Стратегія забезпечення ризик-менеджменту на прикладі підприємства ”АТЕМ, Березовський завод”

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Стратегія ризик-менеджменту - це мистецтво управління ризиком у невизначеній господарській ситуації, засноване на прогнозуванні ризику і прийомів його зниження.

 • Метою роботи є: наукове обґрунтування економічної категорії «ризик-менеджменту», механізму побудови та реалізації ризик-менеджменту на підприємстві.
 • Об’єктом дослідження є фінансово-економічний механізм ризик-менеджменту підприємства «АТЕМ Березовський завод»

Об'єктами ризик-менеджменту є ризикові вкладення капіталу і система фінансових відносин.

 • До основних функцій суб'єкта ризик-менеджменту відносять:
 • планування
 • організацію
 • мотивацію
 • контроль.

Послідовність розробки політики управління ризиками

Аналіз ризик-менеджменту на підприємстві «АТЕМ, Березовський завод»

 • «АТЕМ, Березовський завод»
 • є одним із провідних
 • українських виробників
 • газового обладнання.
 • Діяльність «АТЕМ,
 • Березовський завод», як і
 • діяльність будь-якого іншого
 • підприємства, супроводжує
 • велика кількість ризиків,
 • невчасне виявлення яких
 • призводить до певних втрат та збитків.

 • Фактори ризику (випадкові події, які впливають на мету підприємства «АТЕМ, Березовський завод»)знаходяться в зовнішньому середовищі (макросередовище і мікросередовище)і внутрішньому середовищі підприємства. Вони розташовуються на трьох рівнях.

Розрахуємо коефіцієнти значущості груп факторів ризиків«АТЕМ, Березовський завод» за 2013 рік, тис. грн.

 • всі збитки компанії за попередній рік становлять 200 тис. грн.
 • збитки, обумовлені дією макроекономічних чинників – 0,3 тис. грн. або 0,0015;
 • збитки, обумовлені дією мікроекономічних чинників – 131,7 тис. грн. або 0,6585;
 • збитки, обумовлені дією внутрішньо-організаційних чинників – 68 тис. грн. або 0,34.

Очікуване значення прибутку Е(Х) від реалізації однієї одиниці шафових газорегуляторних установок розрахуємо за формулою:

 • n
 • Е(Х) =∑ Рі Хі
 • i-1
 • де Рі – імовірність отримання кожного з результатів (прибутку/збитку);
 • Хі– величина отриманого прибутку/збитку;
 • n – кількість сценаріїв.
 • Е(Х) = 20·0,45 + 25·0,30 + 30·0,25 = 24 тис.грн.
 • Таким чином, величина середнього очікуваного прибутку від реалізації однієї одиниці шафових газорегуляторних установок становитиме 24 (тис. грн.).

Розрахуємо аналогічні показники і для іншого виду товару, що виготовляється на підприємстві(газорегуляторних пунктів )

Середній очікуваний прибуток: Е(Х) = 17·0,45 + 24·0,30 + 31·0,25 = 22,6 тис.грн. вигідніше обрати для просування в майбутньому саме шафові установки, так як середній очікуваний прибуток, що має можливість отримати «АТЕМ, Березовський завод» у випадку просування на ринок шафових установок більший, ніж при просування газорегуляторних пунктів (24 проти 22,6 тис. грн.)

 • Успішне управління ризиками вимагає введення до штату великих і середніх підприємств менеджера з ризику. На «АТЕМ, Березовський завод» його обов’язки покладено на відділ фінансів та частково на відділ економічного планування
 • Серед важливих функцій, що покладаються на менеджера з ризику, є аналіз причин ризику. При його проведенні особлива увага звертається на ті причини, які призвели до значних втрат.

Розробляючи заходи з питань зменшення втрат від ризику, менеджер із ризику повинен:

 • визначити їх характер (використання послуг страхових компаній, організація самострахування, створення резервних потужностей і т. д.);
 • встановити перелік майна, що підлягає страхуванню, і частку покриття від збитків;
 • провести детальну оцінку страхового покриття і витрат підприємства, пов’язаних із оформленням потенційних страхових полісів;
 • оцінити можливі варіанти здійснення заходів, надаючи перевагу тим, що потребують менших витрат.

Ефективність діяльності менеджера з ризику в значній мірі визначається системою взаємозв’язків з відділами підприємства, в процесі яких він одержує необхідну для своєї роботи інформацію. Це, зокрема, постійні дані про ймовірні зміни, що можуть призвести до випадкових втрат, або ситуації, що викличуть такі зміни. менеджер з ризику розробляє процедуру повного і своєчасного одержання цієї інформації. Вона повинна включати назву підрозділів, характер інформації

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Курсовые работы
Размер файла:
1 Mb
Скачали:
0