Визначення відношення кількості вільних електронів в одиниці об'єму у вісмута та сурми. Визначення кількості теплоти виділиться за цей часу провіднику

Страницы работы

Содержание работы

Варіант 2

1.  Визначити внутрішній опір акумулятора коли відомо, що при залмиканні його на зовнішній опір R1 = 1 Ом, напруга на акумуляторі U1 = 2 В, а при замиканні на R2 = 2 Ом наприуга на акумуляторі  U2 = 2,4 В. Опором провідників знехтувати. (Гольдер 20.6)

2.  Визначіть відношення кількості вільних електронів в одиниці об¢єму у вісмута та сурми, якщо при нагріванні одного із сплавів на 100 С0 виникає ЕРС E = 0.011 В.

3.  Сила струму в провіднику, опір якого R = 50 Ом., рівномірно зростає від І0 = 0 до Імакс = 3 А. Протягом часу t= 6 сек. Визначити яка кількість теплоти виділиться за цей часу провіднику

4.  На малюнку E1=E2=E3, R1 = 48 Ом, R2 = 24 Ом, спад напруги U2 на опір R2 дорівнюють 12 В. Нехтуючи внутрішнім опором елементів, визначити силу струму крізь опір R1.

 


5.  Елементи схеми, зображеної на малюнку мають такі значення E1 = 1 В, E2­­ = 2 В, E­­­3= 3 В, R1 = 100 Oм, R2 = 200 Ом, R3 = 300 Ом, R4 = 400 Ом. Визначити струм і2. Опорами джерел стумів та проводників знехтувати.

 


6.  Визначити струм через перемичку ав. Опором перемички, провідників та внутрішнім опором батареї знехтувати.

 


7.  Генератор з е.р.с. Е = 140 В і внутрішнім опорм r = 0.2 Ом дає струм І = 100 А. Опір зовнішнього кола R = 1.2 Ом. Визначити повну і корисну потужність генератора, електричні втарти і ККД.

8.  Густина струму насичення двохелектродної лампи при температурі Т1 дорівнює jн1, а при температурі Т2 - jн2. Визначити роботу виходу для данного металу?

9.  На схемі E = 2 В, R1 = 60 Ом, R2 = 40 Ом, R3 = R4 = 20 Ом, RG = 100 Ом. Визначити силу струму, що тече через гальванометр.

 


10.  Є  два електрокип¢ятильники з опорами 10 Ом та 20 Ом. Другий кип¢ятильник нагріває пейвний об¢єм води до кіпіння за 20 хв. За скільки часу нагріє до кипінняя той же об¢єм води перший кип¢ятильник? За який час вода нагріється до кипіння обома кип¢ятильниками при паралельному та при послідовному їх з¢єднанні? В усіх випадках кип¢ятильники підключаються до однієї і тієї ж мережі з напругою U.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
50 Kb
Скачали:
0