Обов`язкове домашнє завдання з дисципліни «Маркетинг» на тему «Мінеральна вода», страница 11


10. Розрахунок витрат на товарорух

Транспортування здійснюється 20 машинами, щоденні витрати палива

20 л. на машину, з/п водія – 1000 грн.

Затрати на транспортування

Зтр = 20*(20*30*5+1000)=80 000 грн.

До відправлення товар знаходиться на складі підприємства протягом доби. Витрати по утриманню складу складають

-  заробітна плата вантажникам 4 чол. – 4000 грн.

-  електроенергія і опалення – 1500 грн.

Зскл=  1500+4000=5 500 грн.

Підтримання ТМЗ.

На складі повинно утримуватися не менше 1000 одиниць продукту на  суму 2800 грн.

Упаковка здійснються машиною на 50% продукції вартість упаковки – 5 коп.

Зуп= 50 000 * 0,05 = 2 500 грн.

Адміністративні витрати складають 1000 грн.

Загальні витрати на товарообіг складають

Ит = 80 000 + 5 500+ 2800+2500+1000  = 91 800 грн.


Список використаних джерел

1.  Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт та підсумкової роботи з курсу «Маркетинг»/ Укладач. ОА. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – 78с.

2.  Ілляшенко С.М. Маркетинг у прикладах та завданнях: Навч.посібник.-Суми: Вид-і СумДУ, 2006. -108 с. - Рос. мовою.