Сегментація ринку. Фактори, що впливають на поведінку споживачів. Поняття, структура і сутність поведінки споживачів

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ПЛАН

Вступ

1.  Фактори, що впливають на поведінку споживачів.

2.  Поняття, структура і сутність поведінки споживачів.

3.  Чинники зовнішнього впливу на поведінку споживачів.

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Усі розмаїття чинників, які впливають споживачів, можна розділити на дві групи: зовнішні спонукальні чинники та особистісні чинники.

Зовнішні спонукальні чинники, включають чинники маркетингу і психологічні чинники середовища.

Підприємство надає безпосереднє вплив на споживача через чинники маркетингу. До них належать елементи комплексу маркетингу (товар, ціна, збут, комунікації). Завдання полягає у максимально ефективне використання цих факторів задля досягнення цілей підприємства.

Чинники середовища не піддаються безпосередньому контролю із боку підприємства. Але вони надають дуже суттєва впливом геть поведінка споживачів. Тому слід постійно враховувати, як приймаючи якесь серйозне маркетингове рішення, а й у повсякденну діяльність. Серед основних факторів середовища особливу роль грають економічні, політичні, культурні, соціальні.

Економічні і політичні чинники більшою мірою впливають попри всі інші чинники (соціальні, культурні), ніж поведінка конкретної людини. Не доводиться ігнорувати те, що розвитку продуктивних зусиль і стан виробничих відносин впливають на поведінку споживача над ринком.

Найістотнішими економічними чинниками є динаміка інфляційних процесів, стан ринку товарів, курси обміну валют, відсоткові ставки тощо. Наприклад, вплив інфляції на поведінка покупців виявляється у тому, що й можливості й необхідність узгоджувати із нею свої дії перебувають у прямій залежність від темпів й правничого характеру інфляційних процесів. Знання впливу економічних чинників на поведінка покупців дозволяє як прогнозувати їх ймовірні дії, а й використовувати цю вплив у свої інтереси.

Серед основних факторів політичного характеру найбільший вплив на споживачів надають закони та нормативні акти, прийняті державою.

Культурні чинники мають на споживачів найбезпосередніший вплив. Вони значно впливають на процес створення у суспільстві основних цінностей, визначають ставлення до ньому до таких понять, як ризик, особисту свободу, успіх, індивідуалізм тощо. Саме культурні чинники переважно зумовлюють істотні розбіжності поведінці споживачів, що у різних країнах.

Поведінка споживачів завжди знаходиться під впливом соціальних, чинників, основними серед яких є соціальне становище, референтні групи, сім'я, соціальні ролі й статуси.

Серед найвагоміших особистісних чинників зазвичай виділяють такі: вік; рід діяльності; освіту; економічне становище; тип особистості; зарозумілість; сприйняття; встановлення і переконання; спосіб життя.

Вік людини визначає її смаки, бажання, цінності й загальне поведінка. Під останньою розуміють сукупність окремих стадій, які відбувається на її розвитку сім'я з її створення (молодята без дітей; молоді із малими дітьми;  з неповнолітніми дітьми; літні , із якими не живуть діти, тощо.)  Вочевидь, що у різних стадіях життєвого циклу сім'ї її (в харчуванні, одязі, житло, відпочинку тощо.) різні.

За підсумками віку споживачів і етапів життєвого циклу сім'ї підприємства часто визначають сегменти ринку, куди орієнтуються, і намічають відповідні програми маркетингу.

Рід діяльності є також чинником, впливає на попит споживачів та його поведінку над ринком. Смаки і запити робочого і вільного інженера, економіста і філолога різні, у процесі маркетингових досліджень необхідно старанно вивчити взаємозв'язок між професійною приналежністю покупців та їх інтересами придбання тих чи інших товарів.

Економічний стан (рівень доходу, його стабільність, наявність заощаджень тощо.) людини значною мірою визначає її споживання й, отже, поведінку на ринку. Володіння великими матеріальними засобами розсуває межі вибору запропонованих товарів. Слід також враховувати, що розмір доходів впливає  на споживання

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Курсовые работы
Размер файла:
551 Kb
Скачали:
0