,2

120

0,1

0,999

254,469

30,536

3,054

8,796

0,043

850

18,337

3,667

12,199

4,772

2,556

0,9947

Надійність недостатня

18

180

10

0,5

0,2

120

0,1

0,999

254,469

30,536

3,054

8,796

0,043

900

19,416

3,883

11,120

4,940

2,251

0,9878

Надійність недостатня

18

190

10

0,5

0,2

120

0,1

0,999

254,469

30,536

3,054

8,796

0,043

950

20,495

4,099

10,042

5,111

1,965

0,9753

Надійність недостатня

18

200

10

0,5

0,2

120

0,1

0,999

254,469

30,536

3,054

8,796

0,043

1000

21,573

4,315

8,963

5,286

1,696

0,9550

Надійність недостатня

18

210

10

0,5

0,2

120

0,1

0,999

254,469

30,536

3,054

8,796

0,043

1050

22,652

4,530

7,884

5,463

1,443

0,9255

Надійність недостатня

18

220

10

0,5

0,2

120

0,1

0,999

254,469

30,536

3,054

8,796

0,043

1100

23,731

4,746

6,806

5,644

1,206

0,8861

Надійність недостатня

18

230

10

0,5

0,2

120

0,1

0,999

254,469

30,536

3,054

8,796

0,043

1150

24,809

4,962

5,727

5,826

0,983

0,8372

Надійність недостатня

18

240

10

0,5

0,2

120

0,1

0,999

254,469

30,536

3,054

8,796

0,043

1200

25,888

5,178

4,648

6,011

0,773

0,7803

Надійність недостатня

18

250

10

0,5

0,2

120

0,1

0,999

254,469

30,536

3,054

8,796

0,043

1250

26,967

5,393

3,570

6,198

0,576

0,7177

Надійність недостатня


Задача2. Оцінити ймовірність відмови вантажного гака мостового крана (у техніці випадкових процесів). Підібрати діаметр циліндричної частини, виходячи з умови Q(t)≤[Q]=10-3, d=60 мм – діаметр циліндричної частини; q=50 тс – вантажопідйомність мостового крана; режим роботи крана – 6К, трьохзмінний; термін служби крана t=10 років;  - числові характеристики вантажу; вантаж – нормальний стаціонарний процес з ефективною частотою ωк=71 1/г; Vσ=0.1 – числові характеристики межі втоми сталі гака.

Похожие материалы

Информация о работе